Przebudowa i rozbudowa budynku byłej szkoły w Tychach
przy ul. Oświęcimskiej 256 na budynek mieszkalny wielorodzinny.

Pełna nazwa Inwestycji:
Przebudowa i rozbudowa budynku byłej szkoły w Tychach przy ul. Oświęcimskiej 256 na budynek mieszkalny wielorodzinny.

Zgłaszający:
Tyskie TBS Sp. z o.o.

Inwestor:
Tyskie TBS Sp. z o.o.

Generalny wykonawca:
Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. Katowice

Projektant:
Architekt Maciej Franta

Okres prac:
04.2021-08.2023 roku

Lokalizacja:
Tychy, ul. Oświęcimska

Wartość inwestycji:
10 589 344,79 zł

W kwietniu 2019 r. Spółka otrzymała aportem od Gminy Tychy działki nr 183/54, 184/57, 888/54, o łącznej powierzchni 4.605 m2. Działki zabudowane były budynkiem po byłej szkole. Najstarsza część budynku pochodzi z 1830 r. Budynek wpisany jest do ewidencji zabytków Gminy Tychy, co skutkowało prowadzeniem robót budowlanych pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w formule „zaprojektuj-wybuduj” 13 kwietnia 2021 r. została podpisana umowa z Generalnym Wykonawcą, tj. P.B. DOMBUD S.A. z siedzibą w Katowicach.

Efekt rzeczowy to 30 lokali mieszkalnych o powierzchni 1.807 m2 i lokal usługowy o powierzchni 100 m2 (z przeznaczeniem na przychodnię) oraz zagospodarowanie terenu zewnętrznego.

Inwestycja została zgłoszona przez Gminę Tychy do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i uzyskała dofinansowanie na poziomie 8 mln zł. Lokale przeznaczone zostały na zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego i zasiedlone przez osoby, które miały złożony wniosek o przydział lokalu mieszkalnego w UM Tychy.