Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego wraz z ociepleniem elewacji w Sosnowcu

Pełna nazwa Inwestycji:
Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego wraz z ociepleniem elewacji

Zgłaszający:
Miejski Zakład Zasobów Lokalowych
ul. Partyzantów 10a
41-200 Sosnowiec

Inwestor:
Miejski Zakład Zasobów Lokalowych
ul. Partyzantów 10a
41-200 Sosnowiec

Generalny wykonawca:
Z.P.H.U. „ROMEX” Anna Romańska, Zrębice I,
ul. Główna 12b
42-256 Olsztyn

Projektant:
Pracownia Projektowa „MIZAWA” mgr inż. Mirosław Zawartka
ul. Andersa 41
41-200 Sosnowiec

Okres prac:
od 10 sierpnia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.

Lokalizacja:
ul. Kołłątaja 9,41-200 Sosnowiec

Wartość inwestycji:
1 723 538,49 zł brutto

 

Celem inwestycji była przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wybudowanego w 1912r. Istniejący budynek mieszkalny wykonany jest w technologii murowanej tradycyjnej, posiada stropy drewniane na kondygnacjach oraz stropy odcinkowe na belkach stalowych na poziomie parteru. Budynek składał się z czterech oficyn dwu i trzy kondygnacyjnych z atrium pośrodku. Budynek posiadał 36 lokali mieszkalnych oraz jeden lokal użytkowy. Z uwagi na zły stan techniczny jednej z oficyn, została ona wyburzona, przez co nowy układ składał się z oficyn w kształcie litery „C”.

Przebudowa polegała na wykonaniu nowego układu funkcjonalno-użytkowego, tj. wydzielono w każdym mieszkaniu pomieszczenie łazienki wraz z pomieszczeniem wc, wykonano nowe instalacje elektryczne oraz wodno-kanalizacyjne. Zaprojektowane zostało wykonanie nowych otworów okiennych i drzwiowych, wyburzenie ścian wewnętrznych i balkonów, wykonanie nowych ścian działowych w zabudowie lekkiej, ocieplenie ścian zewnętrznych i stropów nad ostatnią kondygnacją, wykonanie murów ogniowych, wykonanie nowych kominów wentylacyjnych oraz modernizacja istniejących jak również remont dachu. Wykonana została nowa instalacja oświetlenia klatek schodowych i korytarzy oraz instalacja domofonowa. Odtworzono formy architektoniczne elewacji frontowej oraz utwardzono atrium wewnątrz kamienicy wraz z wykonaniem odwodnienia i wydzielonego miejsca gromadzenia odpadów stałych. Wykonano również bramę wejściową do atrium nawiązującą architektonicznie do kamienic sąsiednich. W trakcie przebudowy wydzielono 33 mieszkania komunalne oraz dwa lokale użytkowe o powierzchni użytkowej – 1654,97m2. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi – 729,08 m2.

Powierzchnia zabudowy – 729,08 m2
Powierzchnia użytkowa – 1654,97m2