Kompleksowa termomodernizacja budynków osiedla Wieczorka w Piekarach Śląskich

Pełna nazwa Inwestycji:
Kompleksowa termomodernizacja budynków osiedla Wieczorka w Piekarach Śląskich

Zgłaszający:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Inwestor:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. gen. Jerzego Ziętka 60, 41-940 Piekary Śląskie

Generalny wykonawca:
Firma Remontowo-Budowlana Krzysztof Gaweł, 42-583 Bobrowniki, Zakład Remontowo-Budowlany Zdzisław Olczyk, 41-807 Zabrze, Zakład Remontowo-Budowlany „ULBUD” Grzegorz Stolarski, 42-216 Częstochowa, F.H.U. Proinwest Adam Woźny, 41-103 Siemianowice Śląskie, Henryk Cira Zakład Usługowy, 28-220 Oleśnica, Bipro-Ecosystem Sp. z o.o., 40-956 Katowice, Spółdzielnia Pracy „Inwestprojekt Katowice”, 41-600 Świętochłowice, ZUH RAK Spółka Jawna, 41-505 Chorzów, Konsorcjum Sponsor Plus Sp. z o.o., 41-902 Bytom, I Zakład Instalacji Sanitarnych wod-kan, c.o., gaz Piotr Ledwoch, 41-902 Bytom, Hunger-Bud Sp. z o.o., 40-213 Katowice, Hard Plast, 43-100 Tychy, Sławomir Filocha Zakład Instalacji wod-kan, gaz, c.o., 41-103 Siemianowice Śląskie, Marwent Marian Szmidt, Elwira Bomba Spółka Cywilna, 42-622 Świerklaniec, Przedsiębiorstwo Instrukcyjno-Budowlane Badiura, 41-503 Chorzów, Zakłąd Remontowo-Budowlany Stanisław Kosalka, 28-220 Oleśnica, Zakład Remontowo-Budowlany Karol Klyta, 42-287 Kamieńskie Młyny

Projektant:
Termoprojekt Sp. z o.o., 41-710 Ruda Śląska

Okres prac:
28.08.2017 -30.11.2021 r.

Lokalizacja:
Piekary Śląskie, osiedle Wieczorka

Wartość inwestycji:
63 008 742,21 zł

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich w 2022 r. zakończył się ostatni etap dużego przedsięwzięcia zmierzającego do likwidacji niskiej emisji na terenie osiedla Wieczorka w Piekarach Śląskich. Inwestycja rozpoczęła w 2017 r. objęła swym zasięgiem kompleksową termomodernizację 79 budynków wielorodzinnych i polegało na dociepleniu budynków oraz podłączeniu ich do miejskiej sieci ciepłowniczej.

W ramach docieplenia wykonano m.in. izolację pionową ścian fundamentowych, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropu nad piwnicą, docieplenie podłogi poddasza. W ramach podłączenia budynków do sieci wykonano instalacje grzewcze oraz instalacje ciepłej wody użytkowej.

Dodatkowo w przypadku budynków, których dachy były w bardzo złym stanie technicznym, wykonano ich remonty, aby nie dopuścić do niszczenia wykonanej termomodernizacji.

Zrealizowane zadanie przyczyniło się przede wszystkim do poprawy stanu powietrza, poprzez likwidację niskiej emisji, co w konsekwencji spowodowało poprawę jakości życia mieszkańców miasta, a samo osiedle Wieczorka w Piekarach Śląskich stało się bardziej atrakcyjnym miejscem zamieszkania. Warto również zwrócić uwagę na bardzo duży wzrost komfortu życia w budynkach poddanych termomodernizacji, ponieważ poprzez przyłączenie mieszkań do sieci miejskiej, mieszkańcy nie muszą we własnym zakresie obsługiwać źródeł ciepła, co w wielu przypadkach, przy opalaniu mieszkań węglem, wiązało się z noszeniem węgla na wszystkie kondygnacje budynków.

Dodatkowo wraz z likwidacją węglowego sposobu ogrzewania zwiększyła się czystość i strona estetyczna samych mieszkań. Na uwagę zasługuje także fakt, że poprzez wykonaną termomodernizację aspekt wizualny osiedla uległ ogromnej zmianie, gdyż budynki w zasadzie od swojego powstania nie były nigdy modernizowane w takim zakresie, jak obecnie przeprowadzona inwestycja.

Należy też wspomnieć o środkach unijnych, które udało się pozyskać na realizację części przedsięwzięcia. Spośród 79 budynków 16 z nich otrzymało dofinansowanie w formie pomocy zwrotnej ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz 5 budynków otrzymało dofinansowanie 85 % kosztów kwalifikowalnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.