Remont budynków należących do Wspólnot Mieszkaniowych
przy ul. Olimpijskiej 1-11, 13-23, 25-37 w Bytomiu obejmujący demontaż
i utylizację płyt zawierających azbest z wymianą docieplenia ścian zewnętrznych

Pełna nazwa Inwestycji:
Remont budynków należących do Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Olimpijskiej 1-11, 13-23, 25-37 w Bytomiu obejmujący demontaż i utylizację płyt zawierających azbest z wymianą docieplenia ścian zewnętrznych

Zgłaszający:
Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bytomiu Zarządca Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Olimpijskiej 1-11, 13-23, 25-37 w Bytomiu

Inwestor:
Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bytomiu

Generalny wykonawca:
Firma Handlowo-Usługowa 'HEBDA’ Paweł Hebda, Tylmanowa

Projektant:
Pracowania projektowania i obsługi inwestycji KONSBUD s.c. Maria, Adam Zybura, Piekary Śląskie

Okres prac:
01.01.2018 – 31.12.2019

Lokalizacja:
Bytom, ul. Olimpijska 1-37

Wartość inwestycji:
12 950 000,00 zł

 

W ramach projektu wykonano remont wszystkich budynków mieszkalnych należących do trzech wspólnot mieszkaniowych przy ul. Olimpijskiej 1-37 w Bytomiu:

 1. 1. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Olimpijskiej 1, 3, 3a, 5, 7, 9, 11;
 2. 2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Olimpijskiej 13, 15, 15a, 17, 19, 21, 23;
 3. 3. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Olimpijskiej 25, 27, 27a, 29, 31, 33, 35, 37.

Remont obejmował demontaż i utylizację płyt zawierających azbest wraz z odtworzeniem elewacji, polegającym na wymianie docieplenia ścian zewnętrznych oraz ocieplenie cokołu.

Zakres remontu:

 1. 1. demontaż istniejącego elewacji z płyt z acekolu z rusztem drewnianym i warstwą istniejącego ocieplenia,
 2. 2. wykonanie nowego ocieplenia ścian zewnętrznych metodą lekką, mokrą warstwą izolacji termicznej o gr. 15cm,
 3. 3. ocieplenie cokołu warstwą styropianu o gr. 8cm (na głębokość 50cm ppti.), wyprawa z płytek klinkierowych.
 4.  

Ponadto wykonano następujące prace związane z robotami termomodernizacyjnymi:

 1. 1. wymiana obróbek blacharskich, okien w piwnicach, parapetów okien zewnętrznych,
 2. 2. wykonanie opaski z płytek betonowych wokół budynku,
 3. 3. wprowadzenie instalacji odgromowej pod warstwę izolacji termicznej,
 4. 4. demontaż balustrad loggi i na wejściach do lokali użytkowych i montaż nowych,
 5. 5. wymiana posadzek w loggiach; obróbek blacharskich na obrzeżach loggi; okien, drzwi, balustrad w przyziemiu budynków,
 6. 6. montaż zabezpieczeń okien w lokalach położonych powyżej 25m npt, zadaszeń loggi, nowych zadaszeń nad wejściami do budynków i modernizacja istniejących
 7. 7. kolorystyka elewacji.

Metoda i zakres remontu elewacji.

Ściany zewnętrzne i cokół budynku – z uwagi na wysokość budynków wynoszącą nawet 33,50m npt ocieplenie elewacji projektuje się wykonać w 3 systemach:

 1. 1. od poziomu -0,50m pod poziomem terenu cokołu projektowanego w systemie Sto Therm Classi St warstwą izolacji termicznej za styropianu o gr. 8cm,
 2. 2. od poziomu cokołu projektowanego do wysokości <25m npt w systemie Sto Therm Vario-2b z warstwą izolacji termicznej za styropianu o gr. 15cm,
 3. 3. od wysokości < 25m npt w górę w systemie Sto Therm Mineral 2 z warstwą izolacji termicznej z wełny mineralnej o gr. 15cm.

Stolarka okienna i drzwiowa.

Parapety zewnętrzne w całym budynku zabudowane z AL powlekanego lub z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej. Drzwi stalowe zewnętrzne wejściowe do budynku już wymienione. Nie projektuje się wymiany okien klatki schodowej i korytarzy.

Obróbki blacharskie wykonano z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej.

Projekt budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej. W ramach audytu energetycznego budynku dokonano analizy i wyboru optymalnego wariantu, polegającego na usunięciu płyt ac wraz z poprzednia izolacją oraz zastępując je bezpieczną warstwą izolacji termicznej zapewniając optymalny efekt energetyczny. Wdrożenie projektu przyczyni się do oszczędności zapotrzebowania na energię budynku w wysokości 33,7%.

Posiadana dokumentacja potwierdza, że zaproponowane rozwiązanie jest wykonalne pod względem technicznym, zgodne z najlepszą praktyką w danej dziedzinie, zgodne z obowiązującymi normami prawnymi, optymalne pod względem zaspokojenia popytu za strony użytkowników, efektywne pod względem energetycznym, a także najbardziej odpowiednie spośród rozważanych opcji.

Przyjęte rozwiązania są najbardziej ekonomicznie zasadne, bardzo precyzyjnie i fachowo wykonany projekt, dobrze spisane umowy pozwoliły na wykonanie prac na wartość umowną bez konieczności spisywania aneksów zwiększających wartość umowy.