Budynki mieszkalne z przeznaczeniem dla osób starszych i niepełnosprawnych
przy ul. Watzenrodego 15-15A w Toruniu

Pełna nazwa Inwestycji:
Budynki mieszkalne z przeznaczeniem dla osób starszych i niepełnosprawnych przy ul. Watzenrodego 15- 15A w Toruniu

Zgłaszający:
Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Inwestor:
Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Generalny wykonawca:
VIMAG Sp. z o.o.

Projektant:
PRO AMAR Pracownia Projektowa Sp. z o.o.

Okres prac:
sierpień 2018 – grudzień 2019

Lokalizacja:
ul. Watzenrodego 15-15a, Toruń

Wartość inwestycji:
13 300 000,00 zł

 

Zgłoszona inwestycyjna, to dwa budynki z 48 mieszkaniami komunalnymi, przeznaczone dla osób starszych i niepełnosprawnych. To pilotażowy program w regionie. Mieszkania, lokale użytkowe i klatki schodowe są specjalnie dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, w każdej klatce jest winda.

Mieszkania są wyposażone i umeblowane, aby zapewnić mieszkańcom jak największy komfort zamieszkania, a ogrzewanie z sieci miejskiej ogranicza koszty eksploatacji lokalu. W łazienkach zamontowano specjalne baterie prysznicowe, odpływ liniowy, a w kuchni kuchenki indukcyjne.

Infrastruktura została tak zaplanowana, aby nie było żadnych przeszkód, takich jak wysokie chodniki czy schody. Atutem jest też spory parking, z miejscami przeznaczonymi dla osób niepełnosprawnych.

W budynkach zaplanowano – klub seniora, dom dziennego pobytu dla seniorów, lokal, który jest mieszkaniem dla opiekunów i pracowników MOPR, ponadto w drugim budynku przychodnie zdrowi. Dodatkowo w lokalach użytkowych znaleźć można salon kosmetyczny i fryzjerski.

Mieszkańcy lokali przeznaczonych dla seniorów zostaną objęci teleopieką, a pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie będą dostępni przez cały czas dla zapewnienia im poczucia bezpieczeństwa i będą mogli na bieżąco reagować na wszystkie alarmowe sytuacje.

Kompleks docelowo czterech budynków (dwa budynki mieszkań komunalnych, dwa budynki z mieszkaniami z partycypacjami osób fizycznych) wejdzie w skład nowo powstałego i dobrze skomunikowanego z resztą miasta osiedla JAR, w bliskim sąsiedztwie terenów zielonych i miejsc do rekreacji, takich jak ścieżki spacerowe, miejsca odpoczynku wokół pobliskiego stawu oraz zewnętrzne siłownie.

Ozdobą osiedla jest mural wykonany na ścianie szczytowej jednego z budynków.