Szlak murali

Pełna nazwa Inwestycji:
Szlak murali

Zgłaszający:
Urząd Miasta Chorzów

Inwestor:
Urząd Miasta Chorzów

Generalny wykonawca:
Pan Karol Kobryń

Projektant:
Pan Karol Kobryń

Okres prac:
14.09-15.12.2024 r.

Lokalizacja:
Chorzów ul. Rynek 7/ul. Mielęckiego 29/ul. Armii Krajowej 49/ul. 16 Lipca 14

Wartość inwestycji:
90 400,00 zł

W centrum Chorzowa przy ul. Rynek 7 pojawił się nowy mural prezentujący zapamiętany przez wielu mieszkańców miasta i regionu widok kominów górujących nad byłą Hutą Kościuszko. Jest to pierwszy z czterech murali, jakie powstały w ramach projektu „Śladem Dwóch Hut – Hutniczy Szlak Spacerowy”. Projekt zrealizowany został ze środków Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów. Zadanie w 2023 r. powierzone zostało do realizacji Muzeum Hutnictwa w Chorzowie. Kolejne murale zlokalizowane są przy ul. Mielęckiego 29, a w Chorzowie Batorym przy ulicach Armii Krajowej 49 i 16 Lipca 14. Wszystkie korespondują z hutniczymi tradycjami miasta.


Wykonawcą murali jest Karol Kobryń, absolwent katowickiej Akademii Sztuk Pięknych. Projekty jego autorstwa zwyciężyły w konkursie przeprowadzonym przez Muzeum. Zgłoszono osiem aplikacji, z których sześć poddano ocenie merytorycznej. Wieloosobowa komisja konkursowa w oparciu o przyjęte kryteria oceny jednogłośnie wybrała projekty zaproponowane przez Karola Kobrynia. Namalowane przez tego artystę murale podziwiać możemy m.in. w Katowicach (np. mural ku pamięci dziewięciu z „Wujka” na ścianie budynku przy ul. Dobrego Urobku 21).


Trasa hutniczego szlaku spacerowego „Śladem Dwóch Hut” obejmuje łącznie aż osiem punktów na terenie Chorzowa. Oprócz czterech lokalizacji z nowymi muralami są to również miejsca ważne dla hutniczych tradycji Chorzowa. Trasa szlaku została zaprezentowana na stronie internetowej Muzeum Hutnictwa. Znajdziemy tam także osiem specjalnie przygotowanych dźwiękowych spacerów oraz animowane, archiwalne zdjęcia wszystkich lokalizacji.