Remont balkonów oraz instalacji sanitarnych

Pełna nazwa Inwestycji:
Remont balkonów oraz instalacji sanitarnych

Zgłaszający:
Rawsko-Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Jana Sobieskiego 1
96-200 Rawa Mazowiecka

Inwestor:
Rawsko-Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Jana Sobieskiego 1
96-200 Rawa Mazowiecka

Generalny wykonawca:
„BUDMAR” FIRMA Sp. z o.o.
ul. Krańcowa 31-33a
97-200 Tomaszów Mazowiecki

oraz

Usługi Hydrauliczne Dominik Lesiak
ul. Paprocka 14
98-220 Zduńska Wola

Projektant:
Pracownia Projektów Budowlanych i Wykonawstwo Robót Wojciech Lisicki
ul. Kościuszki 12
96-200 Rawa Mazowiecka

oraz

Zakład Usług Sanitarnych mgr inż. Mirosław Tomala
ul. Przyrodnicza 16
95-041 Gałków Duży

Okres prac:
2016 – Remont balkonów, wymiana pionów i poziomów

Lokalizacja:
Remont balkonów:

ul. Kazimierza Wielkiego 6,8,17
ul. Jana Sobieskiego 16,22,24
Wymiana pionów i poziomów:

ul. Kazimierza Wielkiego 13,23
ul. Jana Sobieskiego 8,10,14

Wartość inwestycji:
1 106 663,30 zł

 

Rawsko-Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa działa od kwietnia 1958 roku na terenie miasta Rawa Mazowiecka, zarządza 67 budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi o łącznej liczbie lokali 2700 i powierzchni mieszkalnej 136000 m2.

W roku 2016 Rawsko-Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa wykonała roboty remontowe w 6 budynkach mieszkalnych w Rawie Mazowieckiej przy ul. J. Sobieskiego 16, 22, 24 i K. Wielkiego 6, 8, 17. Zakres robot obejmował całkowity remont loggii balkonowych polegający na wymianie posadzek, podkładów pod posadzkami, obróbek blacharskich, wykonaniu izolacji poziomej płyt balkonowych, malowaniu elewacji wraz z naprawą ścian. Podobne roboty zostaną również wykonane w 2017 r. w 9 budynkach mieszkalnych.

W 2016 r. dokonano również wymiany rur wodociągowych – pionów i poziomów – w 5 budynkach przy ul. J. Sobieskiego 8. 10, 14, k. Wielkiego 13, 23. Planujemy w bieżącym roku wykonać te same roboty w kolejnych 6 budynkach.