Dwa murale upamiętniające jubileusz
obchodów 100-lecia przemysłu szklarskiego w Krośnie

Pełna nazwa Inwestycji:
Dwa murale upamiętniające jubileusz obchodów 100-lecia przemysłu szklarskiego w Krośnie

Zgłaszający:
Muzeum Rzemiosła w Krośnie

Inwestor:
Muzeum Rzemiosła w Krośnie

Generalny wykonawca:
Muzeum Rzemiosła w Krośnie

Projektant:
Paweł Witkowski

Okres prac:
07.08-17.09.2023 r.

Lokalizacja:
Krosno, ul. Niepodległości 6B

Wartość inwestycji:
100 000,00 zł

W 2023 roku Krosno obchodziło 100-lecie produkcji szkła i uzyskania zaszczytnego tytułu szklanej stolicy Polski. Historia krośnieńskiego szkła rozpoczęła się w 1923 roku, kiedy w granicach ówczesnego miasta zbudowano i uruchomiono hutę szkła. Od tego czasu krośnieńskie szkło stało się nie tylko kultową polską marką, ale zwłaszcza światową wizytówką rzemiosła i wzornictwa szkła oraz prawdziwą perłą hutnictwa i wyrobów szklanych. Przez 100 lat krośnieńskie szkło zapracowało sobie by zostać jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek szkła użytkowego, którego wyroby można spotkać na każdym kontynencie. Dlatego użytkownikami krośnieńskiego szkła są zarówno mieszkańcy Japonii czy Australii, jak i arabscy szejkowie czy zwyczajni mieszkańcy Ameryki i Niemiec.

Krośnieńskie szkło wkomponowało się także w miejski krajobraz kulturowy, stając się niezwykle ważną częścią życia jego mieszkańców. Za historią szkła w Krośnie stoją nie tylko dzieje przedmiotów, ale konkretni ludzie: artyści-hutnicy, projektanci, formiarze, topiarze, zestawiacze, szlifierzy, kuglerzy oraz zdobnicy. To oni tworzyli najważniejszą część historii krośnieńskiego szkła – a więc wyroby wytwarzane tradycyjną metodą ręczną. Obecnie w mieście i regionie funkcjonuje wiele hut, zakładów i pracowni artystycznych. Szklane wyroby z Krosna cenione są za wspaniałą jakość i najwyższej klasy wzornictwo. Wielokrotnie nagradzane, małe dzieła sztuki powstające w Krośnie, obecne są w niemal każdym polskim i w milionach domów na całym świecie.

Jako spadkobierca i naoczny świadek dziedzictwa kulturowego jakim jest szkło, Muzeum Rzemiosła w Krośnie zostało zobligowane do uczczenia i upamiętnienia tych wyjątkowych obchodów. Jako mieszkańcy Krosna, oficjalnie nazywanego Miastem Szkła mieliśmy poczucie obowiązku przypominania tych chlubnych kart z jego historii. Pragnęliśmy, aby 2023 rok przypominał wszystkim pokoleniom jego mieszkańców rolę i znaczenie jakie niesie za sobą krośnieńskie szkło i był prawdziwym łącznikiem historii, tradycji i współczesności grodu nad Wisłokiem.
Upamiętnieniem tamtych wydarzeń była realizacja dwóch artystycznych murali na terenie zabytkowego zespołu dawnej Huty Szkła nr I w Krośnie. Do realizacji tych przedsięwzięć zaangażowani zostali artyści o najwyższej renomie, których dorobek stanowił gwarancję najwyższego poziomu artystycznego zrealizowanych dzieł. Uroczyste odsłonięcie murali i tablicy pamiątkowej odbyło się podczas Europejskich Dni Dziedzictwa 17 września 2023 r.

Upamiętnienie 100 lat jednej z najważniejszych marek polskiej produkcji przemysłowej, jaką jest krośnieńskie szkło, posiada wysoką wartość zarówno artystyczną, jak i społeczno-edukacyjną. Przedsięwzięcie przyczyniło się do przypomnienia mieszkańcom i turystom historii krośnieńskich hut szkła a wspólna inicjatywa stała się doskonałym elementem utożsamiania się miasta z jego najnowszą historią. Organizacja wydarzenia przyczyniła się do podniesienia rangi obchodów rocznicowych, jak również wzmocniła ich identyfikację z Krosnem i regionem Podkarpacia.