Remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim

Pełna nazwa Inwestycji:
Remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przyłączem kanalizacji deszczowej oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Św. Antoniego 28b w Tomaszowie Mazowieckim

Zgłaszający:
Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
ul. Majowa 15, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Inwestor:
Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
ul. Majowa 15, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Generalny wykonawca:
Konsorcjum Warbud sp. z o.o., F H U Warbud
ul. Lipowa 16
97-300 Piotrków Trybunalski

Projektant:
Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji „Bipro-Bumar” sp. z o.o.
ul. Nawrot 114
90-029 Łódź

Okres prac:
05 kwietnia 2016 r. – 10 grudnia 2016 r.

Lokalizacja:
ul. Św. Antoniego 28
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Wartość inwestycji:
1 510 559,94 zł

 

Przedmiotem inwestycji zlokalizowanej przy ul. Św. Antoniego 28 w Tomaszowie Mazowieckim była przebudowa pomieszczeń budynku mieszkalnego 3 kondygnacyjnego częściowo podpiwniczonego ze strychem nieużytkowym i przybudówką parterową. Przed inwestycją budynku lokatorzy ogrzewali mieszkania i przygotowywali posiłki przy pomocy pieców węglowych, brak sprawnej instalacji elektrycznej. Stolarka okienna i drzwiowa nie spełniająca obecnych wymagań, brak odpowiedniej ilości przewodów kominowych wentylacyjnych i dymowych i utwardzenia terenu wokół posesji.

Budynek został poddany gruntownej modernizacji, która była wykonywana w uzgodnieniu i pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi z Delegaturą w Piotrkowie Trybunalskim. Wyremontowano: dach, stropy, klatki schodowe, dostosowując je do odpowiedniej szerokości, elewacje ocieplono, instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, doprowadzono gaz i sieć centralnego ogrzewania i instalacje teletechniczną. Każdy lokal mieszkalny został pomalowany, podłogi wyłożone panelami, łazienki płytkami z armaturą sanitarną, a w kuchniach zamontowano kuchenki gazowe. Korytarze i klatki schodowe pomalowano, i ułożono płytki.

Elewacja frontowa i detale architektoniczne poddane zostały renowacji i pozostały bez zmian. Teren wokół budynku został utwardzony, wydzielono miejsca parkingowe, zieleń.

Koszt inwestycji wyniósł 1 510 559,94 zł. Uzyskano dotację ze środków WFOŚIGW w Łodzi w wysokości 488 285,00zł w ramach ochrony atmosfery i 55 754,46zł. w ramach ochrony wód.