Centrum Przesiadkowe przy ul. Goethego w Zabrzu

Pełna nazwa Inwestycji:
Centrum Przesiadkowe przy ul. Goethego w Zabrzu

Zgłaszający:
MIasto Zabrze – Jednostka Gospodarki NIeruchomościami w Zabrzu, Plac Warszawski 10, 41-800 Zabrze

Inwestor:
Miasto Zabrze ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze

Generalny wykonawca:
Konsorcjum Firm: NDI S.A. ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot,
NDI Sopot S.A. ul. Powstańców Warszawy 19. 81-718 Sopot

Projektant:
An Archi Group ul. Chorzowska 64, 44-100 Gliwice

Okres prac:
14.12.2021 – 20.12.2023 r.

Lokalizacja:
Zabrze ul. Goethego 1

Wartość inwestycji:
68 923 860,64 zł

„Centrum Przesiadkowe przy ul. Goethego w Zabrzu”

W obiekcie znajdują się dwie funkcje ogólne: centrum przesiadkowe (autobusy lokalne, komunikacja międzymiastowa, taxi, busy – komunikacja lokalna, rowery) oraz garaż wielopoziomowy. Budynek jest 3 kondygnacyjny, w części 4 kondygnacyjny (parter, Ip, IIp, dach zielony) niepodpiwniczony o zwartej bryle. Na parterze znajduje się centrum przesiadkowe wraz z dworcem autobusowym. 

Dodatkowo funkcjonalność centrum przesiadkowego wzbogaca budynek dworca kolejowego, który znajduje się
w niedalekim sąsiedztwie (ok. 220 m.) od budynku Centrum Przesiadkowego. Parter budynku podzielony jest zasadniczo na dwie strefy: dworzec autobusowy ze stanowiskami postojowymi dla autobusów i taxi/bus oraz poczekalnię wraz z pomieszczeniami obsługującymi budynek i dworzec autobusowy. Część budynku z poczekalnią, po stronie wschodniej obiektu ma przewagę strefy ogólnodostępnej.
Jest to część, która skierowana jest w kierunku dworca kolejowego. W tej części znajduje się: klatka schodowa, hol główny, który spełnia również funkcję poczekalni dla pasażerów, ogólnodostępne toalety, kasy, punkt informacyjny, pomieszczenia techniczne oraz zaplecze socjalne dla pracowników (ochrona, pom. socjalne, toalety, pom. gosp.). Klatka schodowa oraz windy prowadzą na wyższe kondygnacje. Całość dostosowana jest dla osób niepełnosprawnych. 

Z poczekalni można dostać się bezpośrednio do stanowisk autobusowych. Stanowiska autobusowe są zadaszone, całość znajduje się pod stropem żelbetowym piętra pierwszego – garażu wielopoziomowego. Do każdego przystanku przebiega przejście dla pieszych, z którego można zejść na wybrane stanowisko postojowe autobusu. W tej części znajdują się przystanki dla komunikacji lokalnej oraz miejsca postojowe dla taksówek oraz busów lokalnych (poza obrysem budynku). Przystanki, jak i cały ruch dostosowane są dla osób niepełnosprawnych.
Po południowej stronie znajdują się stanowiska dla autobusów oczekujących. Na stanowiskach tych przewidziano miejsce na jedno stanowisko do ładowania autobusów z napędem elektrycznym.

Garaż wielopoziomowy zlokalizowany jest na kondygnacjach: +1, +2. Wjazd i wyjazd na garaż odbywa się poprzez rampę wjazdową z zachodniej strony budynku, z zachodniego ronda.
Wykaz miejsc postojowych na poszczególnych kondygnacjach:
– piętro 1: 69 miejsc postojowych, w tym: 5 miejsc dla osób niepełnosprawnych oraz 4 miejsca kiss&ride.
– piętro 2: 69 miejsca postojowe, w tym: 5 miejsc dla osób niepełnosprawnych, 6 miejsc do ładowania samochodów elektrycznych, 5 miejsc kiss&ride. 

Poziomy poszczególnych kondygnacji garażowych połączone są pochylnią samochodową. Cały garaż objęty jest kompletnym systemem parkingowym, m. in. identyfikacją zajętości miejsc postojowych z tablicami informacyjnymi, z szlabanami parkingowymi.

Na dachu znajduje się taras widokowy, jako dach zielony, miejsce wypoczynku i uzupełnienie funkcji poczekalni. Wejścia na taras widokowy jest możliwe z dwóch klatek schodowych wyposażonych w windy. Na dachu znajduje się również strefa techniczna.

Zakres robót w ramach Inwestycji :

 1. 1. wykonanie robót rozbiórkowych i demontażowych,
 2. 2. wycinka kolidujących drzew i krzewów,
 3. 3. przebudowa układu dróg publicznych w rejonie budowanego centrum przesiadkowego (ulic: Goethego, 3 Maja, Charlesa De Gaulle’a, Ks. Józefa Wajdy, Plac Dworcowy, Wyzwolenia),
 4. 4. budowa ronda zachodniego i wschodniego w ciągu ul. Goethego,
 5. 5. budowa chodników oraz ścieżek rowerowych,
 6. 6. budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego dla centrum przesiadkowego w tym peronów przeznaczonych dla autobusów o nawierzchni betonowej zbrojonej,
 7. 7. budowa i przebudowie zewnętrznych i wewnętrznych instalacji sanitarnych:
 • – kanalizacji sanitarnej,
 • – kanalizacji deszczowej,
 • – sieci wodociągowej,
 • – instalacji ogrzewania wraz z węzłem ciepła,
 • – instalacji wentylacji i klimatyzacji,
 • – przekładki sieci gazowej,
 1. 8. budowa i przebudowa zewnętrznych i wewnętrznych instalacji elektrycznych niskoprądowych i teletechnicznych w tym 6 stacji ładowania pojazdów elektrycznych,
 2. 9. budowa centrum przesiadkowego o konstrukcji żelbetowej, 3 kondygnacyjny, w części 4 kondygnacyjny (parter, 1 piętro, 2 piętro, dach zielony) oraz garaż wielopoziomowy,
 3. 10. aranżacja i wyposażenia wnętrz dla budynku użyteczności publicznej i obsługi pasażerów,
 4. 11. budowa i przebudowa sygnalizacji świetlnej,
 5. 12. zagospodarowanie terenu w tym nasadzeń zieleni w rejonie centrum przesiadkowego oraz na dachu zielonym.

Zestawienie ilościowe wykonanych robót zasadniczych:  
Nawierzchnie bitumiczne drogowe – 6 729,70 m2
Nawierzchnie z kostki betonowej – 6 994,05 m2
Ścieżki rowerowe – 1 349,81 m2
Nawierzchnie betonowe zbrojone – 3 490,81 m2
Wzmocnienie podłoża – kolumny DSM Ø800 – 7 375,15 m

Powierzchnia zabudowy Centrum Przesiadkowego:
Parter + zajezdnia – 3 359,38 m2
1 piętro – 3 524,32 m2
2 piętro – 3 472,50 m2
Zielony dach (taras widokowy i strefa techniczna) – 3 591,48 m2
Kubatura brutto – 55 000,00 m3

Inwestycja została dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla: Osi priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna w ramach działania 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie dla poddziałania 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT