Remont dachów w budynkach mieszkalnych

Pełna nazwa Inwestycji:
Remont dachów w budynkach mieszkalnych

Zgłaszający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Piastowskie” w Cieszynie

Inwestor:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Piastowskie” w Cieszynie

Generalny wykonawca:
Zakład Remontowo-Budowlany Łukasz Jakubek, Ustroń

Projektant:
Projekty i Nadzory Budowlane Adam Cieślar43-400 Cieszyn, ul. Skrajna 23B/4

Okres prac:
04.02.2021 -30.06.2021 r.

Lokalizacja:
Cieszyn, ul. Skrajna

Wartość inwestycji:
437 631,00 zł

Przedmiot inwestycji obejmował remont powierzchni dachów w budynkach mieszkalnych na ulicy Skrajnej nr 2, 4, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21 administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Piastowskie” w Cieszynie.

Remont obejmował następujący zakres robót:

  1. 1. Remont kominów – poprzez zerwanie dotychczasowej papy, docieplenie kominów styropianem oraz wykonanie tynku cienkowarstwowego.
  2. 2. Remont pokrycia koryta odwadniającego i wymianę wypustów dachowych.
  3. 3. Rozebranie istniejącej obróbek blacharskich, przedłużenie okapów murów ogniowych płytą OSB o wysięgu poza mur – 15 cm, dokonanie nowych obróbek blacharskich, deska czołowa, okap, gzyms podrynnowy.
  4. 4. Przełożenie instalacji odgromowej, miejscowe jej naprawy.
  5. 5. Pokrycie dachów papą termozgrzewalną asfaltowo-polimerową o grubości 5mm.
  6. 6. Obróbki dekarskie dwuwarstwowe o powierzchni do 0,5m2 obrabianej powierzchni, wykonane papą Szybki Sytan i Szybki Profil SBS (podpórek, sztyc, słupów, uchwytów, odgromników, kominków wentylacyjnych itp.)
  7. 7. Demontaż starego wyłazu i montaż nowego wyłazu dachowego, skrzyniowego prostego. Po zakończeniu wszystkich robót remontowych firma dokonała utylizacji wszystkich odpadów pozostałych po starej nawierzchni dachów.

Łącznie położono 3 076 m2 nowej nawierzchni dachowej w 11 budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Piastowskie” w Cieszynie.