Budynek mieszkalny wielorodzinny
(Zespół zabudowy mieszkaniowej nr 3 - II etap realizacji inwestycji - budynek nr 1)
przy ul. Kity 11 a-b w Pile jako kontynuacja rewitalizacji terenów pokoszarowych

Pełna nazwa inwestycji:
Budynek mieszkalny wielorodzinny (Zespół zabudowy mieszkaniowej nr 3 – II etap rewitalizacji inwestycji – budynek nr1) przy ul. Kity 11 a-b w Pile jako kontynuacja rewitalizacji terenów pokoszarowych

Zgłaszający:
Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pile, 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 82a

Inwestor:
Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pile, 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 82a

Generalny wykonawca:
THERMBAU POLSKA Sp. z o.o., Sp.k.

Projektant:
Zespół projektowy inż. Elżbiety Janik, 64-920 Piła, ul. Łączna 39a/6

Okres prac:
01.2022 – 09.2023 r.

Lokalizacja:
Piła, ul. Kity 11 a-b

Wartość inwestycji:
8 769 095,60 zł

Od 2010 r. spółka po zakończeniu adaptacji 8 budynków pokoszarowych w ramach kontynuacji programów: „Strategii rozwoju miasta Piły” oraz „Lokalnego programu rewitalizacji obszarów pokoszarowych na terenie miasta Piły” realizuje nowe budynki mieszkalne wielorodzinne z wykorzystaniem środków z Banku Gospodarstwa Krajowego.

W latach 2010-2011 powstał pierwszy zespół 2 budynków mieszkalnych – 101 mieszkań o powierzchni użytkowej 4.738,92m2. Budynki te posiadają możliwość rozbudowy lokali mieszkalnych na ostatniej kondygnacji budynku o II poziom zwiększając powierzchnię użytkową lokali ostatniej kondygnacji o następne 590m2 – zrealizowany z udziałem kredytu na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

W 2012 roku rozpoczęto realizację drugiego zespołu budynków mieszkalnych, w skład którego wchodzi pierwszy budynek komunalny wybudowany w Pile od 30 lat. Budynek zrealizowany w ramach programu wsparcia na tworzenie lokali komunalnych, socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych z udziałem rządowych źródeł finansowania (Fundusz dopłat – BGK) pozwoli gminie Piła na powiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego o 32 lokale socjalne o łącznej powierzchni użytkowej 1.480,45m2. Budynek zasiedlony w 2014r.

W tym budynku ( Andersa 7 A-B-C) znajduje się 10.000 mieszkanie zrealizowane ze środków Funduszu dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Z tej okazji na elewacji budynku umieszczono pamiątkową tablicę. W uroczystości odsłonięcia tablicy uczestniczyli przedstawiciele Zarządu BGK, Posłowie na Sejm RP, Senatorowie RP oraz Prezydent Miasta Piły.

Działalność spółki w zakresie rewitalizacji terenów pokoszarowych znalazła uznanie na arenie ogólnopolskiej, m.in.
– w grudniu 2015r. w organizowanym przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami konkursie „Inwestycja roku 2015” Pilskie TBS zajęło I miejsce w kategorii „Adaptacja”.

– w styczniu 2016r. Pan Remigiusz Dekarli – Prezes Zarządu Pilskiego TBS został zaproszony przez BGK do zaprezentowania na konferencji organizowanej przez Bank BGK i miasto Poznań osiągnięć spółki jako „modelowe” wykorzystanie rządowych programów budownictwa socjalnego i komunalnego.

W latach następnych spółka kontynuuje realizację zespołu mieszkalnego nr 2 oddając do użytkowania kolejne mieszkania komunalne, w tym pierwsze objęte autorskim programem „Mieszkanie na start”. Celem programu jest wypracowanie mechanizmu wspierania tworzenia nowych miejsc pracy poprzez powiązanie z możliwością uzyskania lokalu mieszkalnego przez młodych pracowników. Program kierowany jest do pracowników młodych do 35 lat, rekomendowanych przez pracodawców posiadających zawody o specjalności szczególnie niezbędnej dla gminy Piła. Wykonawcami programu jest Urząd Miasta Piły i Pilskie TBS.

W ramach drugiego zespołu zabudowy mieszkaniowej powstały 3 budynki (101 mieszkań o powierzchni użytkowej 4.738,92m2 z możliwością rozbudowy analogicznie jak w zespole pierwszym), które zostały oddane do użytkowania: w 2014r – Andersa 7 a-b, w 2016r – Andersa 7 c, w 2018r – Andersa 5 a-b-c.

W następnych latach kontynuowano rewitalizację terenów pokoszarowych przystępując do realizacji III etapu inwestycji. W ramach III etapu w 2022r oddano do użytkowania budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kity 9 A-B z 36 lokalami mieszkalnymi o powierzchni użytkowej 1.590,63m2.
Inwestycja została nagrodzona I miejscem w ogólnokrajowym konkursie organizowanym przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami w kategorii „Rewitalizacja”.

W 2023 roku oddano do użytkowania drugi budynek przy ul. Kity 11 a-b z 33 lokalami mieszkalnymi o powierzchni użytkowej 1.629,61m2 – zgłoszony niniejszym wnioskiem.

Jest to ostatni budynek – zamykający program rewitalizacji terenów pokoszarowych na terenie nieruchomości gruntowych spółki w rejonie ul. Andersa w Pile.

Pilskie TBS przy wsparciu Gminy Piła i BGK Warszawa w okresie od 2005 r. do dnia dzisiejszego w ramach rewitalizacji terenów powojskowych w rejonie ul. Podchorążych-Bydgoskiej w Pile objęło teren o powierzchni 7,79ha, zaadaptowało 8 obiektów na mieszkalne, 1 na użytkowy (biblioteka i prokuratura) i wykonało 6 nowych.
Zainwestowano ca.68,5mln zł pozyskując preferencyjne środki w ramach Programów Rządowych z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości ca. 34.6mlnzł, ca.15,5mln zł bezzwrotnych.
Oddano do użytku 564 (+33 w 2023=597) mieszkań.

Budynek objęty wnioskiem:
Budynek mieszkalny wielorodzinny ( „Zespół zabudowy mieszkaniowej Nr 3 – II etap realizacji inwestycji” – budynek Nr 1 ) przy ul. Kity 11 a-b w Pile.

Parametry inwestycji:
– budynek mieszkalny wielorodzinny – 33 lokale
– powierzchnia użytkowa – 1.629,61m2 z możliwością rozbudowy lokali mieszkalnych na ostatniej kondygnacji o II poziom mieszkań,
– niezbędna infrastruktura: przyłącza wodno-kanalizacyjne, instalacji kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, teletechniczne (domofonowa, internetowa, cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T) , energetyczne,
– zagospodarowanie terenu obejmujące: parkingi z drogą manewrową i zjazdem na drogę publiczną, chodniki i ciągi pieszo-jezdne, plac zabaw i rekreacji, osłonę śmietnikową, oświetlenie zewnętrzne, rewitalizację terenów zielonych, przesadzenia i nasadzenia drzew i krzewów.
– teren oraz budynek w pełni przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych likwidując bariery architektoniczne poprzez:

• niskie posadowienie budynku umożliwiające dostęp do lokali na parterze budynku osobom niepełnosprawnym ruchowo (brak schodów zewnętrznych oraz wewnętrznych na parter),
• mieszkania przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich:

– drzwi wejściowe do mieszkania oraz drzwi wewnętrzne pozwalające na swobodne poruszanie się na wózku inwalidzkim,
– zapewnione miejsca manewrowe w pomieszczeniach: pokoje, aneks kuchenny, łazienka,
– lokalizacja wyłączników światła, gniazdek elektrycznych, klamek okiennych i drzwiowych w zasięgu osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim,

W budynku realizowanym przez Pilskie TBS mieszkania otrzymały m.in. rodziny:
– dotychczas zamieszkujące w budynkach przeznaczonych do rozbiórki ze względu na zły stan techniczny czy też lokalizację będącą w kolizji w ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły,
– wynajmujące lokale mieszkalne o niskim standardzie, które po zdaniu do dyspozycji gminie zostały przekwalifikowana na lokale socjalne,

Dodatkowym czynnikiem zwiększającym atrakcyjność inwestycji jest jej lokalizacji w centrum miasta, w bliskim sąsiedztwie: obiektów oświatowych: (Salezjańska Szkoła Podstawowa, Wyższa Szkoła Zawodowa), handlowych, usługowych, komunikacji miejskiej, sportu i rekreacji (aquapark, korty tenisowe, boiska, miejskie ścieżki rowerowe).

Przeznaczenie mieszkań: 

– dla osób niespełniających kryteriów przydziału lokalu socjalnego – warunek konieczny

– lokale komunalne w łańcuszku zamian z budynków o złym stanie technicznym lub w kolizji z MPZP

– lokale w Programie „Mieszkanie na start”.