Przebudowa budynku użyteczności publicznej
na ul. Stanisława Trznadla 1 w Czeladzi

Pełna nazwa Inwestycji:
Przebudowa budynku użyteczności publicznej z dostosowaniem do potrzeb Centrum Społeczno Kulturalnego wraz z jego termomodernizacja oraz budową miejsc postojowych – etap I przebudowa z termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – ul. Trznadla 1 w Czeladzi

Zgłaszający:
Gmina Czeladź
ul. Katowicka 45
41-250 Czeladź

Inwestor:
Gmina Czeladź
ul. Katowicka 45
41-250 Czeladź

Generalny wykonawca:
„EFEKT” sp. z o.o.
ul. E. Orzeszkowej 4
41-103 Siemianowice Śląskie

Projektant:
Pracownia Projektowa „AiM” Arkadiusz Miśkiewicz
ul. Żelazna 17d p. 135
40-851 Katowice

Okres prac:
od 20.05.2016 r. do 15.12.2016 r.

Lokalizacja:
ul. Stanisława Trznadla 1
41-253 Czeladź

Wartość inwestycji:
4 914 874,31 zł brutto

 

Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Trznadla 1 przyczyniła się do rozwoju społeczno-gospodarczego otoczenia, z bezużytecznego przynoszącego straty zamkniętego obiektu stworzono nowoczesne Centrum Społeczno-Kulturalne przyjazne dla wszystkich grup wiekowych i społecznych również dla osób niepełnosprawnych dzięki zastosowaniu odpowiednich udogodnień w węzłach sanitarnych. Obiekt został przystosowany do koncertów, przedstawień teatralnych, czy też seansów filmowych a także konferencji czy szkoleń, sala widowiskowa, gdzie może zasiąść ponad 250 osób na mobilnej trybunie umożliwiając tym samym powiększenie powierzchni w przypadku jej całkowitego złożenia stanowi główną atrakcję centrum. W obiekcie nie zabrakło także miejsca na profesjonalne studio nagrań i salę prób, sale do nauki tańca i innych zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W trakcie realizacji zadania postawiono na innowacyjne rozwiązania inwestycyjne m.in. w postaci trójwymiarowej elewacji oraz interaktywnej gry ulicznej zainstalowanej przed wejściem do budynku, dzięki której każdy przechodzień może za pomocą naciskania odpowiednich posadzkowych klawiszy zmieniać podświetlenie okien, dodatkowo gra oferuje 4 tryby rozgrywki a wyniki najlepszych grających zapisywane są na liście zwycięzców widocznej na ekranie monitora. Obecnie gra stała się obowiązkowym przystankiem dla uczniów w drodze do i ze szkoły. Ponadto zlikwidowano dotychczasowe ogrzewanie w postaci kominka z płaszczem wodnym i podłączono budynek do sieci centralnego ogrzewania, co w połączeniu z termomodernizacją znacznie ograniczyło negatywny wpływ obiektu na środowisko. Budynek jest objęty zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pośrednią ochroną konserwatorską a jego kolorystyka musiała zostać skonsultowana z miejskim konserwatorem zabytków by wpisywać się w ład urbanistyczny sąsiedztwa również objętego przedmiotowa ochroną.

Zakres całej inwestycji obejmował w szczególności:

 • – wykonanie nowej elewacji budynku poprzez zastosowanie okładziny tynkowej z węglikiem krzemu ułożonej na styropianowych panelach przestrzennych, wykonanie ścianki attykowej w północnej części bryły budynku, wykonanie dwóch płaskich bloków wychodzących poza główny obrys budynku,
 • – wykonanie oświetlenia architektonicznego wnęk okiennych,
 • – roboty budowlane w obrębie dachu polegające m.in. na usunięciu żużlu na istniejącym stropodachu, położenie izolacji ze styro-papy oraz wymiana dachu w części nad salą wielofunkcyjną ze sceną,
 • – roboty wyburzeniowe i demontażowe (w tym wymiana części stropów, kompleksowa wymiana zewnętrznej i wewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej),
 • – wykonanie kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, instalacji wodociągowej, instalacji elektrycznej, instalacji teletechnicznych, instalacji C.O., wentylacji, klimatyzacji, systemu sygnalizacji pożaru, systemu telewizji dozorowej (CCTV), systemu sygnalizacji włamań i napadów,
 • – w części piwnicznej wykonanie m.in. pomieszczeń technicznych, gospodarczych, studia nagrań (reżyserka, studio, zaplecze), pomieszczeń pomocniczych, rozdzielni głównej, serwerowni, hydroforni,
 • – na poziomie parteru wykonanie m.in. części komunikacyjnej z recepcją, poczekalnią, części z salami wielofunkcyjnymi (ogólnofunkcyjnymi), aneksu kuchennego, pomieszczenia na odpady, części higieniczno-sanitarnej, sali wielofunkcyjnej z widownią i sceną (z teleskopową trybuną składaną) i z zapleczem sceny, szatni zlokalizowanej pod balkonem sali wielofunkcyjnej, magazynu do przechowywania foteli dostawianych,
 • – na poziomie 1 piętra wykonanie m.in. biur z recepcją, sal wielofunkcyjnych (ogólnofunkcyjnych), zaplecza socjalnego, wc, balkonu z pomieszczeniem projektorni, pomieszczenia magazynowego,
 • – roboty budowlane i wykończeniowe w budynku,
 • – montaż podstawowego wyposażenia scenicznego (oświetlenie sceniczne, mechanika sceniczna, system kotar scenicznych),
 • – wykonanie okablowania strukturalnego i przyłączy pod przyszłe instalacje sceniczne i multimedialne,
 • – wykonanie zewnętrznej gry interaktywnej,
 • – zagospodarowanie terenu od strony wejścia głównego do budynku i od strony północnej i południowej,
 • – wykonanie reprezentacyjnego placu wejściowego od strony ul. Trznadla, wykonanie 10 miejsc postojowych,
 • – wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu oraz budynku.

 • Linki do stron internetowych związanych z realizacją inwestycji:

http://bedzin.naszemiasto.pl/tag/kopalnia-kultury-w-czeladzi.html
http://www.dziennikzachodni.pl/wiadomosci/bedzin/a/kopalnia-kultury-otwarta-nowy-osrodek-w-czeladzi-na-piaskach-zdjecia,11741031/
http://slask.eska.pl/newsy/czeladz-rusza-kopalnia-kultury-wideo/350855
https://silesion.pl/kopalnia-kultury-nowe-miejsce-w-czeladzi-29-01-2017
https://katowice.tvp.pl/28842184/rusza-kopalnia-kultury-milosnicy-sceny-poszukiwani
http://sosnowiec.wyborcza.pl/sosnowiec/1,93867,20967911,w-legendarnym-skateparku-otworza-kopalnie-obok-stoi-juz-4-metrowa.html
http://rese-arch.pl/portfolio/centrum-spoleczno-kulturalne-kopalnia-kultury-czeladzi/
http://www.radio.katowice.pl/zobacz,26541,Kopalnia-Kultury-audio-.html#.WNT0mVU1-Uk
https://rynek2.pl/kopalnia-kultury-juz-otwarta%EF%BB%BF%EF%BB%BF/
http://www.aimarchitekci.pl/projekty/kopalnia-kultury-w-czeladzi,64