Rozbudowa i wymiana urządzeń placu zabaw
oraz zainstalowanie przyrządów sportowych siłowni zewnętrznych
wraz wykonaniem nasadzeń przy ul. Starzyńskiego 15 w Bielsku-Białej

Pełna nazwa Inwestycji:
Rozbudowa i wymiana urządzeń placu zabaw oraz zainstalowanie przyrządów sportowych siłowni zewnętrznych wraz wykonaniem nasadzeń przy ul. Starzyńskiego 15 w Bielsku-Białej

Zgłaszający:
Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
ul. Barlickiego 15
43-300 Bielsko-Biała

Inwestor:
Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
ul. Barlickiego 15
43-300 Bielsko-Biała

Generalny wykonawca:
SUN+
Agnieszka Turowska
ul. Katarzyńska 63 lok. 013
62-006 Kobylnica

Projektant:
KONKRET PRONIER
Usługi Projektowe
Andriej ŁAGOSZ
ul. Komorowskich 9S
34-300 Żywiec

Okres prac:
lipiec – sierpień 2015 r.

 

Rozbudowa i wymiana urządzeń placu zabaw oraz zainstalowanie przyrządów sportowych siłowni zewnętrznych przy ul. Starzyńskiego 15 w Bielsku-Białej w zakresie:

  • – wykonanie bezpiecznej nawierzchni piaskowej wraz z obramowaniem krawężnikiem gumowym;
  • – dostawa i montaż urządzeń zabawowych;
  • – dostawa i montaż przyrządów sportowych siłowni zewnętrznej;
  • – dostawa i montaż ławek;
  • – wykonanie nasadzeń zieleni i nawierzchni trawiastych;