Osiedle SK Park w Świętej Katarzynie - I Etap

Pełna nazwa Inwestycji:
Osiedle SK Park w Świętej Katarzynie – I Etap

Zgłaszający:
Mesta Development Sp. z o.o.

Inwestor:
Mesta Development Sp. z o.o. SK PARK Sp. k

Generalny wykonawca:
GW Mesta Sp. z o.o.

Projektant:
Piotr Zarzycki Wytwórnia Pracownia Projektowa

Okres prac:
Etap I – rozpoczęcie budowy inwestycji I kwartał 2021 – zakończony w czerwcu 2022

Lokalizacja:
Święta Katarzyna, ul. Łąkowa, wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie wrocławskim, w gminie Siechnice

Wartość inwestycji:
12 708 796,35 zł

Osiedle SK Park

Cechy modelowego miasta i osiedla zmieniają się na przestrzeni lat. Powoli zanika dominacja samochodów i szerokich na kilka pasów arterii miejskich.
Duże miasta, które uchodzą za kreatorów w dziedzinie urbanistyki, jak Barcelona czy Kopenhaga, promują model zrównoważonego transportu, wydzielonych kwartałów czy całych dzielnic, z przewagą ruchu pieszego i rowerowego.

W zakresie energetyki wzorcowy model dużych skupisk mieszkań oraz scentralizowanych dostawców energii elektrycznej i cieplnej powoli poddaje się zmianom, szukając rozwiązań lokalnych i niezależnych od sieci. Zmiany socjologiczne i społeczne wpływają na nasze otoczenie.

Stawiane w latach 90. zamknięte osiedla powoli otwierają swoje ogrodzenia. Mieszkańcy otrzymali budżety obywatelskie, z których powstają wspólne skwery, mini parki czy place zabaw. Dziś znów chcemy mieszkać inaczej. Coraz częściej szukamy zatrudnienia z możliwością pracy zdalnej. Zaczyna nam przeszkadzać, że nie znamy naszych sąsiadów. Chcemy mieć niezbędną infrastrukturę koło domu, ale także mieszkać w zielonej, spokojnej okolicy. Chcemy być EKO.

Widzimy te zmiany i reagujemy na nie. Dziś prezentujemy osiedle ponadczasowe, niewzorowane na sąsiednich inwestycjach, próbujące odpowiedzieć na potrzeby jutra.

Lokale z trzema sypialniami, jednak zlokalizowane na optymalnej powierzchni niespełna 100 m2. Wiaty na dwa samochody, które mogą pełnić również rolę zielonej pergoli, zadaszenia na rowery czy dodatkowej przestrzeni do rekreacji. Szerokie, obsadzone zielenią ciągi komunikacyjne z alejkami i ograniczonym ruchem, gdzie samochody są gośćmi, a dzieci i piesi gospodarzami.

EKOLOGIA w SK PARK:

Domy w SK Park wyposażone są w nowoczesne, ekologiczne rozwiązania (fotowoltaika, pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe, mikroretencja wody deszczowej), zapewniające niezależność energetyczną i standardy wyprzedzające dzisiejsze wymogi.

Retencja wody deszczowej:
W obecnych czasach kryzysu wodnego, konieczne jest odwrócenie negatywnej tendencji odprowadzania wód deszczowych do kanalizacji. Rozwijając infrastrukturę utwardza się i niszczy też coraz więcej powierzchni biologicznie czynnych, przez co uniemożliwia się migrację wód opadowych do gruntu i jednocześnie pozwala się aby ogromne ilości wody słodkiej poprzez kanalizację i rowy ostatecznie „przepadały” w słonowodnych morzach.
W celu rozwiązania problemu wód deszczowych warto stosować takie rozwiązania, dzięki którym zyskamy my i środowisko. Gromadząc wodę opadową w zbiornikach podziemnych, a następnie ją wykorzystując np. do podlewania ogrodów, nie zużywamy wody wodociągowej i „zwracamy” ją w dużej części do gruntu.

W naszych najnowszych inwestycjach, retencja wody deszczowej to standard. Co więcej, nasze domy posiadają systemy, dzięki którym można korzystać z wody deszczowej nie tylko w ogrodzie, ale także w samym domu, bezpośrednio z kranu.

Pompa ciepła
Pompy ciepła do ogrzewania budynku wykorzystują energię odnawialną, skumulowaną w gruncie, wodzie lub powietrzu. Jest to energia czysta i dostępna bez ograniczeń. Dzięki temu pompy ciepła pozwalają znacznie ograniczyć zużycie paliw kopalnych, zredukować emisję zanieczyszczeń do atmosfery i obniżyć koszty ogrzewania budynku. Ponieważ pracują automatycznie ich użytkowanie jest również bardzo komfortowe.
Pompa, oprócz ogrzewania i chłodzenia w instalacji CO, znajduje doskonałe zastosowanie w ogrzewaniu wody użytkowej, a wspomagana przez panele fotowoltaiczne staje się niezwykle atrakcyjnym produktem dla osób ceniących sobie ekonomiczne, wygodne i nowoczesne rozwiązania grzewcze.
W naszych inwestycjach zapewniamy w standardzie pompy ciepła powietrze-woda, o znamionowej mocy grzewczej 4KW, ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. o pojemności min 150 litrów, z czujnikiem temperatury zewnętrznej. Pompa uznawana jest za najcichszą na rynku oraz w standardzie posiada moduł chłodzenia posadzki (klimatyzacja podłogowa), które przydają się podczas letnich upałów.

Panele fotowoltaiczne
Fotowoltaika to proces wytwarzania energii elektrycznej z darmowego promieniowania słonecznego. Energia słoneczna może być wykorzystywana do zasilania niewielkich urządzeń przenośnych, takich jak kalkulatory, czy lampy, a także do ogrzewania pomieszczeń oraz podgrzewania wody w budynkach mieszkalnych.
Aktualne Inwestycje mieszkaniowe Mesta Development mają w standardzie panele fotowoltaiczne, produkujące prąd o mocy min 3,5 kW, zarówno na części wspólne, jak i na użytek własny, w lokalu. Każdy z naszych klientów może czerpać korzyściz naturalnego źródła energii także do zasilenia swoich urządzeń domowych, wychodząc naprzeciw postępującej degradacji środowiska naturalnego oraz stale rosnącym cenom prądu.

Lokalizacja inwestycji przy terenach zielonych
Wszystkie nasze osiedla jednorodzinne lokalizujemy przy prawdziwych terenach zielonych, takich jak las, rzeka, tereny rekreacyjne. Od inwestycji Zielony Wojnów, wprowadzamy także dodatkową roślinność na terenie osiedli. Inwestycja SK Park posiada w planach nawet nasadzenia i zieleń na poziomie parku kieszonkowego.

Osiedle SK Park, chociaż nie znajduje się w centrum miasta – inspirowane było trendem Woonerf. Stworzyliśmy otoczenie osiedla pełne zieleni, niewielkich miejsc rekreacyjnych (park kieszeniowy, skwery z dodatkową roślinnością), przyjazne pieszym i rowerzystom.

Szczegóły standardu wyposażenia i rozwiązań proekologicznych:

  1. 1 ogrzewanie podłogowe w całym lokalu w systemie rozdzielaczowy
  2. 2. pompa ciepła powietrze-woda system split (jednostka wewnętrzna + zbiornik 2001), np. model firmy Panasonic WH-SDC0305J3E5 + WH-UD05JE5 o znamionowej mocy grzewczej 5kW, wraz z czujnikiem temperatury zewnętrznej; pompa w standardzie posiada moduł chłodzenia posadzki (klimatyzacja podłogowa)
  3. 3. instalacja wody deszczowej w postaci szczelnego zbiornika na wodę opadową dla każdego lokalu wraz z zamontowaną pompą automatyczną i doprowadzeniem wody z powrotem do budynku, z możliwością wykorzystania jako woda ogrodowa lub w osobnej instalacji w lokalu. Instalacja zakończona kranem w ogrodzie oraz jednym punktem w mieszkaniu.
  4. 4. instalacja fotowoltaiczna dla każdego lokalu o mocy zainstalowanej paneli min 5kW

Mesta Development to deweloper świadomy ekologicznie. W niemal każdej inwestycji wykorzystujemy odnawialne źródła energii i rozwiązania technologiczne, wpływające na poprawę stanu środowiska, takie jak mi fotowoltaika, retencja wód deszczowych, pompa ciepła, wentylacja mechaniczna z rekuperacją i inne. Inwestycje lokalizujemy przy terenach zielonych, a wewnątrz osiedli wprowadzamy dodatkową roślinność.

W związku z silną potrzebą zbalansowania działalności biznesowej firmy Mesta, jako dewelopera oraz troski o planetę i aspekty środowiskowe, stworzyliśmy Eko-strategię grupy.

Strategia Ekologiczna Grupy Mesta zakłada dążenie do równowagi pomiędzy działalnością człowieka, biznesem, a ekologią. Troska o środowisko naturalne, w którym wszyscy żyjemy, jest dla nas bardzo ważna, dlatego stworzyliśmy 3 filary, na których opieramy strategię i swoje działania:

1. Świadoma ekologicznie gospodarka wodna
To takie Zarządzanie gospodarką wodną w naszych inwestycjach dąży do modelu, który zamknąć można w trzech punktach:
– Pozyskiwanie oraz gromadzenie wody opadowej w zbiornikach retencyjnych
– Uzdatnianie wody deszczowej i mądre wykorzystanie jej w gospodarstwie domowym
– Odprowadzanie zużytej wody do sieci kanalizacyjnej, żeby taka woda mogła zostać ponownie wykorzystana w przyszłości.

Żeby uzyskać taki model, w każdej, aktualnej inwestycji, staramy się wprowadzać schemat zarządzania gospodarką wodną, oparty na tych etapach. Najpierw woda opadowa jest łapana i gromadzona w podziemnych zbiornikach retencyjnych, które nasi klienci otrzymują w standardzie. Potem następuje proces uzdatniania/retencji wody deszczowej i wprowadzania jej do gospodarstwa domowego, dzięki odpowiednim systemom, które także zapewniamy. Wreszcie, żeby umożliwić odprowadzanie zużytej wody do kanalizacji miejskiej, przy każdej inwestycji prowadzimy szereg działań umożliwiający ten proces.
W inwestycjach SK Park oraz na Osiedlu przy ul. Białych Tygrysów, nasi klienci otrzymują retencję wody deszczowej w standardzie, przy zakupie każdego lokalu.

2. Zarządzanie odpadami
Świadomi nadmiaru odpadów produkowanych na świecie, postanowiliśmy ograniczyć ich ilość, zarówno w biurach, jak i na budowie. Staramy się także uświadamiać naszych klientów w zakresie segregacji śmieci.
Segregujemy odpady we wszystkich biurach Grupy Mesta. Uświadamiamy samych siebie i zespół w temacie segregacji śmieci. Nasze biura zaopatrzone są w różnokolorowe pojemniki na odpady, pilnujemy, żeby trafiały do nich prawidłowo selekcjonowane śmieci. Wiemy że skuteczna segregacja odpadów jest możliwa i skutecznie wspomaga troskę o planetę.

Bierzemy aktywny udział w uświadamianiu naszych klientów na temat segregacji odpadów. Edukujemy w mediach społecznościowych, na ewentach okolicznościowych, warsztatach ekologicznych. W naszych biurach sprzedaży można otrzymać ulotki, plakaty i katalogi na ten temat, dzięki uprzejmości EkoSystem Wrocław.

Dążąc do wyznaczonego modelu, prowadzimy szeroko pojęte działania w zakresie segregacji odpadów budowlanych, na placach budowy naszych inwestycji. Nie jest to zadanie proste, ale krok po kroku, wprowadzamy kolejne kroki w tym zakresie. Styropian jest od dawna przez nas workowany i odbierany przez firmy zewnętrzne, które wykorzystują go wtórnie w przemyśle meblowym. Gruz jest segregowany i osobno oddawany do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Pracujemy także nad uświadamianiem zespołu budowlanego w tym temacie.

3. Energetyka (Odnawialne Źródła Energii)

Grupa Mesta dąży do bycia pasywną energetycznie. Co to oznacza? Do 2025 roku postanowiliśmy stać się firmą, która produkuje dokładnie tyle zielonej energii, ile zużywają wszystkie nasze inwestycje (aktualne oraz zrealizowane), biura, biura sprzedaży oraz place budowy.

Żeby osiągnąć tak ambitny cel, postawiliśmy na 3 kanały rozwoju:
Chcemy produkować tyle energii ze źródeł odnawianych (OZE), ile zużywają wszystkie nasze inwestycje. Do końca roku 2023 oddamy do użytku około 200 lokali pasywnych energetycznie. Do tej pory oddaliśmy takich domów około 100.

Zapewniamy wszystkim klientom aktualnych oraz zrealizowanych inwestycji Mesta dostęp do systemów energetycznych: paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz ładowarek do samochodów elektrycznych. Dzięki stałej współpracy z partnerami systemów OZE, proponujemy bardziej atrakcyjne oferty nabycia tego typu urządzeń.

Grupa Mesta regularnie inwestuje w energie odnawialne. Jedna z naszych spółek, Inex Green zajmuje się m.in. budową małych elektrowni wodnych, które pośrednio będą zasilać nasze place budów. Niedawno wyposażyliśmy budynek Mariny Kleczków w panele fotowoltaiczne, które zasilają nasze biura, podpisaliśmy umowę na montaż ogólnodostępnych ładowarek samochodowych przy osiedlu SK Park, a także powiększyliśmy flotę o samochód w pełni elektryczny.