Remont konserwatorski zabytkowego budynku położonego
przy ul. 11 Listopada 49 w Bielsku-Białej

Pełna nazwa Inwestycji:
Remont konserwatorski zabytkowego budynku położonego przy ul. 11 Listopada 49 w Bielsku-Białej

Zgłaszający:
Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Lipnicka 26
43-300 Bielsko-Biała

Inwestor:
Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Lipnicka 26
43-300 Bielsko-Biała

Generalny wykonawca:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LIGRA” Agata Pawlus
Międzyrzecze Dolne 204,
43-392 Międzyrzecze

Projektant:
mgr inż. arch. Barbara Filipowska
ul. Rozrywka 20/12
31-419 Kraków

Okres prac:
od 1 kwietnia 2016 r. do 25 października 2016r.

Lokalizacja:
ul. 11 Listopada 49 w Bielsku-Białej

Wartość inwestycji:
418 304,09 zł

Przedmiotem zamówienia było wykonanie remontu konserwatorskiego zabytkowego budynku położonego przy ul. 11 Listopada 49 W Bielsku-Białej, polegającego na:

 1. 1. skuciu istniejących tynków,
 2. 2. oczyszczeniu i zagruntowaniu powierzchni,
 3. 3. wykonaniu nowych tynków,
 4. 4. gruntowaniu tynków pod malowanie,
 5. 5. malowaniu dwukrotnym tynków,
 6. 6. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 7. 7. renowację drzwi Frontowych i od strony podwórka,
 8. 8. obróbki blacharskie,
 9. 9. remont dachu i kominów,
 10. 10. wymianę rynien i rur spustowych.


Wszystkie prace należało wykonać i wykonano zgodnie z Decyzją o pozwoleniu na budowę wydaną przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej, Pozwoleniem na remont Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz zgodnie z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową, Programem prac konserwatorskich oraz badaniami stratygraficznymi.

Budynek przy ul. 11 Listopada 49 w Bielsku-Białej objęty zamówieniem podlega ścisłej ochronie konserwatorskiej, gdyż przedmiotowa kamienica jest wpisana do rejestru zabytków nieruchomych pod nr A-479/87 i z tego względu podlega szczególnej ochronie prawnej Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Dane techniczne budynku:

 1. 1. funkcja: mieszkalno-usługowa,
 2. 2. powierzchnia zabudowy – 382,13 m2.

 

Przedmiotowy budynek jest zabytkową kamienicą. Dom zbudowany na przełomie XVIII/XIX w. w stylu klasycystycznym (tzw. zabudowy józefińskiej) piętrowy, częściowo podpiwniczony. Zachowana pierwotna bryła z wysokimi dwuspadowymi dachami. W elewacji liczne ślady pierwotnego ukształtowania architektonicznego: „antyryzalit” na osi fasady, arkadowa artykulacja parteru, wykrój bramy z koszowym lukiem nadświetla, arkada i wnęki akcentujące oś środkową na piętrze fasady, profilowane obramienia okien na piętrze. Przed wejściem do sieni stopniec kamienne. Stolarka bramy dwuskrzydłowa, płycinowa ok. poł. XIX w. Sień i przechód na podwórze: sklepienie kolebkowe i żaglaste na gurtach. Klatka schodowa tunelowa, na rzucie litery „L”, nakryta sklepieniem kolebkowym o łuku koszowym, stopnie drewniane. W sieni na piętrze sklepienie żaglaste i kolebkowe, stara posadzka kamienna. Obecnie obiekt pełni funkcję mieszkalno-usługową. Na parterze mieszczą się punkty handlowo-usługowe, na piętrach I oraz częściowo na poddaszu znajdują się mieszkania. Jest to budynek dwupiętrowy.