Osiedle mieszkaniowe "Przyjazny Zakątek" w Katowicach.

Pełna nazwa Inwestycji:
Osiedle mieszkaniowe „Przyjazny Zakątek” w Katowicach. Budowa ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z garażami, pomieszczeniami gromadzenia odpadów, drogą wewnętrzną, miejscami postojowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną.

Zgłaszający:
Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Inwestor:
Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Generalny wykonawca:
RESER Sp. z o.o.

Projektant:
Architektoniczne Biuro Projektów „AB-Projekt” Sp. z o.o.

Okres prac:
październik 2021 – grudzień 2022 r.

Lokalizacja:
Katowice dz. Giszowiec, ul. Przyjazna 10-10g, ul. Kwiatowa 10-11c

Wartość inwestycji:
9 000 000,00 zł

 

Inwestycja mieszkaniowa „Przyjazny Zakątek” zwraca szczególną uwagę architektura budynków, która ściśle nawiązuje do historycznych zabudowań giszowieckiego „osiedla ogrodu”. Nowopowstałe domy zostały bowiem starannie zaprojektowane tak, aby swoim wyglądem przypominały stare, zabytkowe zabudowania w tej dzielnicy Katowic.

Kameralny kompleks mieszkaniowy zlokalizowany jest na działce o łącznej powierzchni 3 819,00m2. Nieruchomość połozona jest na terenie zabytkowego osiedla robotniczego Katowice – Giszowiec, wpisanego do rejestru zabytków Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 23.06.1987 r. pod numerem A/1348/87, na obszarze nieobjętym planem miejscowym. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano 8 budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, o łącznej chłonności 16 lokali mieszkalnych , zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (droga dojazdowa, chodniki, zieleń), w tym 4 garaże dwustanowiskowe oraz 24 stanowiska postojowe dla samochodów osobowych zlokalizowane na terenie.

Mieszkania wykończone są w standardzie deweloperskim oraz posiadają ogrzewanie podłogowe. Każdy z wybudowanych lokali liczy dwie kondygnacje o powierzchni od 80 do 90m2 oraz miejsca parkingowe – zarówno zewnętrzne, jak i dla części mieszkań także garażowe. Wszystkie lokale posiadają wyjście do przynależnego ogródka.

Mieszkania będą sprzedane w formie ustnej licytacji ceny sprzedaży. To pierwsza tego typu inwestycja Katowickiego TBS Sp. z o.o. Nie tylko dlatego, że mieszkania zostaną sprzedane, ale ponadto dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na renowację trzech śródmiejskich kamienic przy ul. Mariackiej, gdzie już trwają prace budowlane. Po zakończeniu przebudowy powstanie tam 41 mieszkań, z których 20 zostanie dedykowanych seniorom.