Generalna renowacja zabytkowej kamienicy mieszkalnej

Pełna nazwa Inwestycji:
Generalna renowacja zabytkowej kamienicy mieszkalnej

Zgłaszający:
Zakład Budynków Miejskich sp. z o.o. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
ul. Matejki 57
60-770 Poznań

Inwestor:
Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
ul. Matejki 57
60-770 Poznań

Generalny wykonawca:
Konsorcjum firm:

Pozbud T&R S.A. – lider
Firma Budowlana Eugeniusza Dota
Orlikon sp. z o.o.
Envirotech sp. z o.o.

Projektant:
Magdalena Ziajska „Arsa”

Okres prac:
grudzień 2008 – sierpień 2010

 

Inwestycja obejmowała opracowanie dokumentacji oraz wykonanie generalnej renowacji budynku zabytkowej kamienicy mieszkalnej położonej w Poznaniu przy ulicy Siemiradzkiego 2 w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy. W wyniku przeprowadzonej inwestycji przeprowadzono możliwą przebudowę kamienicy, co pozwoliło pozyskać dodatkowe samodzielne mieszkania, a także racjonalnie zaplanować powierzchnię użytkową budynku. Renowacja miała również na celu obniżenie kosztów eksploatacji ponoszonych przez właściciela-Miasto Poznań oraz najemców m. in. poprzez odnowienie wartości technicznej oraz wykonanie termomodernizacji przedmiotowego budynku. Dokonane zmiany wpłynęły na estetykę całej ulicy uruchamiając proces renowacji sąsiednich kamienic jak również przywróciły zniszczonym wnętrzom, uwydatniając ich niezwykłe walory architektoniczne.