Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pojałowicach
wraz z budową sali gimnastycznej

Pełna nazwa Inwestycji:
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pojałowicach wraz z budową sali gimnastycznej

Zgłaszający:
Urząd Gminy i Miasta w Miechowie, ul. Henryka Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów

Inwestor:
Gmina Miechów

Generalny wykonawca:
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „KARTEL” S.A. ul., ul. Przemysłowa 8, 28-300 Jędrzejów

Projektant:
Archinova ul. Lipowa 3-215, 30702 Kraków

Okres prac:
29.01.2019-30.06.2020

Lokalizacja:
Pojałowice 18, 32-200 Miechów

Wartość inwestycji:
5 576 841,04 zł

 

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pojałowicach wraz z budową sali gimnastycznej.

Inwestycja zrealizowana została przez Gminę Miechów, a współfinansowana była za środków pozyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 11 Rewitalizacji przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich. Celem bezpośrednim projektu była rozbudowa istniejącego obiektu i przystosowanie go do przejęcia większej liczby uczniów i przedszkolaków oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży właściwych warunków prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Ponadto, zamierzeniem projektu było stworzenie dorosłym mieszkańcom obszaru rewitalizacji warunków do podejmowania aktywności fizycznej i rozwijania zainteresowań w oparciu o ogólnodostępną infrastrukturę publiczną.

W efekcie prowadzonych prac powstał nowy obiekt. W poziomi parteru znajduje się sala gimnastyczna, trzy pomieszczenia dydaktyczne, pokój nauczycielski, sanitariaty, szatnia, pomieszczenia gospodarcze i komunikacyjne. Sala gimnastyczna zaprojektowana i wykonana została na planie prostokąta z przeznaczeniem do uprawiania dyscyplin sportu takich jak: koszykówka, siatkówka, piłka nożna halowa.

Uwzględniając potrzeby osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, zamontowano kosze oraz słupy do mocowania siatki o zmiennych wysokościach. Obiekt dostosowany został do poruszania się przez słupy do mocowania siatki o zmiennych wysokościach. Obiekt dostosowany został do poruszania się przez osoby nie tylko z niepełnosprawnością ruchową, ale również do potrzeb osób słabowidzących, niewidomych i niedosłyszących poprzez zastosowanie czytelnej informacji wizualnej i dźwiękowej. W ramach inwestycji wyposażono: sale lekcyjne, szatnie, sanitariaty, pokój nauczycielski i salę sportową. Wykonano również prace związane z zagospodarowaniem terenu.

Fot. Grzegorz Winiarski