Modernizacja oświetlenia – ASM

Pełna nazwa Inwestycji:
Modernizacja oświetlenia – ASM

Zgłaszający:
Andrychowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
34-120 Andrychów
ul. Włókniarzy 18

Inwestor:
Andrychowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
34-120 Andrychów
ul. Włókniarzy 18

Generalny wykonawca:
VOLTEA Poland Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Sosnowa 17
86-065 Łochowo

Projektant:
—–

Okres prac:
od marzec 2015 r. do sierpień 2016 r.

Lokalizacja:
34-120 Andrychów – zasób 67 nieruchomości mieszkalnych ASM, oświetlenie parkowe, oświetlenie placów węglowych przy kotłowniach osiedlowych ASM

Wartość inwestycji:
428 756,34 zł

Modernizacja oświetlenia w budynkach mieszkalnych zarządzanych przez ASM

Kompleksowa wymiana oświetlenia w 67 budynkach mieszkalnych zarządzanych przez Andrychowską Spółdzielnię Mieszkaniową na lampy oparte o technologię LED

 • – zadanie zrealizowane w całości w okresie VII 2015r. – VIII 2016r.


W zakresie robót zrealizowano:

 • – Wymianę oświetlenia „Policyjnego” na lampy w technologii LED z numerycznym oznakowaniem budynków wyposażonych w zmierzchowy czujnik światła (redukcja mocy zainstalowanych źródeł światła – 85%)
 • – Wymianę lamp na klatkach schodowych na lampy w technologii LED wyposażonych w czujniki ruchu PIR (redukcja mocy zainstalowanych źródeł światła — 75 %)
 • – Wymianę lamp żarowych w korytarzach piwnicznych, suszarniach, pralniach i piwnicach indywidualnych na lampy oparte o technologię LED (redukcja mocy zainstalowanych źródeł światła – 90%)


ETAP I

Kompleksowa modernizacja oświetlenia w 14 bud. wielomieszkaniowych zarządzanych przez ASM.

 • – Łączna ilość wymienionych punktów świetlnych w ramach I etapu – 1452 szt.
 • – Zainstalowana moc przed modernizacją – 58,080 KW
 • – Zainstalowana moc po modernizacji – 9,076 KW
 • – Wartość inwestycji netto – 147 824,07 zł


Po zakończeniu prac w ramach etapu I – Instytut Gospodarki Nieruchomościami w oparciu o umowę współpracy nr 31/2015 z dnia 22.07.2015 r. w zakresie doradztwa energetycznego wykonał dla ASM – Audyt Efektywności Energetycznej dla zadania „Modernizacja oświetlenia” oraz złożył w naszym imieniu stosową dokumentację do przetargu organizowanego przez Prezesa URE o wydanie świadectwa efektywności energetycznej o łącznej wartości 78,033 toe). /postępowanie przetargowe zakończone wydaniem Świadectwa Efektywności Energetycznej URE – PL01084/1/24600/1-2015/

ETAP II

Kompleksowa modernizacja oświetlenia w 53 bud. wielomieszkaniowych zarządzanych przez ASM

 • – Łączna ilość wymienionych punktów świetlnych w ramach II etapu – 2474 szt.
 • – Zainstalowana moc przed modernizacją – 98,960 KW
 • – Zainstalowana moc po modernizacji – 16,544 KW
 • – Wartość inwestycji netto – 225 353,13 zł
  Po zakończeniu prac w ramach etapu II – Instytut Gospodarki Nieruchomościami w oparciu o umowę współpracy nr 31/2015 z dnia 22.07.2015 r. w zakresie doradztwa energetycznego wykonał dla ASM – Audyt Efektywności Energetycznej dla zadania „Modernizacja oświetlenia” oraz złożył w naszym imieniu stosową dokumentację do przetargu organizowanego przez Prezesa URE o wydanie świadectwa efektywności energetycznej o łącznej wartości 102,656 toe). /postępowanie przetargowe w trakcie rozstrzygnięcia/

 

INNE DZIAŁANIA RÓWNOLEGLE PROWADZONE W ZAKRESIE POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ:

Andrychowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w latach 2015/2016 przeprowadziła modernizację oświetlenia zewnętrznego polegającego na:

 • – wymianie opraw i źródeł światła na indukcyjne oświetlenie parkowe os. Garncarska oraz os. Żwirki i Wigury (łącznie wymieniono 27 źródeł światła, redukcja mocy zainstalowanej z 3,06 KW na 1,35 KW)
  wymiana opraw i źródeł światła na lampy LED oświetlenia placów węglowych kotłowni osiedlowej Lenartowicza 4, Lenartowicza 77 (łącznie wymieniono 45 szt. opraw sodowych na LED, redukcja mocy zainstalowanej z 10,25 KW na 2,45 KW)