Muralem przypominamy, muralem utrwalamy
– Kozienice świadkiem ważnych wydarzeń historycznych

Pełna nazwa Inwestycji:
Muralem przypominamy, muralem utrwalamy – Kozienice świadkiem ważnych wydarzeń historycznych.

Zgłaszający:
Gmina Kozienice

Inwestor:
Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych

Generalny wykonawca:
Seweryn Boroch „ESTIMEJT”

Projektant:
Seweryn Boroch

Okres prac:
05.07 -14.09.2021 r.

Lokalizacja:
Kozienice, ul. Kopernika 12 (ściana bloku mieszkalnego)

Wartość inwestycji:
98 728,00 zł

Kozienice i Ziemia Kozienicka to obszar o bogatej, wielokulturowej i zróżnicowanej historii. To teren z wieloma ważnymi miejscami i obiektami historycznymi, miejsce znanych w krajowej historiografii bitew i walk czasów
I Rzeczypospolitej, powstań narodowo-wyzwoleńczych czasów zaborów, czy bitew I i II wojny światowej. Historyczny mural bezpośrednio nawiązuje do jednego z tych wydarzeń – rozegranej 6 kwietnia 1656 r. bitwy pod Kozienicami.

Mural stanowi świadectwo historii polskiego oręża. „Bitwa pod Kozienicami” została stoczona przez wojska Stefana Czarnieckiego i Jerzego Lubomirskiego z tzw. argierdą (strażą tylną) wojsk margrabiego Fryderyka Badeńskiego – sojusznika Szwedów i ich króla Karola Gustawa podczas potopu szwedzkiego. Według przekazów, bezlitosny bój rozegrał się nad jeziorem będącym starorzeczem Wisły, obecnym Jeziorem Kozienickim. Oddziały Czarnieckiego składające się z doborowych, zaprawionych w boju żołnierzy, bez problemu uporały się z zaskoczonymi jednostkami szwedzkimi, doszczętnie je rozbijając. „Bitwa pod Kozienicami” była preludium do największego polskiego zwycięstwa w czasie potopu szwedzkiego – bitwy pod Warką, do której doszło 7 kwietnia.

„Bitwa pod Kozienicami” została opisana przez Henryka Sienkiewicza w powieści „Potop”. Z kolei w publikacjach, wzmiankach, przewodnikach i ciekawostkach powtarzają się legendarne pytania o to, jakie zagadki może skrywać toń Jeziora Kozienickiego, nad którym kozieniczanie i turyści chętnie spędzają czas. Wielu opowiada o zatopionych w nim, zrabowanych skarbach, dzwonach i szwedzkich zbrojach.

Pomimo, iż „Bitwa pod Kozienicami” była historycznie ważna, świadcząca o waleczności i odwadze narodu polskiego, nie jest odpowiednio utrwalona w pamięci kozieniczan. Nie jest także odpowiednio wyeksponowana dla gości i turystów odwiedzających Ziemię Kozienicką. Historyczny mural odpowiada na tę sytuację i zaspokaja lokalne potrzeby w zakresie działań na rzecz kształtowania postaw patriotycznych, zwiększania poczucia tożsamości narodowej, upowszechniania wśród młodego pokolenia i osób dorosłych wiedzy na temat wydarzeń historycznych, dziejów oręża polskiego, upamiętniania lokalnej i narodowej historii, roli kozieniczan w dziejach naszej Ojczyzny. Przyczynia się także do aktywizacji społecznej oraz pobudza chęć poznawania historii przez lokalną społeczność.

Mural o wymiarach 10 x 14 metrów został wykonany w technice 3D, w sposób zapewniający co najmniej 5-letnią trwałość i odporność na zmywanie. Znajduje się na dobrze wyeksponowanej ścianie bloku mieszkalnego przy ul. Kopernika 12 w Kozienicach, w centrum miasta, w otoczeniu miejsc użyteczności publicznej, punktów działalności gospodarczej, w pobliżu terenu rekreacyjno-wypoczynkowego (ośrodek nad Jeziorem Kozienickim), w sąsiedztwie drogi krajowej nr 79 relacji Warszawa-Tarnobrzeg.

Dzięki nowoczesnej, a jednocześnie atrakcyjnej formie (wielkoformatowe malowidło ścienne), mural dociera do wielu odbiorców. Wśród nich są mieszkańcy miasta i gminy Kozienice, powiatu kozienickiego, w tym dzieci, młodzież, uczniowie szkół podstawowych i szkół średnich (I Liceum Ogólnokształcące w Kozienicach nosi imię Stefana Czarnieckiego), osoby starsze, w tym weterani i kombatanci, a także goście i turyści, którzy w sezonie wiosenno-letnim szczególnie chętnie odwiedzają Kozienice. Ściana, na której został wykonany mural charakteryzuje się wysoką ekspozycją, co dodatkowo pozytywnie wpływa na ilość jego odbiorców.

Warto dodać, że Kozienice nazywane są królewskim miastem – właśnie tu urodził się król Zygmunt Stary. Ze względu na swoje położenie oraz warunki środowiskowe Ziemia Kozienicka była miejscem chętnie odwiedzanym przez władców Polski. Fakt ten miał również znaczenie przy działaniach zbrojnych, które przez wiele wieków naznaczały Ziemię Kozienicką. W pamięci współcześnie żyjących mocno akcentowane są tradycje niepodległościowe, działalność legionowa, czy walki partyzanckie. Potrzeba kultywowania pięknych, narodowych tradycji, pielęgnowania pamięci o bohaterach, polskich żołnierzach sprawiają, że działające lokalnie organizacje pozarządowe – samodzielnie i wspólnie z samorządem – inicjują wiele przedsięwzięć historyczno-patriotycznych.

Mural utrzymany jest w stonowanych barwach. Kontrastowo wybija się z niego fragment biało-czerwonej flagi narodowej – jednoznacznie wskazujący na charakter projektu.

Jako, że mural został sfinansowany ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej, Gminy Kozienice i Kozienickiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych, w grafikę zostały wkomponowane logotypy tych podmiotów.

Mural jest partnerską inicjatywą Gminy Kozienice i lokalnego stowarzyszenia, tj. Kozienickiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych, występującego w roli Inwestora.


Konkurs Inwestycja Roku KIGN Gmina Kozienice