Osiedle PTBS Na Strzeszynie

Pełna nazwa Inwestycji:
Osiedle PTBS Na Strzeszynie

Zgłaszający:
Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Inwestor:
Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Generalny wykonawca:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe 'AGROBEX’ Sp. z o.o.

Projektant:
Kostka & Kurka – Architekci

Okres prac:
07.2017 – 09.2019

Lokalizacja:
Poznań, Srzeszyn, rejon ulic: Koszalińska – Literacka – Żołnierzy Wyklętych

Wartość inwestycji:
Pole 5MW (7 buydnków) 60 289 954,17 zł

Pole 8MW (1 budynek) – 18 492 028,84 zł

Najnowszą inwestycją Poznańskiego TBS jest kompleks 8 budynków wielorodzinnych zlokalizowany na Poznańskim Strzeszynie, ukończony we wrześniu 2019 r. Jest to pierwszy etap osiedla PTBS, na którym docelowo zamieszka nawet 1100 poznańskich rodzin. Mieszkania dostępne są w dwóch formułach: klasycznym systemie tbs oraz realizowanym przez PTBS miejskim programie „Najem z dojściem do własności”. Z myślą o planowanym rozwoju Strzeszyna, inwestor już w pierwszym etapie inwestycji, obok 360 lokali mieszkalnych przewidział lokale z przeznaczeniem na przedszkole i żłobek, które wzbogacają ofertę edukacyjną w tej szybko rozwijającej się części miasta.
Zadbano o potrzeby nie tylko młodych rodzin. Mieszkania powstały w wysokim standardzie, uwzględniającym również potrzeby osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Trzy z nich – w pełni dostosowane – wynajmuje Stowarzyszenie „NA TAK”, które realizuje program mieszkań chronionych. Około 35 lokali mieszkalnych przeznaczone jest na realizację miejskiego programu „Senior”, a w jednym z lokali użytkowych planowane jest uruchomienie klubu seniora. Całość osiedla została zaprojektowana zgodnie z zasadą „social mix” oraz w wyniku długofalowej współpracy z Radą Osiedla, która pozwoliła na zidentyfikowanie potrzeb lokalnej społeczności.


Najnowsze osiedle Poznańskiego TBS to nie tylko wygodne, przestronne mieszkania, ale i pełna infrastruktura towarzysząca: ciągi komunikacyjne, zieleń, której ilość i typ zostały ustalone wspólnie z Radą Osiedla, miejsca rekreacji w postaci ogólnodostępnych placów zabaw i siłowni zewnętrznej. Także lokale użytkowe wynajmowane są w porozumieniu z Radą Osiedla – w celu uzupełnieniu istniejącej infrastruktury Strzeszyna i integracji z lokalną społecznością.


Istotne dla inwestora było również zastosowanie szeregu nowoczesnych i proekologicznych rozwiązań. Osiedle wyposażono w system pojemników połpodziemnych, poprawiając w ten sposób jego estetykę, a przede wszystkim zwiększając komfort mieszkańców. Rozwiązanie to sprzyja także prawidłowej segregacji odpadów. Do innych nowoczesnych i proekologicznych rozwiązań zaliczyć można zlokalizowane na terenie osiedla punkty ładowania samochodów elektrycznych. Dla preferujących jazdę rowerem w pobliżu powstanie stacja Poznańskiego Roweru Miejskiego.
Niezwykle ciekawe jest również finansowanie inwestycji. Pochodzi ono ze środków uzyskanych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach Planu Junckera, z partycypacji mieszkańców w kosztach budowy, pożyczek od Miasta Poznań oraz ze środków własnych Spółki. Kredyt udzielony przez EBI jest elementem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, został objęty gwarancją Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) — jednego z filarów Planu inwestycyjnego dla Europy opracowanego przez Komisję Europejską. Kredyt ten to pierwszy przypadek, kiedy EBI przeznacza środki z Planu Junckera na budownictwo mieszkaniowe.


Prace nad realizacją projektu poprzedził konkurs na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną zespołu budownictwa mieszkaniowego wraz z zagospodarowaniem terenu osiedla. Głównym zadaniem stawianym przed uczestnikami było takie zaplanowanie terenu, aby tworzył on spójną koncepcję z okoliczną, już istniejącą zabudową. Otwarcie osiedla na istniejącą część Strzeszyna, uzupełnienie bazy handlowo-usługowej i ogólne podniesienie komfortu życia mieszkańców tej części miasta było jednym z celów inwestora, określonym w ramach ścisłej współpracy z Radą Osiedla.

Realizowana przez Poznańskie TBS kontynuacja zabudowy Strzeszyna jest sztandarową inicjatywą w ramach strategii rozwoju obszarów miejskich Poznania. Projekt ten powinien w szczególności przyczynić się do zatrzymania absolwentów uniwersytetów i innych uczelni dzięki zwiększeniu podaży lokali dostępnych cenowo, a także do usunięcia barier dochodowych na rynku mieszkań.
Następny etap tego osiedla, wpisany w ideę jego powstania, to planowana budowa 200 mieszkań z niskim czynszem, finansowana z kredytu SBC, bezzwrotnego grantu, partycypacji najemców i środków własnych Spółki. W ramach tego etapu najemcy będą mieli możliwość skorzystania z dopłat do czynszu.