Mural – KARPACKIE INSPIRACJE na elewacji budynku mieszkalnego
wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Morskie Oko 23 w Bielsku-Białej

Pełna nazwa Inwestycji:
Mural – KARPACKIE INSPIRACJE na elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Morskie Oko 23 w Bielsku-Białej

Zgłaszający:
Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa, 43-316 Bielsko-Biała, ul. Morskie Oko 23

Inwestor:
Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa, 43-316 Bielsko-Biała, ul. Morskie Oko 23

Generalny wykonawca:
„IZOLBUD” Franciszek Nycz, Krzysztof Kania Spółka Jawna, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Powstańców Śląskich 6 we współpracy z artystą Panem Jarosławem Mączką z „JAR – Artystyczna Działalność Twórcza”, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Glebowa 3

Projektant:
Dorian Mączka, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Glebowa 3

Okres prac:
05.10-28.12.2021 r.

Lokalizacja:
Bielsko-Biała, ul. Morskie Oko 23

Wartość inwestycji:
26 621,75 zł

Głównym zadaniem przy projektowaniu muralu było nawiązanie do nazwy osiedla i naszego regionu. Mural inspirowany górami – Tatrami/Karpatami i Morskim Okiem na ścianie frontowej (z oknami) oraz bocznej (ściana szczytowa). Kompozycja i kolorystyka została wpisana w kontekst zabudowań osiedla Karpackiego.

Projekt muralu miał nawiązać również do motywu kozicy (mural wykonany w 2015 r.) znajdującego się na ścianie północnej budynku Morskie Oko 23.

Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa zorganizowała konkurs na wyłonienie autora projektu muralu.

W konkursie wzięło udział kilkunastu artystów z całej Polski. Ostatecznie wygrał projekt złożony przez Pana Doriana Mączkę – młodego i utalentowanego artystę z Bielska-Białej.

Wykonanie muralu stało się możliwe przy realizacji prac dociepleniowych budynku Morskie Oko 23. Wykorzystano naniesienie tynku na warstwę docieplenia w postaci wielkoformatowego obrazu, przedstawiającego graficzny zarys ośnieżonych Tatr i potoków, czy słynnego Morskiego Oka. Postacie zwierząt – niedźwiedzia i kozic – zostały naniesione farbami dedykowanymi do wykonania muralu natryskiem, na bazie farb akrylowych.

Mural powstały na elewacji budynku Morskie Oko 23 góruje nad przebiegającą obok drogą, stanowiącą śródmiejską obwodnice miasta (jedną z głównych dróg miasta Bielska-Białej). Widoczny jest nawet ze stoku Dębowca – góry u podnóża, której leżą tereny miejskie.

Spółdzielnia zamierza kontynuować, przy realizacji prac dociepleniowych ścian zewnętrznych, powstawanie wielkoformatowych obrazów – murali na elewacjach kolejnych budynków.

Konkurs Inwestycja Roku