Muralowa Opowieść

Pełna nazwa Inwestycji:
„Muralowa Opowieść”

Zgłaszający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa Metalowiec

Inwestor:
Stowarzyszenie wspierające działalność CKiE (SM „Metalowiec”) BAKARA ze środków Rządowego programu operacyjnego NOWEFIO + SM (Rada Osiedla)

Generalny wykonawca:
Mariusz Mikołajek – artysta plastyk (realizacja muralu)

Projektant:
Filip Mikołajek – artysta plastyk (projekt graficzny)

Okres prac:
01.08- 30.09.2022 r.

Lokalizacja:
Elewacja Centrum Kultury i Edukacji „Bakar” ul. Różana 4-6, Wrocław

Wartość inwestycji:
13 000,00 zł

Pomysł muralu zrodził się „oddolnie” z sugestii oraz potrzeby okolicznych mieszkańców i pracowników Centrum Kultury i Edukacji „Bakara”. Szara ściana sąsiadowała z placem zabaw i budynkami mieszkalnymi. Po kontakcie z artystami plastykami, przystąpiliśmy do konkursu o mikrogranty NGO. Po uzyskaniu środków finansowych w wysokości 10.000 zł i wsparciu Rady Osiedla nr 1 SM „Metalowiec” kwotą 3.000 zł, zamówieniu i zatwierdzeniu projektu muralu, zaprosiliśmy społeczność lokalną do jego współtworzenia.

Mural malowali (oczywiście przy wsparciu artystów plastyków):

1. dzieci ze żłobka wraz z rodzicami i wychowawcami,

2. uczestnicy zajęć w CKiE Bakara: dorośli, seniorzy, dzieci i młodzież (tancerze i ich rodzice),

3. pracownicy Centrum Kultury,

4. harcerze i harcerki ze Środowiskowego Szczepu „Nysa”,

5. sąsiedzi z budynku mieszkalnego naprzeciwko,

6. przechodni, którzy spacerując zainteresowali się warsztatami.

Mural przedstawia aktywności i pasje realizowane w naszym Centrum: muzykę, taniec, malarstwo, rozrywkę i naukę ze spojrzenia w przyszłość – kosmos i inne galaktyki. Warsztaty zorganizowane dla społeczności lokalnej nawiązywały do tej tematyki; pozwalały na rozwinięcie własnej fantazji, koncepcji i trwały dwa dni. Uroczyste otwarcie nastąpiło podczas osiedlowego pikniku angażującego w organizację, występy i zabawę grupy artystyczne z „Bakary” i w/w realizatorów, społeczność lokalną: profesjonalistów i amatorów.
Cytat z „Gazety Południowej” (nr 9 (333) z września 2022 r.

Na przełomie sierpnia i września, na Bakarze powstał „kosmiczny” mural dzięki wygranemu konkursowi i otrzymanemu dofinansowaniu. Projekt Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030”. Do współtworzenia Muralu zaprosiliśmy i zaangażowaliśmy społeczność lokalną: uczestników zajęć z Bakary, dzieci, instruktorów, seniorów, sąsiadów, dzieci ze żłobka, harcerzy oraz wszystkich chętnych, którzy się zgłosili. 10 września o godz. 12.00, podczas Pikniku przy Bakarze, uroczystego odsłonięcia muralu w imieniu Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Metalowiec dokonał przewodniczący Rady Osiedla Nr 1, Stefan Więckowski. Było mnóstwo towarzyszących atrakcji, gier i zabaw, występy zespołów muzycznych, teatru i grupy tańca z Bakary. Nie zabrakło niezawodnej organizacyjnej pomocy od naszych przyjaciół, RO Nr1 SM oraz zaprzyjaźnionego żłobka «Skrzaty», a także słodyczy: lodów, gofrów, kawy i herbaty.”