Studenckie Centrum Kreatywności

Pełna nazwa Inwestycji:
Studenckie Centrum Kreatywności

Zgłaszający:
EURO PROJEKT DR Klaudiusz Fross

Inwestor:
Politechnika Śląska

Generalny wykonawca:
Mostostal Zabrze GPBP

Projektant:
EURO PROJEKT DR Klaudiusz Fross

Okres prac:
2022-12.2023 r.

Lokalizacja:
Gliwice, ul. Akademicka 3

Wartość inwestycji:
15 000 000,00 zł

Studenckie Centrum Kreatywności – modelowa rewitalizacja.
Uratowany obiekt przed zawaleniem przez Politechnikę Śląską, od lat poza zainteresowaniem potencjalnych inwestorów i brak pomysłów na wykorzystanie, odkupiony od miasta, adaptowany i nadbudowany, prezentuje modelową rewitalizację. Obiekt już uzyskał uznanie, jest chwalony i podziwiany.

Budynek z początku XX w. (1920-1934), zbudowany w stylu historyzmu, stanowił część remizy strażackiej. Obiekt był stajnią dla koni strażackich. Piękny detal skrzydeł bocznych zawsze urzekał przechodniów ulicy Akademickiej. Od samego początku głównym założeniem było to, aby obiekt inspirował sam sobą i wnętrzami do twórczych działań. Pomysł adaptacji na Studenckie Centrum Kreatywności ma swoje korzenie zarówno w badaniach przedprojektowych potrzeb przyszłych użytkowników oraz w odniesieniu do światowych rozwiązań w tym zakresie. Inspiracją były obiekty m.in.: Design Factory (Ryga), D-School (Stanford), Materiałoteka (Madryt) czy Red Dot Design Museum (Singapur). Adaptacja nie była łatwa, ze względu na kontekst historyczny, który to zadanie utrudniał. Także dla poprawy funkcjonalności konieczna była odważna, ale i powściągliwa w wyrazie szklana nadbudowa. Budynek przez ostatnie kilka lat opuszczony i nieużytkowany. Stan techniczny z roku na rok pogarszał się. Tylna część dachu była zawalona. W miarę dobrze zachowane były skrzydła boczne. Skrzydło środkowe posiadało mniejszą wartość architektoniczną i zły stan techniczny. Dlatego zaproponowano, aby zachowując tylko ściany zewnętrzne odbudować je w nowej, podwyższonej formie, jako stalowo-szklaną bryłę, nawiązującą do całości właściwymi proporcjami.

Obiekt ma interesujące wnętrza, gdzie uzewnętrznione są wszystkie instalacje i technologie. W szklane szyby zatopione są panele fotowoltaiczne. Przed obiektem pojawiły się elementy małej architektury, designerskie ławki i rozpoznawalna marka BenchMan. Także umieszczone na panelach bocznych ławek sylwety czerwonych koni nawiązują do dawnej stajni koni strażackich. Na jednej z ławek wycięto informację o obiekcie. Obecnie przebiegać będzie proces wyposażania w meble i multimedia.

Centrum Kreatywności to innowacyjna filozofia zawarta w historycznym obiekcie. Od pomysłu do produktu – tak ułożono pomieszczenia, aby student czy grupa studentów mogli zrealizować i wypromować swój pomysł. W obiekcie funkcjonują podstrefy: strefa kreacji pomysłu (praca indywidualna i grupowa), materiałoteka (biblioteka próbek materiałowych i wiedzy z zakresu materiałoznawstwa), czytelnia (dział: design and new technology), warsztaty kreatywności (pracownie obróbki tworzyw sztucznych, drewna i metalu, drukarki 3D, obrabiarki i wycinarki 2D i 3D, cięcie laserem, itp.) plus stanowiska montażowe. Niezwykle istotna jest strefa ekspozycyjna oraz sala kinowa (wystawy i promocja) na spotkania grupowe, prezentacje projektów i prototypów.

INWESTOR: Politechnika Śląska

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
ARCHITEKTURA: Dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross, prof. PŚ; KONSTRUKCJA: mgr inż. Mariusz Czyszek, mgr inż. Wojciech Czyszek, mgr inż. Roxana Fross; WSPÓŁPRACA KONSTRUKCYJNA: inż. Justyna Królikowska, inż. Natalia Jaworska; RYSUNKI ELEWACJI ISTNIEJĄCEJ studenci architektury: Mateusz Grela, Adrian Pikorski, Jan Scelina, Piotr Szendera, Adam Zbroiński, INSTALACJE I SIECI ELEKTRYCZNE: mgr inż. Jan Kostrzanowski; INSTALACJE I SIECI SANITARNE: mgr inż. Zygmunt Pierzchawka, mgr inż. Leszek Czyszek; EKSPERTYZA TECHNICZNA: dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross, prof. PŚ, mgr inż. Mariusz Czyszek; INWENTARYZACJA (warunkach pandemii COVID): dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross, prof. PŚ, mgr inż. Roxana Fross; KONSULTACJE: dr hab. inż. arch. Grzegorz Nawrot, Prof. PŚ, dr hab. inż. arch. Tomasz Wagner, prof. PŚ; PROJEKTY INSPIRUJĄCE, KONCEPCYJNE I UZUPEŁNIAJĄCE 2022: studenci architektury i architektury wnętrz oraz innych kierunków studiów Politechniki Śląskiej w ramach zajęć PBL pod patronatem prowadzących zajęcia; PROJEKT TECHNICZNY 2022: BULANDA Architekci, mgr inż. arch. Karol Bulanda z zespołem projektantów branżowych.

WYKONAWCA ROBÓT: Mostostal Zabrze GPBP.