Remont balkonów i elewacji budynków mieszkalnych, wielorodzinnych
przy ulicy Bernarda Pretficza 49, 51 i 53 we Wrocławiu

Pełna nazwa Inwestycji:
Remont balkonów i elewacji budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy ulicy Bernarda Pretficza 49, 51 i 53 we Wrocławiu.

Zgłaszający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „METALOWIEC”, ul. Inżynierska 17, 53-227 Wrocław

Inwestor:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „METALOWIEC”, ul. Inżynierska 17, 53-227 Wrocław

Generalny wykonawca:
Nowoczesne Technologie Budownictwa NTB Paweł Sojka, ul. Kwaśna 4A/1, 53-425 Wrocław

Budowlano-Dekarskie Przedsiębiorstwo MIRSKI+DITTRICH 17/19, ul. Parkowa 7 Tyniec Mały, 55-040 Kobierzyce

Projektant:
Pracownia Projektowa Architektury 'ARACO” s.c. ul. Pocztowa 17/19, 53-313 Wrocław

Okres prac:
30.09.2020 r. – 31.10.2022 r.

Lokalizacja:
Wrocław 53-313, ul. Bernarda Pretficza 49, 51, 53

Wartość inwestycji:
1 075 303,41 zł

Inwestycja obejmuje kompleksowy remont balkonów i elewacji w trzech budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Bernarda Pretficza 49, 51 i 53 we Wrocławiu. I etap inwestycji, zakończony w roku 2022, obejmował remont elewacji południowej i 40 balkonów w każdym z trzech ww., 11-kondygnacyjnych budynków.

Zakres remontu obejmował demontaż istniejących balustrad i posadzki balkonów wraz z izolacją, naprawę krawędzi płyt balkonowych (reprofilacja) i wykonanie nowej izolacji w systemie SIKA lub BOLIX, wykonanie nowych posadzek z płytek gresowych, wykonanie i montaż nowych balustrad ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo, z wypełnieniem płytami TREPSA, wymianę parapetów zewnętrznych podokiennych z blachy ocynkowanej na parapety z blachy ocynkowanej powlekanej grubości 0,5 mm, naprawę ocieplenia w miejscach mocowania balustrad i wykonywania izolacji płyt balkonowych, czyszczenie i mycie elewacji, malowanie elewacji farba silikonową systemu CERESIT lub BOLIX, z domieszkami zabezpieczającymi przed grzybami, porostami i glonami oraz demontaż istniejących wejść do komór zsypowych  wykonanie nowych pochylini z profili stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo z wypełnieniem z krat WEMA.

Drugi etap inwestycji, obejmujący remont pozostałych elewacji i 20 balkonów w każdym budynku jest przewidziany do realizacji w latach 2023-2025.