Docieplenie budynku wraz z przebudową elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Wagowej 10 w Sosnowcu

Pełna nazwa Inwestycji:
Docieplenie budynku wraz z przebudową elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wagowej 10 w Sosnowcu

Zgłaszający:
Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sosnowcu

Inwestor:
Wspólnota Mieszkaniowaprzy ul. Wagowej 10 w Sosnowcu

Generalny wykonawca:
Zakład Remontowo-Budowlany Stanisław Kosałka, Oleśnica

Projektant:
EkoProBud s.c. Tomasz Muzyczuk Barbara Muzyczuk, Mikołów

Okres prac:
102.01.2019 – 03.06.2019

Lokalizacja:
ul. Wagowa 10 w Sosnowcu

Wartość inwestycji:
730 530,57 zł

 

Budynek zlokalizowany w Sosnowcu, w dzielnicy Kazimierz Górniczy, działka nr 1494/6, wybudowany w 1969 r. w technologii murowanej z cegły pełnej. W obrębie nieruchomości znajduje się 25 lokali mieszkalnych, a zarządcą od dnia 01.08.2018 r. jest Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sosnowcu.

Zakres wykonanych prac:

 1. 1. ocieplenie ścian i stropodachu
 2. 2. remont balkonów
 3. 3. montaż zadaszeń nad balkonami ostatnich kondygnacji
 4. 4. wykonanie izolacji przeciwwilgociowych
 5. 5. wymiana pokrycia dachowego
 6. 6. remont kominów
 7. 7. wymiana okien klatki schodowej i piwnic z częściowym zamurowaniem
 8. 8. remont klatki schodowej
 9. 9. wymiana balustrady schodowej
 10. 10. wymiana drzwi zewnętrznych i piwnicy
 11. 11. ocieplenie stropu nad garażem
 12. 12. wymiana instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem
 13. 13. montaż nawiewników.

W budynku zainstalowano system monitoringu.

Budynek przed termomodernizacją nie spełniał wymagań dotyczących max wartości wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzania w standardowym sezonie grzewczym, głównie z powodu niewystarczającej izolacji termicznej ścian zewnętrznych oraz stropodachu, złego stanu technicznego okien na klatce schodowej oraz piwnic.

Inwestycja otrzymała wsparcie finansowe:

 1. 1. Bank Gospodarstwa Krajowego – premia termomodernizacyjna
 2. 2. WFOŚiGW w Katowicach – dotacja.