Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów
nad rzeką Czarna Hańczą w Suwałkach

Pełna nazwa Inwestycji:
Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańczą w Suwałkach.

Zgłaszający:
Urząd Miejski w Suwałkach

Inwestor:
Miasto Suwałki, ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki

Generalny wykonawca:
ANATEX Sp. z o.o.
Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy S.C. Tomasz i Kamil Stankiewicz
Ekodrom Sp. z o.o.

Projektant:
MD Polska Sp. z o.o., ul. Kazimierska 1/13, 71-043 Suwałki

Okres prac:
grudzień 2017 – grudzień 2020

Lokalizacja:
ul. Andrzeja Wajdy 3, 16-400 Suwałki

Wartość inwestycji:
13 588 448,21 zł

 

Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza w Suwałkach została przeprowadzona w latach 2017-2020 r. w ramach projektu realizowanego z RPOWP na lata 2014-2020, którego całkowita wartość wyniosła 16,80 mln zł, a kwota dofinansowania 6,22 mln zł.

Historyczny i zaniedbany budynek byłej łaźni został zaadoptowany na obiekt użyteczności publicznej z przestrzenią wystawienniczą, w której mieści się obecnie Galeria Sztuki „Stara Łaźnia” oraz na potrzeby usług kultury i sportu w celu prowadzenia różnorodnych zajęć i warsztatów z zakresu edukacji kulturalnej, artystycznej, ekologicznej i sportowej, spektakli oraz koncertów plenerowych. Ponadto z obiektu korzystać mogą organizacje pozarządowe w celu realizacji działań kulturalnych, pedagogiczno-społecznych cze streetworkingowych. W budynku znajduje się też niewielki bar, a w sezonie letnim wypożyczalnie sprzętu sportowego.

Projekt obejmował też rewitalizację i zagospodarowanie zaniedbanych terenów nadrzecznych i utworzenie atrakcyjnych bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza położonych w bezpośrednim sąsiedztwie budynku starej łaźni dzięki czemu ograniczony został problem braku w centrum miasta terenów zielonych. Wykonano m. in. nowe chodniki, ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe, nasadzenie zieleni z elementami małej architektury, oświetlenie terenu z iluminacją. Przeprowadzono też regulację części brzegów rzeki Czarnej Hańczy z umocnieniem podstawy skarpy i odmuleniem dna rzeki, budowę nadbrzeża rekreacyjnego i slipu dla kajaków.

Realizacja projektu poprzez rewitalizację łaźni oraz bulwarów przyczyniła się do kompleksowej pozytywnej zmiany obszaru poprzez zmniejszenie i przeciwdziałanie różnorodnym problemom m. in. społecznym, gospodarczym, środowiskowym i technicznym. Utworzone w ramach projektu wielofunkcyjne i ogólnodostępne przestrzenie publiczne poprawiły jakość życia osób zamieszkujących tą część miast oraz zwiększyły ich aktywność społeczną oferując nowe możliwości spędzenia wolnego czasu, rekreacji i wypoczynku. Projekt przyczynił się do stworzenia dodatkowego bezpiecznego miejsca, przyjaznego mieszkańcom i turystom.