Budowa Szkoły Podstawowej wraz z przedszkolem w Tuchomiu

Pełna nazwa Inwestycji:
Budowa Szkoły Podstawowej wraz z przedszkolem w Tuchomiu

Zgłaszający:
Gmina Żukowo

Inwestor:
Gmina Żukowo

Generalny wykonawca:
Zakład Usług Remontowo-Budowlanych APOLLO Piotr Lubecki

Projektant:
BoARCH Pracownia Projektowa w Gdańsku

Okres prac:
05.03.2020 r. – 28.12.2020 r.

Lokalizacja:
Gmina Żukowo, Tuchom ul. Gdyńska 106

Wartość inwestycji:
4 641 134,96 zł

 

Szkoła Podstawowa w Tuchomiu jest kolorowa, przyjazna dla osób za szczególnymi potrzebami, wykonana w technologii tradycyjnej zachwyca mieszkańców oraz przejezdnych swoimi walorami kolorystycznymi, odzwierciedla piękno Kaszubskiej Ziemi, w tym urodę Tuchomia otulonego dużym akwenem wodnym, przez co stała się realnym sercem wsi. Dawna szkoła zlokalizowana była w starym obiekcie podworskim, która mieściła zaledwie ok. 70 uczniów bez zachowania norm odpowiedniej powierzchni od ilości uczniów. Ogromne znaczenie ma wielkość nowego obiektu, w którym docelowo może kształcić się do 300 dzieci.

Szkoła wyróżnia się spośród innych szkół tym, że posiada m.in.:

  1. 1. źródłem energii elektrycznej są panele fotowoltaiczne, które mają za zadanie zaspokoić całe zapotrzebowanie szkoły w energię,
  2. 2. windę wewnętrzną, 9 metrowy motyw haftu kaszubskiego wykonany przez lokalnych artystów, który zdobi szyb windy widziany z klatki schodowej, jak i z zewnątrz szkoły. Jest on widoczny z odległości kilkuset metrów,
  3. 3. podjazdy do każdego z wejść, które posiadają barierki ochronne,
  4. 4. salę korekcyjną wyposażoną w lustra, drewniane drabinki i inne atrybuty niezbędne do zajęć gimnastycznych oraz wspomagające aktywność i sprawność fizyczną dzieci i dorosłych,
  5. 5. dwie sale lekcyjne przedzielone ruchomą ścianą modułową. Połączone pełnią funkcję sali służącej społeczności lokalnej. Tam będą odbywały się zarówno zebrania sołeckie, jak i zajęcia zespołu folklorystycznego, a także spotkania organizacji pozarządowych działających we wsi, zwłaszcza Koła Gospodyń Wiejskich i Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego , a nawet projekcje filmów o tematyce regionalnej i patriotycznej.
  6. 6. sale lekcyjne wyposażone są w tablice multimedialne,
  7. 7. salę z dobra akustyką, przygotowaną na potrzeby grup wokalno-tanecznych. Specjalna scena i oświetlenie mają wspierać działalność grup teatralnych i muzycznych. Przygotowane są także zaplecza, w których zespoły i organizacje pozarządowe będą przechowywać istotne atrybuty swojej działalności.
  8. 8. miejsca parkingowe przed szkołą oraz na jej terenie ułatwiają rodzicom bezpieczne zaprowadzanie swoich pociech na zajęcia lekcyjne,
  9. 9. ogródek przyszkolny, gdzie uczniowie wraz z nauczycielami mogą obserwować zasadzone roślinki – zieleń, drzewa i krzewy,
  10. 10. na korytarzach i holu wkrótce powstaną fotogramy ukazujące przeszłość wsi, folwarczna i rybacką, a także obecne jej piękno. Osobną ekspozycje stanowić będą fotografie ilustrujące historię szkoły.


Budowa nowego obiektu Szkoły Podstawowej w Tuchomiu stała się koniecznością w związku z bardzo szybkim wzrostem populacji tej miejscowości, będącej głównie efektem migracji mieszkańców Trójmiasta do miejscowości położonych nieopodal aglomeracji.