Projekt w zakresie przystosowania części wspólnych w wielorodzinnym budynku mieszkalnym

Pełna nazwa Inwestycji:
Projekt w zakresie przystosowania części wspólnych w wielorodzinnym budynku mieszkalnym zapewniającym dostępność do budynku i lokali osobom z niepełnośprawnościami, rodzicom z dziećmi i osobom starszym” polegającym na przebudowie zespołów wejściowych, szybów windowych oraz wymiany dźwigów osbowych w budynkach przy ulicy Oriona 2-4 i Galileusza 2-4. projekt realizowany w ramach Krajowego Programu Poprawa Dostępności

Zgłaszający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie ul. Gen. Władysława Sikorskiego 48, 67-200 Głogów

Inwestor:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie ul. Gen. Władysława Sikorskiego 48, 67-200 Głogów

Generalny wykonawca:
Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane „INSBUD” Zbigniew Popek, ul. Modła 8a, 67-222 Jerzmanowa

Projektant:
NOVATECH.PL inż. Mendel Perczuk, ul. Wiosenna 1, 67-210 Jaczów

Okres prac:
10.01-09.06.2022 r.

Lokalizacja:
Głogów, budynek mieszkalny przy ul. Oriona 2-4 i ul. Galileusza 2-4, osiedle Kopernika A

Wartość inwestycji:
960 142,30 zł

Przedmiotowa inwestycja została zrealizowana przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Nadodrze” w Głogowie w ramach realizacji projektu pn. „Projekt w zakresie przystosowania części wspólnych w wielorodzinnym budynku mieszkalnym zapewniającym dostępność do budynku i lokali osobom z niepełnosprawnościami, rodzicom z dziećmi i osobom starszym” polegającym na przebudowie zespołów wejściowych, szybów windowych oraz wymiany dźwigów osobowych w budynkach przy ulicy Oriona 2-4 i Galileusza 2-4. Projekt realizowany w ramach Krajowego Programu Poprawa Dostępności.

W związku z potrzebą udostępnienia mieszkańcom korzystania z wind od poziomu wejścia do budynku, zaprojektowano i wykonano przebudowę istniejących dźwigów do zjazdu na poziomie chodnika z wykorzystaniem pomieszczenia zsypowego budynku mieszkalnego, likwidując bariery architektoniczne ze schodami na parterze w celu zapewnienia dostępności do budynku osobom z niepełnosprawnościami, rodzicom z dziećmi i osobom starszym. Modernizacja szybów windowych polegała między innymi na przedłużeniu toru jazdy kabiny w dół i wykonaniu nowego przystanku na poziomie wejścia do budynków, co w przypadku budynku przy ul. Oriona 2-4 zwiększyło ilość przystanków do 13 a w budynku przy ul. Galileusza 2-4 do 12 przystanków. Zakres modernizacji dźwigów obejmował: przebudowę szybów, przedłużenie prowadnic, wymianę lin nośnych na dłuższe i lin ogranicznika prędkości, wymianę kabin, wymianę drzwi kabinowych i przystankowych, wymianę sterowania.
W zakresie poprawy i przystosowania zespołów wejściowych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych dla osób z niepełnosprawnościami, rodziców z dziećmi oraz osób starszych wykonano remont nawierzchni dojścia do budynków oraz podestów, tym samym likwidując istniejące bariery architektoniczne.

Dzięki udzieleniu wsparcia z Funduszu Dostępności. Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Nadodrze” w Głogowie zdecydowanie poprawiła dostępność do urządzeń komunikacji pionowej wszystkim mieszkańcom budynków przy ulicy Oriona 2-4 oraz Galileusza 2-4.