Modernizacja Budynku przy ul. Oświęcimskiej 20 w Chrzanowie

Pełna nazwa Inwestycji:
Modernizacja Budynku przy ul. Oświęcimskiej 20 w Chrzanowie

Zgłaszający:
Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych

Inwestor:
Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych

Generalny wykonawca:
Konsorcjum Firm:

Broczek Piotr Firma Handlowo-Usługowa „Remgips 2”
Renowo Sp. z o.o.
Projektant:
Unibud Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane, Pl. Św. Jana 6, 43-600 Jaworzno

Okres prac:
24 wrzesień 2015 r. – 18 grudzień 2015 r.

Lokalizacja:
ul. Oświęcimska 20
32-500 Chrzanów

Wartość inwestycji:
498 000,97 zł

 

Budynek przy ul. Oświęcimskiej 20 znajduje się w strefie zabudowy rozluźnionej na granicy obszaru rewitalizacji Gminy Chrzanów. Jest to budynek dwukondygnacyjny, wielorodzinny, częściowo podpiwniczony, z dachem wielospadowym. usytuowany przy głównej ulicy na trasie Chrzanów-Oświęcim, w bezpośrednim sąsiedztwie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Komendy Powiatowej Policji i Starostwa Powiatowego. Jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków, dlatego cały zakres robót renowacyjnych został uzgodniony z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Krakowie.

W ramach inwestycji dokonano renowacji ściany frontowej celem przywrócenia wyglądu jak najbardziej zbliżonego do pierwotnego. Renowację elewacji frontowej wraz z przechodzącymi na elewację boczną boniowaniami wykonano w technologii tzw. tynku romańskiego. Odtworzone zostały elementy sztukateryjne elewacji takie jak: dekoracyjne gzymsy, opaski wokół okien, boniowanie oraz ozdobne wyżłobienia. Renowacji poddana została również cegła licowa na ścianie frontowej. Pozostałe ściany zostały ocieplone styropianem, położono na nich tynk akrylowy oraz odtworzono elementy sztukateryjne.

Kolorystyka elewacji została ustalona w oparciu o badania stratygraficzne i odsłonięcie oryginalnych nawarstwień, co bardzo zbliżyło ją do kolorystyki pierwotnej. Obecnie elewacja frontowa, jak i pozostałe ściany mają kolor ugrowo-różowy z wyraźnym podkreśleniem ich elementów architektonicznych. W dalszej części prac zostały oczyszczone elementy kamienne cokołu, poprzez ich piaskowanie oraz zaimpregnowanie. Kolejnym etapem była renowacja schodów wejściowych. Obłożono je płytami z granitu płomieniowego w odcieniu popielu. Dokonano także wymiany obróbek blacharskich gzymsów i parapetów, rynien oraz rur spustowych, które wykonano z blachy tytan-cynk.

W pozostałym zakresie dokonano wymiany drewnianej więźby dachowej. Dach budynku został pokryły płaską blachą powlekaną na rąbek stojący w kolorze szarym. Docieplony został strop nad ostatnią kondygnacją, wymieniono instalację elektryczną na strychu oraz zamontowano zbiorczą instalację antenową.

W ramach inwestycji zostało również zagospodarowane podwórko poprzez utwardzenie dojazdu i wykonanie chodnika z wykorzystaniem szarej kostki betonowej, co umożliwiło wygodniejsze (np. dla wózków dziecięcych) korzystanie z otoczenia budynku, a także poprawiło jego estetykę. Wykonanie remontu odbiło się pozytywnym echem wśród mieszkańców miasta, a także osób korzystających z usług ZUS, Policji oraz Starostwa.

Informacja o budynku została umieszczona na stronie internetowej www.mzzk.chrzanow.pl.