Renowacja wewnętrznych rur spustowych w budynkach KWP

Pełna nazwa Inwestycji:
Renowacja wewnętrznych rur spustowych w budynkach KWP przy ul. Mogilskiej 109 w Krakowie

Zgłaszający:
MC-Bauchemie Sp. z o.o.
ul. Prądzyńskiego 20
63-000 Środa Wlkp.

Inwestor:
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
ul. Mogilska 109
31-571 Kraków

Generalny wykonawca:
OpolKan Service Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
ul. Prudnicka 24
47-300 Krapkowice

Okres prac:
listopad 2013 – grudzień 2013

 

Przedmiotem inwestycji było wykonanie prac związanych z renowacją wewnętrznych żeliwnych rur kanalizacji deszczowej o średnicy DN150 metodą bezwykopową (bez odkrywania rur znajdujących się w ścianach budynków) z zastosowaniem technologii rękawa o nazwie BRAWOLINER nasączonego 2-komponentowową termoutwardzalną żywicą epoksydową o nazwie BRAWO w budynkach administracyjno-biurowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109. Zakres prac remontowych obejmował kompleksową renowację rur w 7 budynkach o wysokościach kondygnacji od 2 do 12 o łącznej długości pionów poddanych renowacji 646 m.