Remont konserwatorski budynku
przy ul. Broniewskiego 38 w Bielsku-Białej

Pełna nazwa Inwestycji:
Remont konserwatorski budynku przy ul. Broniewskiego 38 w Bielsku-Białej – Etap I,II, i III remontu

Zgłaszający:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej
ul. Lipnicka 26
43-300 Bielsko Biała

Inwestor:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej
ul. Lipnicka 26
43-300 Bielsko Biała

Generalny wykonawca:
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe OPIFEX Ryszard Czauderna
ul. Brodzińskiego 14/11
43-300 Bielsko-Biała

Projektant:
Pracownia Projektowa mgr inż. Katarzyna Kasolik-Suchanek
ul. Startowa 50
43-300 Bielsko-Biała

Okres prac:
lipiec 2013 – wrzesień 2015

 

We wrześniu 2015 roku został zakończony w całości remont konserwatorski i budynku przy ul. Broniewskiego 38. Prace modernizacyjne były prowadzone zgodnie z wytycznymi Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Budynek objęty jest ochroną konserwatorską, gdyż został wpisany do gminnej ewidencji zabytków nieruchomych. Wykonanie remontu-modernizacji budynku poprawiło w sposób Istotny funkcjonalność i użyteczność lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku, podniosło standard lokali mieszkalnych oraz poprawiło warunki mieszkaniowe najemców.

Remont konserwatorski budynku mieszkalnego obejmował:

  • – w 2013 roku został wykonany Etapu I remontu – w zakres którego wchodziło wykonanie remontu dachu wraz z pokryciem dachowym oraz dobudowa kominów,
  • – w 2014 roku został wykonany Etap II remontu – w zakres którego wchodziło wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych, roboty odtworzeniowe sieni korytarzowej i klatki chodowej oraz zagospodarowanie terenu przed wejściem do budynku,
  • – w 2015 roku został wykonany Etap III remontu – w zakres którego wchodziło wykonanie remontu elewacji wraz z kolorystyką oraz remont werandy.

  • Artykuł: Magazyn Samorządowy

Artykuł: Kronika Beskidzka