Dzienny Dom Seniora – WIGOR

Pełna nazwa Inwestycji:
Dzienny Dom Seniora – WIGOR

Zgłaszający:
Gmina Wiązowna
ul. Lubelska 59
05-462 Wiązowna

Inwestor:
Gmina Wiązowna
ul. Lubelska 59
05-462 Wiązowna

Generalny wykonawca:
REMBUD Kazimierz Jasiński
Al. Legionów 4
08-400 Garwolin

Projektant:
ARCHICON SZCZESIUK&WILCZEK S.C.
ul. Szachowa 1
04-894 Warszawa

Okres prac:
od październik 2015 r. do listopad 2015 r.

Lokalizacja:
Wola Karczewska
ul. Doliny Świdra 6
05-408 Glinianka

Wartość inwestycji:
733 879,85 zł

 

Dzienny Dom Senior-WIGOR

Dzienny Dom Senior-WIGOR to jedno z najciekawszych miejsc, które powstało w Gminie Wiązowna. Na co dzień w domu czas spędza 30 osób w wieku 60+. Senior-WIGOR nie tylko opieka (w tym medyczna i rehabilitacyjna), to nie tylko ciepły posiłek, ale to także, a może przede wszystkim, aktywizacja społeczna. Seniorzy, spędzają tu po 8 godzin dziennie. Mają miejsce, w którym mogą ciekawie, aktywnie spędzić czas z innymi osobami. Senior-WIGOR działa w budynku Domu Kultury nad Świdrem. Seniorzy mają kontakt z ludźmi młodymi, aktywnymi, co zdecydowanie wpływa na zwiększenie energii życiowej, podniesienie jakości życia. Taka forma spędzania czasu bez wątpienia wpływa pozytywnie na ich życie. Dzienny Dom Senior-WIGOR współpracuje z placówkami służby zdrowia, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi działającymi m.in. na rzecz seniorów i społecznością lokalną. W 2016 r. Gmina Wiązowna pozyskała środki w wysokości 72 000,00 zł na doposażenie placówki oraz zapewnienie jej bieżącego funkcjonowania. W obecnym roku ubiegamy się o 108 000,00 zł na bieżące funkcjonowanie placówki. Wachlarz zajęć odbywających się w tym miejscu jest ogromny, od zajęć kulinarnych do przygotowywania sztuk teatralnych, nie brakuje także wspólnych wycieczek. To miejsce jest po prostu wyjątkowe! Tryska niesamowitą energią i napawa optymizmem.

Zakres rzeczowy inwestycji:

Przedmiotem inwestycji była adaptacja pomieszczeń w części budynku użyteczności publicznej, zlokalizowanego na działce 280/2 w miejscowości Wola Karczewska, gmina Wiązowna. Część budynku podlegającego adaptacji pełni obecnie funkcję dziennego Domu Senior-WIGOR. W dziennym domu zostały wydzielone pomieszczenia tj.: pomieszczenie ogólnodostępne pełniące funkcję sali spotkań, jadalnia, pomieszczenie kuchenne, pomieszczenie do utrzymania lub zwiększenia aktywności ruchowej, pomieszczenie do odpoczynku oraz do terapii indywidualnej lub poradnictwa rozumianego jako szeroko pojęta praca socjalna. Ponadto przewidziano również pomieszczenia pełniące funkcję szatni dla seniorów i personelu, łazienki i pokoju pielęgniarskiego. Zakres inwestycji obejmował wykonanie prac adaptacyjnych w celu przystosowania obiektu do nowej funkcji. W zakres inwestycji wchodził również zakup podstawowego wyposażenia. Dzienny Dom Senior-WIGOR został wyposażony w urządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki tj. urządzenia sanitarne, meble i urządzenia niezbędne do realizacji podstawowych usług, min. stoły i krzesła, urządzenia przeznaczone do przygotowania i przechowywania posiłków, sprzęt RTV, komputery, kanapy i fotele, biblioteczkę, materace, leżanki, rotory, drabinki, drobny sprzęt do ćwiczeń indywidualnych, szafki itp. Wyposażenie Dziennego Domu Senior-WIGOR gwarantuje realizację usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb seniorów. Wszystkie pomieszczenia zostały wyposażone w urządzenia zapewniające komfort pobytu i przyjemne spędzanie czasu.