Rozbudowa budynku użytkowego oraz niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej
wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego przy Al. gen. Hallera 77b we Wrocławiu

Pełna nazwa Inwestycji:
Rozbudowa budynku użytkowego oraz niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego przy Al. gen. Hallera 77b we Wrocławiu

Zgłaszający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „METALOWIEC”, Wrocław

Inwestor:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „METALOWIEC”, Wrocław

Generalny wykonawca:
Przedsiębiorstwo Budowlane 'MAXBUD’ ABJ Sp. z o.o., Wrocław

Projektant:
Studio AR-5 Sp. z o.o., Wrocław

Okres prac:
08.01.2019 – 20.11.2019

Lokalizacja:
Wrocław, Al. gen. Hallera 77b

Wartość inwestycji:
2 487 000,00 zł

 

Inwestycja obejmuje przebudowę istniejącego parterowego budynku użytkowego o wymiarach w rzucie 18m x 6m i dobudowę dwukondygnacyjnej części o wymiarach w rzucie 13m x 11m, przylegającej do istniejącego budynku. Nieruchomości z budynkiem użytkowym, przylegającą do nieruchomości spółdzielni, pozyskano do Gminy Wrocław w drodze zamiany nieruchomości. Powierzchnia zabudowy wynosi 218,0m2, a powierzchnia użytkowa budynku po rozbudowie 334,92m2, tj. ponad trzykrotnie więcej niż budynku istniejącego. Budynek przeznaczony jest na siedzibę administracji osiedla. Na parterze w przebudowanej części istniejącej znajdują się pomieszczenia techniczne i magazynowe związane z obsługą techniczną osiedla, a w części dobudowanej pomieszczenia rady osiedla. Na piętrze zlokalizowano pomieszczenia biurowe. Budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych – wejście z poziomu terenu. Oprócz przebudowy budynku inwestycja obejmowała również infrastrukturę techniczną (nowe przyłącza: wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektroenergetyczne i gazowe) oraz zagospodarowanie terenu (parking, ciągi pieszo-jezdne, powierzchnie aktywności mieszkańców, chodniki, trawniki i nowe ogrodzenie terenu).

Inwestycja Roku SM Metalowiec Wrocław