Przebudowa strefy wejścia oraz szybu windowego umożliwiająca zjazd windy do poziomu wejścia
do budynku w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Noskowskiego 9 klatka XI w Jeleniej Górze
wraz z kompleksową modernizacją dźwigu osobowego.

Pełna nazwa Inwestycji:
Przebudowa strefy wejścia oraz szybu windowego umożliwająca zjazd windy do poziomu wejścia do budynku w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Noskowskiego 9 klatka XI w Jeleniej Górze wraz z kompleksową modernizacją dźwigu osobowego.

Zgłaszający:
Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Inwestor:
Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Generalny wykonawca:
Chmielewski S.A. ul. Lipowa 27, 02-532 Baniocha

Projektant:
Biuro projektowe – Portal AB s.c. Maciej Abram i Leopold Abratkiewicz

Okres prac:
10.05.2021-28.02.2022 r.

Lokalizacja:
Jelenia Góra 58-506, ul. Noskowskiego 9 klatka XI

Wartość inwestycji:
235 600,00 zł

 

Przedstawiona do konkursu inwestycja w wielorodzinnym budynku mieszkalnym w Jeleniej Górze przy ul. Noskowskiego 9 jest kolejnym, zrealizowanym przez Jeleniogórską Spółdzielnię Mieszkaniową, projektem, który uwzględniając potrzeby osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, jak również rodzin z dziećmi, likwiduje bariery architektoniczne i zwiększa komfort życia i zamieszkiwania w zasobach JSM. Dodać należy, że inwestycję zrealizowano w budynku wykonanym w systemie budownictwa monolitycznego opartego na elementach unifikacji Wrocławskiej Wielkiej Płyty w wersji Wałbrzyskiej.

Dotychczas w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zakończono 30 – takich, jak zgłoszona do konkursu – realizacji, dzięki którym przez zniesienie barier architektonicznych mieszkańcy uzyskali dostęp do windy z poziomu ziemi tj. poziomu wejścia do budynku.
Projekt budowlany, zgodnie z którym wykonano prezentowaną inwestycję, zakładał przebudowę wejścia do budynku oraz przebudowę komory zsypowej i szybu windowego. Inwestycja miała na celu powiązanie funkcjonalne istniejącego wejścia do klatki schodowej z pomieszczeniem nieczynnej komory zsypowej oraz wykonanie dodatkowego otworu w szybie windowym pod projektowane drzwi przystankowe, dostępne z poziomu podestu wejściowego z pominięciem wszelkich barier architektonicznych. Również w ramach tej inwestycji został przeprofilowany istniejący chodnik w sposób zapewniający dostęp do wejścia do budynku z pominięciem barier architektonicznych.
Inwestycja zapewniła więc osobom ze szczególnymi potrzebami pełną dostępność architektoniczną do całego budynku z uwzględnieniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W ramach realizacji inwestycji dokonano również wymiany istniejącego dźwigu osobowego na nowy, który posiada dodatkowy przystanek na poziomie wejścia do budynku i kabinę przelotową (dotychczas pierwszy przystanek był na poziomie parteru, ok 1,4 m powyżej poziomu wyjścia). Zastosowano energooszczędne oświetlenie led oraz falownik zmniejszające zużycie energii elektrycznej.
Winda przystosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Szerokość drzwi umożliwia wjazd zarówno wózkiem inwalidzkim jak i dziecięcym, a usytuowanie elementów sterowania zapewnia do nich łatwy dostęp.

Odpowiednia wolna powierzchnia przed wejściem do windy zapewnia swobodę manewrowania wózkiem. Panel dyspozycji z numerami pięter oraz kaseta wezwań zostały umieszczone w zasięgu ręki osoby z niepełnosprawnością ruchową oraz osób o niskim wzroście.
Przyciski z numerami pięter są wypukłe – otoczone kółkiem i dodatkowo oznaczone alfabetem Braille’a, przyjęcie wezwania sygnalizowane jest podświetleniem obwódki przycisku. Przystanek wyjścia z budynku wyróżniony jest podkładką koloru zielonego, wystającą ponad inne przyciski. Takie oznaczenie w razie potrzeby ułatwi osobom niepełnosprawnym ewakuację z budynku. Przyciski i sygnalizacja przystankowa – sygnalizacja optyczna i dźwiękowa – umożliwia łatwą identyfikację poziomu na którym dźwig się znajduje, zarówno osobom niesłyszącym, jak i niewidomym. Oznaczeniom wizualnym towarzyszy równorzędny komunikat głosowy informujący o położeniu kabiny.