Poprawa infrastruktury technicznej z termomodernizacją
budynku Miejskiego Zakładu Kąpielowego w Zabrzu

Pełna nazwa Inwestycji:
Poprawa infrastruktury technicznej z termomodernizacją budynku Miejskiego Zakładu Kąpielowego przy Placu Krakowskim 10 w Zabrzu

Zgłaszający:
Projekt Plus Architekci s.c. G. Tkacz, T. Borkowski
Plac Krakowski 10
41-800 Zabrze

Inwestor:
Miejski Zakład Kąpielowy
Plac Krakowski 10
41-800 Zabrze

Generalny wykonawca:
P.R.B.I.T. Cechini sp. j.
ul. Zazamcze 35
33-370 Muszyna

Projektant:
ProjektPlusArchitekci s.c. G. Tkacz, T. Borkowski
Plac Krakowski 10
41-800 Zabrze

arch. Grzegorz Tkacz
arch. Tomasz Borkowski

Okres prac:
2011-2012

Budynek Miejskiego Zakładu Kąpielowego (obecnie Aquarius) pełni funkcje basenu publicznego świadczącego usługi dla młodzieży szkolnej, sekcji zajęć sportowo rekreacyjnych oraz mieszkańców miasta Zabrze. W pomieszczeniach obiektu mieszczą się również firmy świadczące usługi o charakterze dydaktycznym i zdrowotnym.

Obiekt utrzymał swą podstawową funkcję, jaką pełnił od chwili jego powstania spełniając w mieście misję społecznej dbałości o zdrowie. Należy on jednocześnie do jednych z najbardziej wartościowych obiektów publicznych w Zabrzu. Wybudowany w latach 20-tych poprzedniego wieku w architektonicznym okresie Modernizmu jest przykładem umiejętnego powiązania funkcji obiektu z jego formą w kontekście spójności urbanistycznej otoczenia, w którym został zrealizowany.

Od okresu jego powstania do roku 2011 obiekt nie był dostatecznie doinwestowany, czego skutkiem było jego techniczne zużycie, wysokie zużycie energii i powolne popadanie w ruinę. W latach 2011-2012 przeprowadzono generalny remont obiektu dostosowując go do obecnie obowiązujących standardów. Założenia inwestycyjne kładły nacisk nie tylko na przywrócenie jego dawnych walorów estetycznych, ale również miały na celu poprawę infrastruktury technicznej. Zastosowanie nowoczesnych technologii zarządzaniem ciepła, jego pozyskiwaniem z odnawialnych źródeł energii oraz odzyskiwaniem ciepła tworzy układ wysoko energooszczędny. Realizacja inwestycji przywróciła świetny wygląd obiektu dzięki zachowaniu dużej staranności w doborze materiałów renowacyjnych, innowacyjnych rozwiązań dociepleń ścian od wewnątrz budynku oraz zachowaniu jego pierwotnego, historycznego charakteru.

Pod względem technicznym do głównych założeń projektowych, a w dalszej części realizacyjnych należały:

 1. 1. Renowacja elewacji z cegły klinkierowej, płycin tynkowych oraz elementów żelbetowych z zachowaniem pierwotnych, historycznych podziałów,
 2. 2. Wymiana starego zadaszenia z płyt poliwęglanowych nad halą basenową na nowe przeszklone w konstrukcji aluminiowej z zabudową otwieranych kwater okiennych dla wietrzenia pasywnego hali basenowej,
 3. 3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na ciepłą, aluminiową,
 4. 4. Innowacyjne docieplenie w obrębie hali basenowej ścian zewnętrznych. Metoda uwzględniła ocieplenie ściany od wewnątrz hali z uwzględnieniem środowiska wilgotnego i agresywnego panującego w powietrzu z pełnym pozostawieniem wykończenia elewacji cegłą klinkierową od zewnątrz,
 5. 5. Docieplenie poza halą basenową ścian zewnętrznych wykończonych klinkierem od strony wewnętrznej w systemie IO.Therm Remmers, docieplenie pozostałych przegród zewnętrznych płytami poliuretanowymi,
 6. 6. Wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewne- wywiewnej wraz z wysokim stopniem odzysku ciepła w obrębie hali basenowej oraz pomieszczeniach biurowych i usługowych,
 7. 7. Wykonanie systemu wentylacji pasywnego wietrzenia hali basenowej działającego w okresach od wiosny do jesieni. System umożliwia przewietrzania hali basenowej w sposób naturalny poprzez otwierane kwater okiennych w szklanym dachu i bocznych nawach, co umożliwia obniżenie kosztów utrzymania poprzez wyłączenie z pracy wentylacji mechanicznej,
 8. 8. Wykonanie instalacji technologicznej obiegu solarnego wraz z budową kolektorów słonecznych dla podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz wspomagania podgrzewania wody basenowej.
 9. 9. Instalacja umożliwia obniżenie kosztów utrzymania obiektu poprzez wyłączenia z pracy wymiennika PEC.
 10. 10. Wykonanie instalacji uzdatniania wody basenowej,
 11. 11. Wykonanie instalacji technologicznej wbudowanej stacji wymienników ciepła,
 12. 12. Wymiana instalacji co. w całym obiekcie oraz zmiana sposobu ogrzewania hali basenowej na podgrzewanie powietrza wentylowanego z systemem jego osuszania,
 13. 13. Dostosowanie obiektu basenu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

Pod względem estetyczno-wizualnym projekt jak i realizacja zakładała m.in.:

 1. 1. Renowacje wątku ceglanego w odniesieniu do historycznego charakteru budynku oraz wymagań konserwatora zabytków,
 2. 2. Doświetlenie hali basenowej poprzez wielkogabarytowy świetlik dachowy wyposażony w automatycznie otwierane kwatery okien połaciowych, które otwierane w okresie od wiosny do jesieni stwarzają użytkownikom basenu wrażenie pływania na wolnym powietrzu. Historyczny ruszt stalowy wraz z wieszarami mocowanymi do odkrytych żelbetowych wiązarów konstrukcyjnych zadaszenia odrestaurowano i pozostawiono jak w pierwotnym, przedwojennym założeniu,
 3. 3. Całkowitą renowacje wewnętrznych ścian hali basenowej, częściowo z płytek ceramicznych, częściowo z cegły klinkierowej znajdującej swą kontynuację na ścianie zewnętrznej widocznej przez świetlik dachowy,
 4. 4. Montaż nowych opraw oświetlenia pomieszczeń hali basenowej oraz pomieszczeń poza halą.

Należy nadmienić, że tego typu obiekty w okresie Modernizmu podnosiły walory estetyczne miasta poprzez stosowanie wysokiej jak na ówczesne czasy materiałów budowlanych, a co za tym idzie były dowodem na wysoką kulturę budowania. Z uwagi na funkcje obiektu przyczyniały się również do rozwoju higieny życia, kultury oraz sportu w danym regionie.

Inwestor decydując się na ww. inwestycję podjął udaną próbę przywrócenia obiektowi jego dawnej świetności. Dowodem tego jest również praca doktorska na uniwersytecie w Koloni Pani Yasmin Renges, która w swojej treści wskazuje obiekt basenowy w Zabrzu, jako przykład dobrze odrestaurowanego budynku o nieprzeciętnych walorach estetycznych i użytkowych.

Spośród kilkudziesięciu zachowanych tego typu budynków w Europie to właśnie obiekt w Zabrzu uchodzi obecnie za jeden z najlepiej utrzymanych basenów z okresu Modernizmu.

Wartość inwestycji jak i wysokość pozyskania środków z funduszy dofinansowujących zaliczają z pewnością ww. inwestycję do jednej z najbardziej udanych w regionie.

Dane techniczne:

Szerokość 36,02m
Długość 49,145m
Powierzchnia zabudowy: 1195,40 m2
Powierzchnia użytkowa: 3525,30 m2
Wysokość 17,5m
Kubatura 15685,00m3