Przebudowa amfiteatru na terenie zabytkowego Parku Miejskiego im. F. Kachla w Bytomiu

Pełna nazwa Inwestycji:
Przebudowa amfiteatru na terenie zabytkowego Parku Miejskiego im. F. Kachla w Bytomiu

Zgłaszający:
Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu 
ul. Smolenia 35
41-902 Bytom

Inwestor:
Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu
ul. Smolenia 35
41-902 Bytom

Generalny wykonawca:
Przedsiębiorstwo Budowlane „LEMTER” Maciej Lempart
ul. Mickiewicza 66
41-902 Bytom

Projektant:
Plus 8.pl architekci s.c. M. Górczyński, R. Seemann
ul. Wolności 94
41-800 Zabrze

Okres prac:
kwiecień 2014 – czerwiec 2015r.

Przebudowa amfiteatru w Parku Miejskim im. F. Kachla w Bytomiu stanowiła jeden z elementów rewaloryzacji niniejszego parku. Istniejąca do tej pory muszla była w złym sianie technicznym, infrastruktura była mocno zużyta, a sam obiekt nie spełniał wymogów do organizacji imprez, był niefunkcjonalny i nienowoczesny. Przerdzewiała konstrukcja, zniszczona scena, zdewastowana garderoba oraz niezbyt dobrze urządzone miejsce dla widowni – to wszystko zdecydowało o konieczności przebudowy tego obiektu.

Czynione wcześniej remonty muszli polegały jedynie na doraźnym usuwaniu usterek i nie zapobiegły dewastacji obiektu, dlatego podjęto decyzję o zastąpieniu istniejącej muszli koncertowej nowym, ciekawym architektonicznie budynkiem.

Zakres robót obejmował:

 • – wycinkę drzew i krzewów,
 • – wyburzenie i likwidację istniejących obiektów
 • – budowę budynku amfiteatru wraz z zapleczem dla artystów,
 • – budowę fontanny posadzkowej,
 • – zagospodarowanie terenu,
 • – wykonanie przyłączy wody. kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wentylacji oraz instalacji elektrycznej.

Scena amfiteatru służy organizacji imprez plenerowych, koncertów, przedstawień itp. dla większej ilości odbiorców. W ramach obiektu została wydzielona zadaszona scena (przestrzeń występów artystów) o wymiarach 18,0×10,9m. Bezpośrednio przy scenie powstały pomieszczenia zaplecza obsługi, w których zlokalizowane zostały dwie szatnie wraz z węzłami sanitarnymi, magazyn sprzętu podręcznego oraz toaleta ogólnodostępna.

Obiekt jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Poziom sceny jest dostępny z ogólnego układu komunikacyjnego za pomocą podjazdu zlokalizowanego na wschód od obiektu.

Podstawowe parametry obiektu:

 • – długość: 34,25 m
 • – szerokość: 10,90 m
 • – wysokość (w najwyższym punkcie dachu): 7,10 m
 • – powierzchnia zabudowy: 104.96m2
 • – powierzchnia użytkowa: 76,14 m2

Obiekt jest jednokondygnacyjny i niepodpiwniczony. Posiada „swobodną”, a zarazem zwartą formę. Powierzchnia zadaszenia, o zmiennej grubości, została zaprojektowana z wiązarów z drewna klejonego ułożonych w dwóch, prostopadłych względem siebie kierunkach, dzięki czemu sprawia wrażenie lekkości, przy jednoczesnym wyraźnym podkreśleniu kształtu formy. W elewacji frontowej powierzchnia dachu faluje, formalnie dzieląc przestrzeń poniżej na dwie części o zróżnicowanej objętości i wysokości. Wyższa przeznaczona została na zadaszoną scenę, natomiast niższa została wypełniona kubaturą zaplecza. W celu zachowania efektu swobodnie powiewającej formy zadaszenia, podkreślenia jego lekkości i dynamiki budynek został „opakowany” ażurową przegrodą wykonaną z siatki na konstrukcji stalowej. Zabieg ten miał na celu ujednolicenie elewacji budynku, jego integrację formalną z całym obiektem, a także poprzez odsunięcie siatki o około 50 cm od elewacji.

Poziom posadzki sceny i zaplecza został wyniesiony około 96 cm powyżej placu głównego, w celu zapewnienia odpowiedniej widoczności dla odbiorców. Główne dojście i dojazd do obiektu został zapewniony od strony wschodniej poprzez pochylnię łączącą plac techniczny przed wejściem do budynku zaplecza z wewnętrznym układem komunikacyjnym w parku. Dodatkowo dzięki zaprojektowanym schodom (stopniom) przed obiektem istnieje możliwość wejścia na scenę z placu głównego.

Na placu przed budynkiem amfiteatru powstała fontanna posadzkowa działająca w obiegu zamkniętym. Powierzchnia fontanny wynosi około 32m2, a jej objętość ze zbiornikiem około 8m3 Dysze fontanny w ilości 9 szt. są zintegrowane z oświetleniem LED, dzięki czemu zyskuje ona na atrakcyjności. Dysze zostały podzielone na sekcje (5 i 4 dysze), każda sekcja zasilana jest przez odrębną pompę. Tryskają one wodą na wysokość 0-2,0m. Dzięki wyposażeniu pomp w przetwornik częstotliwości istnieje możliwość różnej wysokości strumienia