Budowa tężni solankowej wraz z małą architekturą
i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Alojzego Felińskiego w Bytomiu

Pełna nazwa Inwestycji:
Budowa tężni solankowej wraz z małą architekturą i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Alojzego Felińskiego w Bytomiu

Zgłaszający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miechowice” ul. Alojzego Felińskiego 19, Bytom

Inwestor:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miechowice” ul. Alojzego Felińskiego 19, Bytom

Generalny wykonawca:
Firma Handlowo-Usługowa „Hebda” Paweł Hebda

Projektant:
mgr inż. arch. Adrian Gajda

Okres prac:
31.03-26.04.2023 r.

Lokalizacja:
Bytom, ul. Alojzego Felińskiego 8

Wartość inwestycji:
262 912,44 zł

Przed trzema laty mieszkańcy wystąpili z postulatem do Spółdzielni Mieszkaniowej Miechowice o uwzględnienie potrzeb osób starszych w planach inwestycyjnych. Na osiedlu powstawało bowiem wiele obiektów przeznaczonych dla dzieci i młodzieży np. place zabaw i boiska sportowe, realizowane są inwestycje drogowe, powstają miejsca postojowe lecz oferta dla bardziej sędziwych mieszkańców była znacznie skromniejsza. Zarząd Spółdzielni przychylił się do tego wniosku, dlatego w 2022 r. przy ul. Dalekiej powstało boisko do gry w boule, zaś u ubiegłym roku wybudowano tężnię solankową.

Tężnia wykonana jest z drewna iglastego w formie sześciokąta o średnicy ok. 5m i wysokości 4,85m. Pod tężnią wybudowany jest żelbetowy zbiornik na solankę, która spływa po tarninie wytwarzając solankowy aerozol. Kompaktowy rozmiar w optymalny sposób łączy ze sobą aspekt użytkowy i finansowy. Cała inwestycja obejmuje ponadto otoczenie, w tym przebudowę układu komunikacji pieszej, montaż obiektów małej architektury, czyli ławek i stojaków na rowery, utwardzenie terenu materiałami przepuszczającymi wodę deszczową i nasadzenia zieleni. Z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników teren tężni został również oświetlony, a także wykonano monitoring.

Inwestycja zlokalizowana jest na skwerze przy ul. Felińskiego w pobliżu hali targowej i Domu Pomocy Społecznej Kombatant. Lokalizacja w sercu osiedla ułatwia dostęp dla osób starszych, natomiast odległość od bardziej ruchliwych dróg ogranicza hałas. Nie bez znaczenia jest fakt, że na osiedlu wszystkie budynki są podłączone do sieci ciepłowniczej co minimalizuje niską emisję, a znajdujący się w sąsiedztwie las dodatkowo sprzyja lepszej jakości powietrza w tej części miasta.

Podsumowując budowa kompaktowej tężni solankowej wpisuje się w trend prospołeczny Spółdzielni, uzupełnia przestrzeń publiczną służąc mieszkańcom, którzy mogą korzystać z dobroczynnych właściwości solanki. Nic więc dziwnego, że inwestycja cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, jest miejscem odpoczynku i relaksu.