Luboń, budynek willowy przy ul. Kolonia PZNF nr 1
wg projektu Hansa Poelziga (pocz. XX w.): wymiana pokrycia dachowego

Pełna nazwa Inwestycji:
Luboń, budynek willowy przy ul. Kolonia PZNF nr 1 wg projektu Hansa Poelziga (pocz. XX w.): wymiana pokrycia dachowego.

Zgłaszający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu, ul. Kwaśniewskiego 1, 62-200 Swarzędz

Inwestor:
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu, ul. Kwaśniewskiego 1, 62-200 Swarzędz

Generalny wykonawca:
Firma „U Piotra” Marut Piotr, ul. Światopełka 5, 61-062 Poznań

Projektant:
Studio Projektowe Grzegorz Cencek, ul. Sczanieckiej 6 lok. 3, 60-216 Poznań

Okres prac:
01.07-02.12.2020

Lokalizacja:
Luboń, ul. Kolonia PZNF nr 1, działka nr ewidencyjny 1/32, arkusz mapy 25, obręb Lasek

Wartość inwestycji:
263 065,08 zł

 

Przedmiotem Inwestycji był remont dachu zabytkowego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, położonego przy ul. Kolonia PZNF nr 1 w Luboniu. Przedsięwzięcie realizowane było przez zarządcę obiektu Spółdzielnię Mieszkaniową w Swarzędzu.

Zakładany zakres prac obejmował roboty związane z wymianą pokrycia dachowego, przemurowaniem zwieńczenia kominów, wymianą opierzeń, rynien, rur spustowych, naprawą drewnianych zwieńczeń okapów oraz wymianą okienek typu „wole oko” z podwaliną łukową i oknem. Przywrócono również historyczną kolorystykę dachówki w odcieniu piaskowo-pomarańczowym oraz kolorystykę drewnianej obudowy okapów dachu głównego i okapów kafrów dachowych w kolorze piaskowo- żółtym

Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem 1919/A dec. z dnia 28.12,1983 r. Wybudowany został w pierwszych latach XX wieku (1909-1914) w ramach zespołu zabudowy pięciu obiektów przeznaczonych na mieszkania dla kadry kierowniczej i inżynierskiej przy dawnych Poznańskich Zakładach Chemicznych im. dr Romana Maya. Osiedle robotnicze uosabia koncepcję architektoniczną wybitnego berlińskiego architekta Hansa Poelziga. Omawiany obiekt cechuje się unikatowym charakterem oraz zachowanym oryginalnym wyglądem. Kolona mieszkalna, w której skład wchodzi prezentowany budynek posiada wysoką wartość historyczną, artystyczna i naukową. Stanowi jedyny przykład tego typu realizacji na ziemiach Wielkopolski.

Dom przy ul. Kolonia PZNF nr 1 znajduje się na Wielkopolskim Szlaku Przemysłowym, po którym raz w miesiącu prowadzone są wycieczki. Cieszą się one dużym zainteresowaniem zarówno mieszkańców Poznania i okolic jak również turystów. Szlak jest wspólną inicjatywą Miasta Lubonia, Ośrodka Kultury w Luboniu oraz Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystyki.

Dzięki wsparciu finansowemu ze strony Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz współpracy z Powiatowym Konserwatorem Zabytków udało się osiągnąć cel, a mianowicie dokonać koniecznej wymiany pokrycia dachowego na przedmiotowym budynku. Izolacja cieplna wymagała niezwłocznej renowacji, aby zapobiec uszkodzeniu całej konstrukcji.

Przeprowadzona modernizacja uwydatniła niezwykłą formę zabytku. Nowa, ceramiczna dachówka sprawiła, ze budynek ponownie stał się zauważony. Inwestycja miała bardzo istotny wpływ na warunki mieszkaniowe lokatorów, które uległy znacznej poprawie. Przedsięwzięcie przyczyniło się do polepszenia kondycji technicznej obiektu. Wpłynęło w szczególności na ograniczenia strat energii oraz spowodowało wzrost wartości estetycznej budynku.