Dodaj tu swój tekst nagłówka

Pełna nazwa Inwestycji:
Modernizacja os. mieszkaniowego Nowe Miasto III w Zamościu

Zgłaszający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana Zamoyskiego w Zamościu
ul. Prymasa Wyszyńskiego 50B
22-400 Zamość

Inwestor:
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana Zamoyskiego w Zamościu
ul. Prymasa Wyszyńskiego 50B
22-400 Zamość

Generalny wykonawca:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „WATEX” Sp. z o.o. Rzeszów

Skorut Import Eksport Sp. z o.o. Myślenice

Zakład Remontowo-Konserwacyjny Sp. z o.o. Zamość

Projektant:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „PROSPER” Sp. z o.o. Zamość Edward Typiak

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „WATEX” Sp. z o.o. Rzeszów mgr Andrzej Bróż

Skorut Import Eksport Sp. z o.o. Myślenice mgr inż. Lesław Gębski, Marek Laszczyński, inż. Henryk Bujak

Okres prac:
styczeń 2010 r. – październik 2015 r.

 

Osiedle Nowe Miasto III zostało zrealizowane w latach 1980 – 1992 liczy 12 budynków mieszkalnych 10, 11 i 12 kondygnacyjnych. Łączna ilość mieszkań – 715 szt.

Osiedle zostało zrealizowane w technologii WK-70. Ściany budynków ocieplone były wełną mineralną, zabezpieczoną płytą azbestową.

Zakres przedsięwzięcia:

 1. 1. wykonanie nowych sieci ciepłowniczych wysokich parametrów z rur preizolowanych o łącznej długości – 700,20 m do 10 budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Sieć jest wyposażona w instalację systemu wykrywania nieszczelności rurociągu. Prace zaprojektowane i wykonane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „WATEX” Sp. z o.o. w Rzeszowie. Sieć wykonano w 2010 r.
 2. 2. montaż indywidualnych węzłów cieplnych dwufunkcyjnych dla potrzeb c.o.,i c.c.w.u w 10 budynkach. Węzły kompaktowe typu AS.CO.CWUO o mocy 290 kW każdy. Zastosowano wymienniki płytowe „SONDEX”, pompy obiegowe „WILO” i sterowniki elektroniczne z automatyką „T.A.C.”. Wykonanie i projekt – Skorut Import Eksport Sp- z o.o. w Myślenicach. Realizacja w 2010 r.
 3. 3. Inwestycja – Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana Zamoyskiego w Zamościu modernizacja instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego z panelami słonecznymi. Kolektory słoneczne ciśnieniowe typu MAX 1 o łącznej powierzchni 1150 m2. Instalacja wyposażona w: rozdzielnie solarne „RKZ”, podgrzewacze pojemnościowe SF1000, zawory antyskażeniowe, bezpieczeństwa i trójdrogowe, zbiorniki ciśnieniowe wodne i glikolowe oraz urządzenia zabezpieczające ruraż łączący z węzłem cieplnym kompaktowym. Kolektory słoneczne usytuowane na dachach budynków a węzły solarne na ostatniej kondygnacji. Powyższe prace wykonano w 10 budynkach. Projekt i wykonawstwo robót – Skorut Import Eksport Sp. z o.o. w Myślenicach. Realizacja w 2010 r.
 4. 4. montaż monitoringu układów solarnych i węzłów ciepłowniczych na bazie technologii aplikacji internetowych, opartej na językach skryptowych PHP i JSP oraz środowisku Java a także montaż urządzeń rejestrująco-pomiarowych np. ilość wytwarzanej energii czy też poziom nasłonecznienia w 10 budynkach. Korzystanie z systemu pozwala na programowanie i korygowanie działania urządzeń solarnych oraz węzłów cieplnych wymiennikowych poprzez Internet z pomieszczeń biurowych Spółdzielni. Wykonawcą i projektantem był Skorut Import Eksport Sp. z o.o. w Myślenicach. Realizacja – 2011 r.
 5. 5. montaż zaworów termostatycznych grzejnikowych oraz regulacja hydrauliczna instalacji co. w 12 budynkach. Wymieniono 3465 szt. zaworów z nastawą utrzymującą min. temperaturę wewnątrz mieszkań 16°C. Wymieniono również zawory podpionowe w części instalacji c.c.w. , dopasowując do regulacji przepływów hydraulicznych węzłów cieplnych. Projekt i wykonanie – Spółdzielnia Mieszkaniowa wraz z Zakładem Remontowo-Konserwacyjnym Sp. z o.o. w Zamościu. Realizacja w latach 2011-2012.Inwestycja – Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana Zamoyskiego w Zamościu
 6. 6. wykonanie pełnej termomodernizacji przegród budowlanych, zgodnie z opracowanymi audytami energetycznymi w 8 budynkach. Ocieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką-mokrą (BSO) o łącznej powierzchni 27 153 m2 z demontażem i utylizacją starego docieplenla (wełna mineralna + płyty azbestowo-cementowe). Ocieplenie stropodachu poprzez wdmuch wełny mineralnej granulowanej gr. 16 cm o łącznej powierzchni 2 800m2. Demontaż ślusarki okiennej komunikacji poziomej z zamianą na ścianę gazobetonową z oknem PCV o łącznej powierzchni 1015 m2. Docieplenie cokołu budynków metodą BSO o łącznej powierzchni 2 010 m2. Prace wykonano w 10 budynkach. Autorem dokumentacji było Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „PROSPER” inż. Edward Typiak a wykonawcą Zakład Remonowo-Konserwacyjny Sp. z o.o. w Zamościu. Realizacja w latach 2011-2015.
 7. 7. wykonanie generalnego remontu przestrzeni balkonów 12 budynków – 715 szt. Demontaż i utylizacja gazonów kwietnikowych betonowych z balustradami balkonowymi – o łącznym ciężarze 1265 ton. Montaż nowych balustrad stalowych wypełnionych blachą perforowaną o łącznej powierzchni 2513 m2. Zabudowa boczna balkonu – okno + mur o łącznej powierzchni 2399 m2. Kompleksowy remont powierzchni płyty balkonowej w systemie PCV (z obróbkami blacharskimi) o pow. 5030 m2. Naprawa slupów nośnych balkonowych z zabezpieczeniem zbrojenia i reprofilacji kształtu o łącznej powierzchni 3570 m2. Projekt opracowany był przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „PROSERT” inż. Edward Typiak a prace wykonał Zakład Remontowo-Konserwacyjny Sp. z o.o. w Zamościu. Realizacja w latach 2011-2015.Inwestycja – Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana Zamoyskiego w Zamościu
 8. 8. wykonanie dodatkowych drzwi zewnętrznych w parterach 10 budynków dla podjazdów osób niepełnosprawnych. Drzwi będą wykorzystane przy budowie pochylni. Drzwi dwuskrzydłowe z profili ciepłych z samozamykaczami z niskim progiem. Prace były realizowane w latach 2011-2015 przez Zakład Remontowo-Konserwacyjny Sp. z o.o. w Zamościu.
 9. 9. wymiana instalacji wewnętrznej gazowej z wyprowadzeniem rurażu z szachtów wewnątrz mieszkań na ciągi komunikacyjne wraz z indywidualnym opomiarowaniem – w 10 budynkach. Instalacja z rur stalowych (piony i lokalówki) – spawana. Gazomierze w szafach pogrupowane, ogólnodostępne na ciągach komunikacyjnych. Wentylacja indywidualna każdej kondygnacji. Projekt opracowany przez Spółdzielnię Mieszkaniową (Marek Laszczyński i inż. Henryk. Bujak). Prace wykonał Zakład Remontowo-Konserwacyjny Sp. z o.o. w Zamościu w latach 2011-2015.
 10. 10. montaż wodomierzy z odczytem radiowym w 12 budynkach.
 11. 11. montaż podzielników energii cieplnej z odczytem radiowym w 3 budynkach. Koszt w/w prac wyniósł 16 419 200,00 złotych. Uzyskano premię termomodernizacyjną w wys. 594 282,00 zł oraz dotację na wykonanie sieci ciepłowniczej w wys. 500 000,00 zł i 2 466 110,00 zł dotacji na wykonanie kolektorów słonecznych.


Realizacja przedsięwzięcia przyniosła korzyści takie jak:

 • – zmniejszenie mocy zamówionej dla potrzeb co. – w latach 2009/2010 moc zamówiona wynosiła 3410 kW natomiast w latach 2015/2016 – 2580 kW
 • – produkcja energii cieplnej dla potrzeb c.c.w. średnio rocznie od 2010 do 2014 roku wyniosła 1970 GJ.
 • – średni koszt ogrzania 1 m2 powierzchni mieszkania wraz z mocą zamówioną w latach 2009/2010 wyniósł 3,54 zł/ m-c w skali roku natomiast w latach 2014/2015 to 2,15 zł/m-c w skali roku. Jednocześnie nastąpił wzrost cen energii cieplnej na przełomie lat 2009-2015, wyniósł 34 %.
 • – koszt podgrzania 1 m2 c.c.w. z cyrkulacją przedstawia się następująco: w latach 2009/2010 -16,20 zł a w latach 2014/2015 – 12,40 zł


Łącznie zamontowano 540 szt. kolektorów słonecznych o mocy znamionowej 810 kW i powierzchni 1150 m2.

597 mieszkań korzysta z podgrzania c.c.w. poprzez kolektory słoneczne.