Budynek mieszkalny wielorodzinny
(„Zespół zabudowy mieszkaniowej nr 3 – I etap realizacji inwestycji” – budynek nr 2)
przy ul. Kity 9 a-b w Pile jako kontynuacja rewitalizacji terenów pokoszarowych

Pełna nazwa Inwestycji:
Budynek mieszkalny wielorodzinny („Zespół zabudowy mieszkaniowej nr 3 – I etap realizacji inwestycji” – budynek nr 2) przy ul. Kity 9 a-b w Pile jako kontynuacja rewitalizacji terenów pokoszarowych

Zgłaszający:
Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pile

Inwestor:
Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pile, 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 82a

Generalny wykonawca:
THERMBAU POLSKA Sp. z o.o., Sp. k.

Projektant:
Zespół Projektowy inż. Elżbiety Janik
64-920 Piła, ul. Łączna 39a/6

Okres prac:
11.2019 – 05.2021 r.

Lokalizacja:
Piła 64-920, ul. Kity 9 a-b

Wartość inwestycji:
7 623 106,22 zł

W 2021 roku oddano do użytkowania pierwszy budynek przy ul. Kity 9a-b z 36 lokalami mieszkalnymi o powierzchni użytkowej 1,590,63m2, a drugi zostanie oddany do użytkowania we wrześniu 2023 r. Będzie to ostatni budynek – zamykający program rewitalizacji terenów pokoszarowych na terenie nieruchomości gruntowych spółki w rejonie ul. Andersa w Pile.

Budynek mieszkalny wielorodzinny zgłoszony do konkursu stanowi I etap realizacji inwestycji przy ul. Kity 9 a-b w Pile. Parametry inwestycji:

 1. 1. budynek mieszkalny wielorodzinny – 36 lokali,
 2. 2. powierzchnia użytkowa – 1.590,63m2 z możliwością rozbudowy lokali mieszkalnych na ostatniej kondygnacji o II poziom mieszkań,
 3. 3. niezbędna infrastruktura: przyłącza wodno-kanalizacyjne, instalacji kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, teletechniczne (domofonowa, internetowa, cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T) , energetyczne,
 4. 4. zagospodarowanie terenu obejmujące: parkingi z drogą manewrową i zjazdem na drogę publiczną, chodniki i ciągi pieszo-jezdne, plac zabaw i rekreacji, osłonę śmietnikową, oświetlenie zewnętrzne, rewitalizację terenów zielonych, przesadzenia i nasadzenia drzew i krzewów,
 5. 5. teren oraz budynek w pełni przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych likwidując bariery architektoniczne poprzez:
  – niskie posadowienie budynku umożliwiające dostęp do lokali na parterze budynku osobom niepełnosprawnym ruchowo (brak schodów zewnętrznych oraz wewnętrznych na parter),

– mieszkania przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich:

– drzwi wejściowe do mieszkania oraz drzwi wewnętrzne pozwalające na swobodne poruszanie się na wózku inwalidzkim,

– zapewnione miejsca manewrowe w pomieszczeniach: pokoje, aneks kuchenny, łazienka,

– lokalizacja wyłączników światła, gniazdek elektrycznych, klamek okiennych i drzwiowych w zasięgu osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

W budynku realizowanym przez PilskieTBS mieszkania otrzymały m.in. rodziny:

 1. 1. dotychczas zamieszkujące w budynkach przeznaczonych do rozbiórki ze względu na zły stan techniczny, czy też lokalizację będącą w kolizji w ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły,
 2. 2. wynajmujące lokale mieszkalne o niskim standardzie, które po zdaniu do dyspozycji gminie zostały przekwalifikowana na lokale socjalne.

Dodatkowym czynnikiem zwiększającym atrakcyjność inwestycji jest jej lokalizacja w centrum miasta, w bliskim sąsiedztwie: obiektów oświatowych: (Salezjańska Szkoła Podstawowa, Wyższa Szkoła Zawodowa), handlowych, usługowych, komunikacji miejskiej, sportu i rekreacji (aquapark, korty tenisowe, boiska, miejskie ścieżki rowerowe).

Przeznaczenie mieszkania:

 1. 1. dla osób niespełniających kryteriów przydziału lokalu socjalnego – warunek konieczny,
 2. 2. lokale komunalne w łańcuszku zamian z budynków o złym stanie technicznym lub kolizji z MPZP
 3. 3. lokale w Programie „Mieszkanie na start”.