Ocieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Wielkopolskiej 35-49 w Jastrzębiu-Zdroju
wraz z robotami towarzyszącymi

Pełna nazwa Inwestycji:
Ocieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wielkopolskiej 35-49 w Jastrzębiu-Zdroju wraz z robotami towarzyszącymi

Zgłaszający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa 'NOWA’ w Jastrzębiu-Zdroju

Inwestor:
Spółdzielnia Mieszkaniowa 'NOWA’ w Jastrzębiu-Zdroju

Generalny wykonawca:
’BUDOTERMIKA’ Sp. z o.o., Busko-Zdrój

Projektant:
EKOPRO-BUD Biuro Projektowe, Mikołów

Okres prac:
17.04.2019 – 31.10.2019

Lokalizacja:
Jastrzębie-Zdrój, ul. Wielkopolska 35-49

Wartość inwestycji:
2 706 443,87 zł

 

Budynek przy ul. Wielkopolskiej 35-49 w Jastrzębiu-Zdroju składa się z 8 segmentów, z których każdy posiada klatkę schodową. Budynek ma 11 kondygnacji naziemnych, wykonany jest w systemie budownictwa wielkopłytowego. Zakres inwestycji obejmuje ocieplenie ściany frontowej budynku oraz wnęk międzyloggiowych metodą lekko-mokrą wraz z robotami towarzyszącymi.

Szczegółowy zakres robót:

 1. 1. wzmocnienie konstrukcji ścian warstwowych,
 2. 2. ocieplenie ściany frontowej,
 3. 3. ocieplenie ścian wnęk międzyloggiowych,
 4. 4. docieplenie stropodachu,
 5. 5. ocieplenie ścian cokołu do poziomu gruntu,
 6. 6. wykonanie nowych obróbek blacharskich, dylatacji, parapetów,
 7. 7. wymiana zwodów instalacji odgromowej,
 8. 8. remont wejść do budynku,
 9. 9. likwidacja wsypów,
 10. 10. wymiana drzwi wejściowych,
 11. 11. wykonanie osłon przeciwwiatrowych.
Inwestycja Roku SM Nowa Jastrzębie-Zdrój