Rozbudowa przedszkola w Lokalnym Centrum Aktywności Wiejskiej w Szczepanowie

Pełna nazwa Inwestycji:
Rozbudowa przedszkola w Lokalnym Centrum Aktywności Wiejskiej w Szczepanowie

Zgłaszający:
Gmina Środa Śląska

Inwestor:
Gmina Środa Śląska

Generalny wykonawca:
EL-SOL Instalacje Robert Szlachcikowski, Lubsza

Projektant:
Szymon Wącior 'SYMAGE’, Polanica Zdrój

Okres prac:
07.08.2018 – 01.04.2019

Lokalizacja:
Szczepanów ul. Średzka 19a

Wartość inwestycji:
600 275,28 zł

Wybudowanie obiektu budowlanego rozpoczęło się 07.08.2018 r., a zakończyło 01.04.2019 r. Zadanie inwestycyjne pn. ‘Rozbudowa przedszkola w Lokalnym Centrum Aktywności Wiejskiej w Szczapanowie’ – Etap I, zlokalizowane jest w Szczapanowie przy ul. Średzkiej 19a (działka nr 126/20 i 126/26, obręb Szczepanów, Gmina Środa Śląska) wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

Zakres zadania obejmuje – Etap I – segment przedszkolny C, korytarz oraz szatnia dla dzieci o powierzchni użytkowej 145,63m2, kubaturze 760,00m3. W segmencie znajduje się sala zajęć dla 25 dzieci, toaleta dla dzieci i pomieszczenie pomocnicze.

Wybudowany budynek został funkcjonalnie połączony z istniejącym budynkiem Lokalnego Centrum Aktywności Wiejskiej w Szczapanowie. Jest to budynek parterowy z poddaszem nieużytkowym.

W ramach zagospodarowania terenu wykonano:

  1. 1.  przebudowę kanalizacji deszczowej
  2. 2.  zieleń niską – trawę oraz nasadzenia krzewów
  3. 3. ogrodzenie panelowe.