Rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna poprzez remont zabytkowego zameczku
i jego otoczenia w Czerwionce-Leszczynach

Pełna nazwa Inwestycji:
Rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna poprzez remont zabytkowego zameczku i jego otoczenia w Czerwionce-Leszczynach

Zgłaszający:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach, 44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Ligonia 5c

Inwestor:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach, 44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Ligonia 5c

Generalny wykonawca:
RESTAURO Sp. z o.o.
ul. Wola Zamkowa 6, 87-100 Toruń

Projektant:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Prostyl” Sp. z o.o.
ul. Brzezińska 8A, 44-203 Rybnik (mgr inż. arch. Agnieszka Oślizło)

Okres prac:
Grudzień 2018 – grudzień 2020

Lokalizacja:
44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. ks. Pojdy 35

Wartość inwestycji:
13 723 013,57 zł

 

Inwestycja „Rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna poprzez remont zabytkowego zameczku i jego otoczenia w Czerwionce-Leszczynach” była realizowana w latach 2018-2020. Celem inwestycji było utworzenie nowej, atrakcyjnej, międzypokoleniowej przestrzeni publicznej na terenie Gminy Miasta oraz przywrócenie dawnego blasku neorenesansowemu zabytkowi wybudowanemu w latach 1882-1883 na zamówienie właściciela leszczyńskiego majątku Konrada Bartela w miejscu istniejącego wcześniej drewnianego dworu.

Zameczek uznawany był za jedną z najpiękniejszych ówczesnych budowli rezydencyjnych na Śląsku.

Zadanie było współfinansowane ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 z budżetu państwa oraz gminy. Projekt opracowano we współpracy z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Dzięki przeprowadzonym pracom restauratorskim nawiązano do pierwotnego kształtu Zameczku, wzorowanego na włoskich willach renesansowych. Budowla została odtworzona z najwyższą dbałością o jej pierwotny wygląd i kształt.

Przeprowadzono kompleksowy remont elewacji z odtworzeniem wyburzonego tarasu oraz detali architektonicznych. Zgodnie z zaleceniem wojewódzkiego konserwatora zabytków odtworzona została zabytkowa klatka schodowa, a poddane renowacji wewnętrzne drzwi ponownie zamontowane jako elementy wyposażenia. We wnętrzu zachowano również elementy odkrytych wielobarwnych polichromii. W budynku prace remontowe objęły między innymi wymianę stropów drewnianych na stalowo-żelbetowe, przebudowę ścian wewnętrznych, zmianę funkcji niektórych pomieszczeń, wykonanie dźwigu osobowego wewnątrz obiektu, budowę platformy dla osób niepełnosprawnych przy zewnętrznym tarasie, naprawę i wymianę tynków, wymianę stolarki okiennej, wymianę wszystkich instalacji wewnętrznych oraz realizację nowej instalacji wentylacji mechanicznej wraz z centralą. Przeprowadzono również naprawę i konserwację więźby dachowej oraz wymianę pokrycia dachowego w niższych częściach obiektu. Budynek został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Obiekt otoczony jest starodrzewiem, który poddano pielęgnacyjnej przycince. Jednoczenie zaprojektowano nowe założenie ogrodowe obejmujące trawniki oraz rabaty kwiatowe i krzewy.

Wykonano scenę „pod chmurką” wraz z ławeczkami w formie amfiteatralnej oraz wydzielono nowe ścieżki pieszo-jezdne. Na terenie założenia parkowo-ogrodowego znajduje się zegar słoneczny.

Dla najmłodszych przygotowano place zabaw ze ścianką wspinaczkową, za którą znajduje się tor jazdy na roklach, hulajnodze i wrotkach. Nowe boisko dzięki zainstalowanej instalacji mrożeniowej zimą pełni funkcję lodowiska. Powstała także siłownia oraz miejsca do ćwiczeń „street workout”. Całość uzupełnia infrastruktura towarzysząca – toalety oraz parking.

Projektem objęto również teren przy stawie, gdzie powstały miejsca do wypoczynku – stoliki z krzesłami, grille oraz taras z betonowymi leżakami.

Historia zatoczyła koło – zameczek odzyskał swój blask, a całość na bazie odnowionego zabytku tworzy kompleks, w którym mieszkaniec gminy może odpocząć i miło spędzić czas.