Remont nawierzchni ulicy Kamiennej
w Cieszynie wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych

Pełna nazwa inwestycji:
Remont nawierzchni ulicy Kamiennej w Cieszynie wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych

Zgłaszający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Piastowskie”

Inwestor:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Piastowskie”

Generalny wykonawca:
EUROVIA POLSKA S.A.

Projektant:
ML DESIGN

Okres prac:
03.2023 – 11.2023 r.

Lokalizacja:
Cieszyn, ul. Kamienna 2

Wartość inwestycji:
493 638,16 zł

Inwestycja Remontu nawierzchni ulicy Kamiennej wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych została sfinansowana z pięciu funduszy tj.: 

1/ z budżetu Miasta Cieszyna w wysokości: 205 879,66 zł , 

2/ z budżetu Spółdzielni Mieszkaniowej „Cieszynianka” w wysokości: 102 939,83 zł , 

z budżetu Funduszu Dostępności poprzez Polską Fundację Przedsiębiorczości w wysokości: 30 080,80zł, 

z budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości: 26 596,25zł 

oraz przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Piastowskie w wysokości: 128 141,62zł.

Przebudowa drogi polegała na modernizacji ulicy Kamiennej poprzez remont jej nawierzchni a także przyległych chodników oraz budowę wpustów kanalizacji deszczowej. Przebudowa nawierzchni ulicy, chodników i terenów parkingowych utrzymana została na jednym poziomie. Drugim elementem inwestycji była budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku wielorodzinnym na ulicy Kamiennej 2; projekt budowany był w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – obszar A.

Przebudowa ulicy Kamiennej nastąpiła na podstawie trójstronnego Porozumienia między: Gminą Cieszyn, Spółdzielnią Mieszkaniową „Cieszynianka”, oraz Spółdzielnią Mieszkaniową „Osiedle Piastowskie” w Cieszynie, natomiast podjazd dla osób niepełnosprawnych powstał po podpisaniu Umów między Spółdzielnią Mieszkaniową „Osiedle Piastowskie” a Polską Fundacją Przedsiębiorczości, oraz Spółdzielnią Mieszkaniową „Osiedle Piastowskie” a Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Katowicach.

Zakres przebudowy drogi osiedlowej ulicy Kamiennej w Cieszynie obejmuje w szczególności przebudowę drogi polegającą na wymianie istniejącej nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię z kostki betonowej, ograniczenie jezdni krawężnikami najazdowymi oraz dostosowanie szerokości jezdni do 5,5 m. Odwodnienie drogi odbywać się będzie poprzez wpusty deszczowe do istniejącej kanalizacji deszczowej. Nastąpiła wymiana wcześniej istniejących studni deszczowych (wraz z wpustami deszczowymi). Wykonano również dodatkowy wpust deszczowy oraz studnię rewizyjną na istniejącym kolektorze kanalizacyjnym w celu usprawnienia systemu odwodnieniowego.

Zakres budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych obejmował fundamenty na stopach żelbetowych z betonu C 16/20, podestu stalowego z systemowych krat produkowanych na wymiar, oraz poręczy z profilu rurowego ocynkowanego i malowanego proszkowo. Wokół podjazdu zagospodarowany teren zielony poprzez liczne nasadzenia.