Rewitalizacja centrum miasta wraz z przyległym otoczeniem do pełnienia nowych funkcji:
społecznych, gospodarczych, kulturalnych i rekreacyjnych, poprzez modernizację Rynku
i parku Jana III Sobieskiego w Szamotułach

Pełna nazwa Inwestycji:
Rewitalizacja centrum miasta wraz z przyległym otoczeniem do pełnienia nowych funkcji: społecznych, gospodarczych, kulturalnych i rekreacyjnych, poprzez modernizację Rynku i parku Jana III Sobieskiego w Szamotułach

Zgłaszający:
Miasto i Gmina Szamotuły, ul. Dworcowa 26, 65-500 Szamotuły

Inwestor:
Miasto i Gmina Szamotuły, ul. Dworcowa 26, 65-500 Szamotuły

Generalny wykonawca:
Ciepłownik Ekoinwestycje Sp. z o.o., Sp.k., ul. Grunwaldzka 475, 62-064 Plewiska

Projektant:
Pracownia Architektoniczna Między Kreskami mgr inż. arch. Szymon Kałużyński, ul. Młyńska 7, 64-500 Szamotuły

Okres prac:
28.09.2020 – 22.11.2022 r.

Lokalizacja:
Rynek i okolica – Szamotuły, centrum miasta

Wartość inwestycji:
10 339 959,27 zł

Szamotulski Rynek – centrum, serce naszego miasta. Od lat jednak to miejsce borykało się z problemami w postaci między innymi:
– braku usystematyzowanej przestrzeni ruchu kołowego i przystanków komunikacji miejskiej,
– długich, niefunkcjonalnych i niebezpiecznych przejść dla pieszych,
– małych przestrzeni dla ruchu pieszego,
– marginalnym traktowaniu miejsc ważnych dla lokalnych społeczności takich jak miejsce pamięci, egzekucji, krzyż czy zegar.

Nowy Rynek stał się inny. Uporządkowano urbanistyczną przestrzeń Rynku i ruch kołowy, wprowadzono nowe elementy małej architektury takie jak: fontanna, ławki, wiaty przystankowe czy obszary zielone. Wyznaczono również wygodne ciągi piesze i rowerowe oraz zastosowano wiele innych rozwiązań mających na celu uczynienie Rynku miejscem przyjaznym.
Rynek zmienił się tak, by dobrze służył nam wszystkim.
Wniosek o rewitalizację centrum miasta został złożony w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 o nazwie „Rewitalizacja centrum miasta wraz z przyległym otoczeniem do pełnienia nowych funkcji: społecznych, gospodarczych, kulturalnych i rekreacyjnych, poprzez modernizację Rynku i parku Jana III Sobieskiego w Szamotułach”.
Konsultacje społeczne w sprawie projektu Nowego Rynku przeprowadzono 26 października 2017 roku w kinie Halszka. Po ich zakończeniu w projekcie uwzględniono wiele pomysłów i postulatów Szamotulan.

Starannie przygotowany wniosek początkowo zaowocował przyznaniem dofinansowania projektu rewitalizacji Rynku na poziomie 55% kosztów kwalifikowanych. Dzięki osobistemu zaangażowaniu Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka wysokość dofinansowania wzrosła ostatecznie do poziomu 85% kosztów kwalifikowanych całego projektu w kwocie ponad 10 milionów złotych. Całość projektu wyniosła 12 718 149,90 złotych brutto. Stosowną umowę dotyczącą dofinansowania Pan Marszałek podpisał, 24 stycznia 2020 roku.
Umowę z generalnym wykonawcą prac rewitalizacyjnych Rynku firmą Ciepłownik Ekoinwestycje z Plewisk podpisano 1 października 2020 roku.
Dzięki dobrej współpracy z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Starostą Szamotulskim i Stowarzyszeniem Szamotulski Rynek wypracowano ostateczną wersję projektu modernizacji Rynku, a decyzją Wojewody Wielkopolskiego Pana Michała Zielińskiego dnia 30 września 2021 roku uzyskano wszystkie niezbędne decyzje administracyjne pozwalające na rozpoczęcie prac.

Zaplanowane w 3 etapach prace rozpoczęto 11 października 2021 roku. Etapowość prac umożliwiła częściowe zachowanie ruchu kołowego w centrum miasta co w znaczny sposób zapobiegło poważniejszym utrudnieniom dla kierowców i innych użytkowników Rynku.
22 listopada 2022 miało miejsce formalne zakończenie prac, a 24 listopada 2022 roku przywrócono ruch kołowy na szamotulskim Rynku.

W ramach całego projektu przebudowy Centrum Miasta wykonano miasteczko ruchu drogowego w Parku Jana III Sobieskiego, zaadoptowano do pełnienia nowych funkcji administracyjno-społecznych budynek po dawnym PKO oraz wykonano przebudowę nawierzchni Rynku wraz z infrastrukturą i elementami małej architektury. Wyremontowano nawierzchnie ulic: Rynkowej, Średniej, Krótkiej i Szkolnej. Zainstalowano też pompę przy zegarze oraz dwa Infokioski. Odnowiono także tablicę upamiętniającą rozstrzelanych mieszkańców Otorowa. Zainstalowano nowoczesny sprzęt poprawiający bezpieczeństwo w postaci monitoringu z trzydziestoma kamerami oraz budki nagłej pomocy S.O.S obsługiwane przez Straż Miejską i numer alarmowy 112. Na szamotulskim Rynku pojawi się również figura Pary Szamotulskiej. Jest już nowy pomnik Św. Jana Nepomucena. Nie zabraknie też Punktu Informacji Turystycznej.
Rewitalizacja szamotulskiego Rynku to wydarzenie historyczne.