Planetarium - Śląski Park Nauki.
Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie

Pełna nazwa Inwestycji:
Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie

Zgłaszający:
Województwo Śląskie – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Inwestor:
Województwo Śląskie – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Generalny wykonawca:
Budimex S.A.

Projektant:
Consultor Sp. z o.o.

Okres prac:
27.03.2019-29.12.2022 r.

Lokalizacja:
Chorzów 41-500, Al. Planetarium 4

Wartość inwestycji:
122 910 791,00 zł

 

 

Modernizacja i rozbudowa Planetarium – Śląskiego Parku Nauki była jedną z największych inwestycji prowadzonych przez Województwo Śląskie w ostatnich latach, zarówno pod względem finansowym jaki i rzeczowym. Przedmiotem inwestycji w zakresie robót budowlanych było przekształcenie istniejących, dotychczas niemodernizowanych, struktur budowlanych Planetarium, aby powstała przestrzeń dla rozszerzenia działalności edukacyjno-popularyzatorskiej w dziedzinie astronomii, sejsmologii i meteorologii, a także zakup wyposażenia i urządzeń. W wyniku rozbudowy i modernizacji zabytkowego obiektu Planetarium, powstał jeden z najnowocześniejszych Parków Nauki na świecie z takimi atrakcjami jak m.in. Lot w kosmos, Przeżyj wstrząs, Ujarzmiony Piorun czy Kosmiczny spacer. Poza przebudową dotychczasowego budynku Planetarium, wzniesiono również dodatkowy budynek zlokalizowany w większości pod ziemią, a także wieżę widokową. W efekcie siedziba Planetarium powiększyła się o 3 200 m2.
Zmodernizowane i rozbudowane Planetarium – Śląski Park Nauki prezentuje zagadnienia związane z trzema dziedzinami nauki: sejsmologią, meteorologią i astronomią. W nowopowstałym budynku stworzono przestrzeń dla ekspozycji z zakresu geofizyki oraz ekspozycji dotyczącej astronomii. Niespotykane w innych podobnych miejscach stanowiska ekspozycyjnie nie tylko pokazują różne zjawiska fizyczne, ale także pozwalają ich doświadczać. Każde ze stanowisk zostało wykonane według nowatorskich koncepcji, a etapy ich projektowania i wykonania były każdorazowo zatwierdzane przez Radę Konsultacyjną – organ doradczy Planetarium składający się z naukowców m.in. z dziedziny sejsmologii, meteorologii i astronomii.

W zmodernizowanej Sali projekcyjnej Planetarium zainstalowano nowoczesny system projekcyjny pozwalający wyświetlić na sferycznym ekranie około 100 milionów gwiazd i zabrać widzów w najdalsze zakątki Wszechświata. Na cały system projekcji hybrydowej (połączenie projekcji analogowej z cyfrową) składa się nowoczesny projektor analogowy GOTO Chiron III oraz 10 projektorów cyfrowych SONY wyświetlających obrazy w rozdzielczości True 8K. Na tradycyjny, analogowy obraz nieba, będzie można „nałożyć” inne obrazy: granice gwiazdozbiorów, wyobrażenia gwiazdozbiorów starożytne lub współczesne, obrazy obiektów głębokiego kosmosu itp.

Największy w Polsce i w tej części Europy półkolisty ekran o średnicy 23 m i powierzchni ponad 800 m2 wykonany został z perforowanych aluminiowych paneli, które zastąpiły dotychczasowe płócienne bryty. Połączenia pomiędzy poszczególnymi panelami są niedostrzegalne dla widzów, co pozwala wyświetlać na nim nawet bardzo jasne obrazy.