Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Górniczej 2-6 w Wodzisławiu Śląskim

Pełna nazwa Inwestycji:
Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Górniczej 2-6 w Wodzisławiu Ślaskim

Zgłaszający:
…Domaro Sp. z o.o. Wodzisław Śląski

Inwestor:
…Domaro Sp. z o.o. Wodzisław Śląski

Generalny wykonawca:
Mika Technika Grzewcza i Sanitarna Michał Mika, Wodzisław Śląski

Projektant:
inż. Łucjan Łukoszezk, Radlin

Okres prac:
26.06.2019 – 30.09.2019

Lokalizacja:
budynek przy ul. Górniczej 2-6 w Wodzisławiu Ślaskim

Wartość inwestycji:
189 500,00 zł

 

Obiekty powstałe w latach 60-tych, wybudowane w technologii tradycyjnej z uwagi na wieloletnie użytkowanie charakteryzują się niską sprawnością całego systemu centralnego ogrzewania. Częste awarie szczególnie w sezonie grzewczym powodowały dyskomfort wśród mieszkańców budynku wielorodzinnego oraz narażały właściciela na znaczne wydatki związane z usuwaniem awarii napraw w trybie pilnym.

Celem wykonania modernizacji instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym było osiągnięcie efektu polegającego na:

 1. 1. poprawie sprawności całego systemu centralnego ogrzewania w budynku,
 2. 2. zmniejszeniu zapotrzebowania na energię pierwotną,
 3. 3. uzyskaniu sprawności regulacji i wykorzystania systemy grzewczego: n ≥0,88,
 4. 4. redukcji emisji gazów cieplarnianych,
 5. 5. zwiększeniu efektywności energetycznej budynku.

 

Inwestycja jakże teoretycznie prosta do realizacji, w praktyce od samego początku okazała się skomplikowana. W obiekcie znajdowało się 36 zamieszkałych lokali, znajdujących się na kondygnacjach parteru, pierwszego oraz drugiego pietra, które zostały skomunikowane przy pomocy trzech klatek schodowych, co wymuszało prowadzenie prac remontowych przy ścisłej współpracy z mieszkańcami. Dotychczasowa instalacja w dużej mierze po wielu naprawach nosiła znamiona ‘patchworkowej’ (stara, skorodowana instalacja, z nowymi elementami), zaś dokonywane przez dotychczasowych najemców przeróbki (często bez zgody właściciela nieruchomości) nie były zinwentaryzowane. Dlatego podjęto decyzję o przeprowadzeniu modernizacji w systemie ‘zaprojektuj i wybuduj’.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania obejmowała swoim zakresem:

 1. 1. demontaż istniejącej instalacji wewnętrznej (orurowania) centralnego ogrzewania w piwnicy oraz na kondygnacjach mieszkalnych,
 2. 2. demontaż istniejących grzejników znajdujących się w 36 lokalach mieszkalnych i na klatkach schodowych,
 3. 3. likwidację grzejników na klatkach schodowych na kondygnacjach I i II – grzejniki do odtworzenia,
 4. 4. likwidację zbiorników wyrównawczych na poddaszach nieużytkowych,
 5. 5. montaż nowej instalacji wewnętrznej c.o. z rurami w systemie zaciskowym wraz z automatycznym odpowietrzaniem pionów instalacyjnych i zaworami odcinającymi,
 6. 6. montaż nowych grzejników płytowych w pomieszczeniach mieszkalnych oraz drabinkowych zapewniających wymagane parametry w łazienkach wraz z zaworami termostatycznymi,
 7. 7. podłączenie nowej instalacji do istniejącego węzła cieplnego i wykonanie odpowiednich konfiguracji oraz prób szczelności, udokumentowanych odpowiednimi protokołami,
 8. 8. pozostałe roboty związane z naprawami tynków, posadzek, malowaniem ścian i sufitów, likwidacją bruzd i przekuć powstałych w wyniku realizacji wyżej wymienionego zakresu prac.

 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania Wykonawca musiał opracować niezbędną dokumentację projektową, zawierającą projekty budowlane i wykonawcze branżowe. Zgodnie z wymaganiami zamawiającego dokumentacja miała zawierać optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne zestawienia, rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiałów i urządzeń. Dodatkowo określać rodzaj i ilość odpadów powstałych w związku z robotami rozbiórkowymi, demontażem istniejących urządzeń i pozostałym pracami związanymi z realizacją inwestycji oraz opatrzoną klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu inwestycja miała służyć.

Inwestycja została zrealizowana przy dużej współpracy mieszkańców, którzy zmęczeni już problemami wynikającymi z awaryjności dotychczasowej instalacji z dużym zrozumieniem podeszli do zakresu prac i związanych z tym uniegodnieniami. Osiągnięto wszystkie założone cele, a obecny sezon grzewczy 2019/2020 wskazuje, że decyzja o przeprowadzeniu ww. inwestycji mimo poniesionych kosztów była słuszna. Dotychczas nie zanotowano żadnej awarii.

 

Konkurs Inwestycja Roku ... Domaro