Przebudowa budynku mieszkalnego (kamienicy)
przy ul. Sienkiewicza 38 w Płocku

Pełna nazwa Inwestycji:
Przebudowa budynku mieszkalnego (kamienicy) przy ul. Sienkiewicza 38 w Płocku

Zgłaszający:
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Płocku

Inwestor:
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Płocku

Generalny wykonawca:
WIXBUD S.A., Mirosław 22A, 09-472 Słupno

Projektant:
Rydzyński, Wasiak, Stańczak, Lebalt Pracownia Architektoniczna Sp. z o.o., ul. Struga 78, 90-557 Łódź

Okres prac:
28.09.2017 – 29.03.2019

Lokalizacja:
Płock, ul. Sienkiewicza 38

Wartość inwestycji:
11 036 261,00 zł

 

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS zrealizował przebudowę (modernizację) kamienicy przy ul. Sienkiewicza 38 w Płocku, która odzyskała dawny blask. Odtworzono detale elewacyjne, odrestaurowano zabytkowe attyki, balustrady, posadzki na klatkach schodowych, a nawet fragment, odkrytych podczas remontu, polichromii ściennych. Budynek stanowi element zespołu urbanistyczno-architektonicznego wpisanego do rejestru zabytków i podlega ochronie Miejskiego Konserwatora Zabytków w Płocku. Przedmiotowy budynek pochodzący z końca XIX w. (pierwszy wpis do ksiąg wieczystych z roku 1895) był w złym stanie technicznym i wymagał gruntownego (kompleksowego) remontu.

Obiekt składa się z:

 1. 1. budynku frontowego – czterokondygnacyjnego częściowo podpiwniczonego,
 2. 2. oficyny prawej – dwukondygnacyjnej niepodpiwniczonej.
  Okres realizacji przebudowy wyniósł 18 miesięcy.

Na realizację przedsięwzięcia pozyskano bezzwrotne wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 50 % kosztów (pozostałe 50% ze środków finansowych budżetu miasta Płocka).

Zakres przebudowy uzgodniony z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Płocku obejmował:

 1. 1. rozbiórkę budynków gospodarczych,
 2. 2. wzmocnienie fundamentów budynku metodą jet-grouting (iniekcji strumieniowej) oraz odcinkowego podbijania (minowania),
 3. 3. wzmocnienie ścian konstrukcyjnych poprzez ich klamrowanie i zszywanie,
 4. 4. wymianę nadproży okiennych i drzwiowych,
 5. 5. odtworzenie przeciwwodnych izolacji poziomych i pionowych,
 6. 6. odsolenie ścian i wykonanie tynków renowacyjnych,
 7. 7. wymianę zużytych stropów drewnianych na żelbetowe (gęstożebrowe),
 8. 8. wymianę zużytych i spróchniałych więźb dachowych na nowe,
 9. 9. wymianę zużytego pokrycia dachowego i kominów,
 10. 10. docieplenie ścian budynków od wewnątrz bez naruszenia historycznej elewacji,
 11. 11. docieplenie dachu budynku;

oraz wymagane przez konserwatora zabytków prace renowacyjne:

 1. 1. stolarki okiennej i drzwiowej,
 2. 2. balustrad balkonowych i schodowych z metaloplastyki
 3. 3. attyk dachowych z metaloplastyki
 4. 4. elewacji, w tym takich detali, jak: boniowania gładkie i rustykalne z kamienia, gzymsów, sztukaterii, obramowań okien,
 5. 5. posadzek (lastryka i trzy rodzaje płytek ceramicznych na klatkach schodowych częściowo zachowano, częściowo naprawiono, częściowo wykonano na zamówienie według oryginalnych wzorów),
 6. 6. odtworzenie, jako świadka historii na klatce schodowej fragmentu polichromii, odkrytej podczas robót pod zniszczoną lamperią z farby olejnej,
 7. 7. wykonanie elementów stylizowanych, takich jak: brama, daszek nad wejściem do oficyny prawej, ogrodzenie od strony Płockiej Galerii Sztuki.

 

Zakres robót obejmował również: tynki wewnętrzne, wylewki betonowe, malowanie ścian, montaż drzwi wewnętrznych i wejściowych do mieszkań.


Do kamienicy wykonano przyłącza:

 1. 1. energii elektrycznej,
 2. 2. centralnego ogrzewania,
 3. 3. wodociągowe,
 4. 4. kanalizacji sanitarnej,
 5. 5. kanalizacji deszczowej,
 6. 6. telekomunikacyjne.


Kamienicę wyposażono w instalacje:

 1. 1. elektryczne,
 2. 2. centralnego ogrzewania,
 3. 3. wodno-kanalizacyjne,
 4. 4. odgromowe,
 5. 5. domofonowe i teletechniczne (zbiorcza antena telewizji naziemnej, zbiorcza antena satelitarna, światłowody. W związku z powyższym nie ma potrzeby montażu indywidualnych anten satelitarnych na elewacji budynku).


Ilość mieszkań: 30 w tym 28 lokali w budynku frontowym, 2 lokale w oficynie prawej. Lokale mieszkalne o powierzchniach od 28 do 74 m2. Mieszkania są jedno-, dwu- i trzypokojowe oraz jedno – czteropokojowe.

Standard wykończenia i wyposażenia lokali mieszkalnych:

 1. 1. wykończenie posadzek terakotą w łazienkach i aneksach kuchennych,
 2. 2. wykończenie posadzek panelami w pomieszczeniach suchych,
 3. 3. wykończenie ścian glazurą z łazienkach i aneksach kuchennych,
 4. 4. parapety podokienne z konglomeratu,
 5. 5. armatura łazienkowa (kabina natryskowa z baterią, umywalka z baterią, miska ustępowa),
 6. 6. sprzęt kuchenny (dwukomorowy zlewozmywak z baterią, czteropalnikowa kuchenka elektryczna z piekarnikiem).


Efekt realizacji inwestycji:

 1. 1. utworzenie nowych 30 mieszkań dla młodych płocczan,
 2. 2. odnowa (zrewitalizowanie) zdekapitalizowanego obiektu historycznego,
 3. 3. społeczna rewitalizacja śródmieścia miasta,
 4. 4. poprawa efektywności energetycznej nieruchomości położonej w śródmieściu,
 5. 5. korzystny wpływ na środowisko (eliminacja pieców węglowych),
 6. 6. zastosowanie nowoczesnych rozwiązań i materiałów budowlanych, m.in. takich, jak:
  – wzmocnienie fundamentów budynku metodą iniekcji strumieniowej (jet-grouting) i odcinkowego podbijania (minowania),
  – lekkie prefabrykowane stropy gęstożebrowe RECTOBETON, stosowane przy renowacjach obiektów zabytkowych,

– lekkie mineralne płyty izolacyjne „MULTIPOR” charakteryzujące się: wysoką odpornością ogniową, wysoką izolacyjnością termiczną i wysoką przepuszczalnością pary wodnej, zastosowane jako ocieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz budynku,

– nowoczesne rozwiązania telekomunikacyjne (jedna wspólna antena satelitarna do odbioru TV SAT z możliwością zainstalowania w mieszkaniach indywidualnych dekoderów różnych dostawców TV) – eliminacja indywidualnych anten satelitarnych na zabytkowej elewacji budynku,

poprawa atrakcyjności historycznej zabudowy ulicy Sienkiewicza w Płocku (pozytywny wpływ na ład urbanistyczny śródmieścia miasta Płocka),
realizacja Płockiego Programu Rewitalizacji.